Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında düzenlenen Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısına, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Akademisyenler, STK Başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, ilin sanayi durumu, ithalat, ihracat ve destekler ile ilin sanayi ve teknoloji verilerini güvenli ve sürdürülebilir şekilde kayıt altına alınması ve sanayi üretiminin dönüşümünün sağlanarak cari açığın kapatılmasına destek verilmesi konu başlıkları ile ilgili bir sunum yaparken, Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Doç Dr. Seval Uyanık ise, ilin sanayisinin katma değeri yüksek ürünlere yönlendirilmesiyle ilgili çalışmalar kapsamında ildeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) kurulmasıyla ilgili bir sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar ise, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin önemine değinerek şunları söyledi; "Adıyaman’ın önemli potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirebilecek her türlü çalışmayı destekliyoruz. Bilindiği gibi dünya genelinde bilim ve teknoloji alanında hızlı değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm sürecini titizlikle takip ederek, Arge ve İnovasyon çalışmalarına hız verilmesi ve üniversitelerimizin ortaya çıkardığı önemli gelişme ve buluşların sanayiye aktarılarak, başarılı bir şekilde uygulamaya konulabilmesi önem arz etmektedir. Bundan dolayı kamu-üniversite ve sanayi işbirliğini çok önemsiyoruz. Adıyaman’ın ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunacak bu çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum"dedi.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki toplantı, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi için ilgili kurumların iş birliği içerisinde yapacakları çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak:PHA