AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerince, İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi verilmesi uygulaması ile de yapı faaliyetlerinin aşırı derecede artmış olmasının, yaşanması muhtemel kaza sayısında da artışa meydan verebileceğinden inşaat ve kazı gibi altyapı ve üstyapı faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü çalışma dönemine girilmesiyle birlikte bu tarz yapı faaliyetlerinde çalışanların,  yaptıranların ve çevredekilerin kazalarla karşı karşıya kalmaması için bir dizi tedbir alınmasının şart olduğu belirtildi. 

Özellikle her türlü üst yapı inşaatı sırasında duvar, kat ve çatı inşası esnasında yapıya yakın bulunan havai elektrik dağıtım şebekesinde “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğince’’ belirlenmiş yatay ve düşey emniyet mesafelerinin ihlal edilmesinin ve güvenlik mesafelerinin aşılmasının, iş kazalarının yaşanabileceği bir ortam oluşturduğuna işaret edilerek, elektrik hatlarına yaklaşma sonucunda yaşanan kazalar sebebiyle nadir de olsa  yaralanmalar, can ve mal kayıpları yaşanabileceği bilgilendirmesi yapıldı ve önlem alınmasının önemi vurgulandı.

Can ve mal güvenliği için havai elektrik dağıtım şebekeleri ile yapıların aralarında olması gereken yatay ve düşey emniyet mesafeleri Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre, AG (Alçak Gerilim/1 kV) seviyesinde elektrik dağıtım şebekelerinde:

"Üzerine herkes tarafından çıkılan düz damlı yapılar için, havai elektrik telleri ile yapı arası en küçük düşey uzaklık 2,5 metre, üzerine herkes tarafından çıkılamayan eğik damlı yapılarda havai elektrik telleri ile yapı arası en küçük düşey uzaklık 2 metre, yapıların havai elektrik telleri ile arasındaki en küçük yatay uzaklıkları 1 metre."

-OG (Orta Gerilim/36 kV) seviyesinde elektrik dağıtım şebekelerinde:

"Üzerine herkes tarafından çıkılan düz damlı yapılar için, havai elektrik telleri ile yapı arası en küçük düşey uzaklık 3,5 metre. Üzerine herkes tarafından çıkılamayan eğik damlı yapılar için, havai elektrik telleri ile yapı arası en küçük düşey uzaklık 3 metre. Yapıların havai elektrik telleri ile arasındaki en küçük yatay uzaklıkları 2 metre olarak belirlenmiştir."

İlgili mesafelere uyulmadan yapı faaliyetlerinin yürütülmesi can ve mal güvenliği açısından son derece tehlikeli bir durum oluşturacağından emniyet mesafeleri sağlanmadan yapı faaliyetlerinin yürütülmemesi gerektiği bildirilen açıklamada, ayrıca Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde, "Orta ve yüksek gerilim taşıyıcı direkleri ve iletken enerji nakil hatları bulunan parsellerde, kurumların görüşü alınmadan proje tanzim edilemez hükmü gereği tüm vatandaşların bu duruma uyup, kurum görüşü alarak çalışmaya başlamaları gerektiği belirtildi.

Belediyelerin sorumlulukları sahasında bulunan alanlarda enerji nakil hatları altında veya yakınında yapılacak inşaat ile bakım onarım çalışmalarına,  AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin ve ilgili kurumların görüşü ile birlikte, çalışma ruhsatı verilmesinin ardından başlanması gerektiği, bu sayede iş kazaları ve şebeke zararlarının büyük ölçüde önlenebileceği bilgisi ifade edildi. 

Bunun yanı sıra her türlü kazı faaliyetleri esnasında özellikle ilgili mıntıkada "AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş’ den izinsiz kazı yapılamaz" uyarı levhalarının bulunması halinde, yeraltı kablolarının zarar görmemesi, can ve mal güvenliği açısından da riskli durumların ortaya çıkmaması için kurum görüşü alınmadan kazı faaliyetlerine başlanmaması gerektiği bildirildi.