Kahta RAM öğretmenleri, öğretmenlerin tükenmişlik ve mental iyi oluş düzeylerini çeşitli değişkenler açısından inceledi.

Araştırma, altı ayda bir yayımlanan Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisinde ‘Öğretmenlerin Tükenmişlik ve Mental İyi Oluş Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kahta İlçesi Örneği’ başlığıyla yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilimsel dergide; eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma alanında yapılan derleme, nicel, nitel ve karma yöntemi kullanan araştırmalara yer veriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve Şube Müdürü Mehmet Türk, Kahta RAM Müdürü Murat Ardıç’ı ziyaret ederek yapılan bilimsel çalışmalarından ötürü Ardıç ve çalışmalarda yer alan Kahta RAM’da çalışan öğretmenlerden Selim Aslan, Abdulkadir Ertürk, Ömer Arutay ve Ali Sonkur’a teşekkür etti.

Kaynak:PHA