Türk dünyası STK kuruluşları yayınladıkları basın bildirisiyle binlerce yıllık Türk yurdu Kırım bölgesinin Rus işgaliyle yaşanan sorunlarının Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle gündem dışında kaldığına dikkat çektiler.

Latif DOĞAN ‘Pandemi en çok sanatçıları etkiledi’ Latif DOĞAN ‘Pandemi en çok sanatçıları etkiledi’

Kırım ve Kırım Türkleri Rusya-Ukrayna Savaşında gündem dışına itildi

 Türk yurdu olan ve Ruslar tarafından işgal edilen Kırım, SSCB’ni Türklere soykırım, asimilasyon uygulamalarından nasibini almış bir toplumdur 200.000 Kırım Türkü 1954’te etnik temizlik hareketiyle soykırıma tabi tutulmuş, kırımlı tatarların çoğunluğu Sibirya steplerine sürgün edilmiş.

Kırım; Sovyetler Birliğinin bugünkü temsilcisi konumunda olan Rusya cumhuriyeti çeşitli baskılar altında ezilen kadim Türk yurdudur, gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası.

Rusya’ya 1954 yılında Ukrayna’ya bağlı özerk Kırım, 1991 yılında referandumla “Özerk Cumhuriyet” statüsüne kavuşmuştur.  Rusya federasyonu uluslararası anlaşmaları hukuksuz bir şekilde ihlal ederek Kırımı özerk cumhuriyetini zor kullanarak işgal etmiş dünyaya meydan okumuştur. İşgalle Rusya baskı, zulüm politikalarını Kırım Türklerine uygulamaya koymuş uluslararası hukuku hiçe saymıştır.  Bu işgal durdurulmalı, Rusya sınırlarına çekilmeli, Kırım Türklerini soykırıma tabi tutmaktan vazgeçmelidir.

 Rusya – Ukrayna savaşıyla oluşan diplomaside Kırım ve Kırım Türk’lerinin durumu masaya yatırılmalıdır.

 Türk Cumhuriyetleri, Kırım konusunda görev almalı. Türk Cumhuriyetleri, Kırım'a garantör devlet olmayı talep etmeli ve garantörde olmalıdırlar.

Türkiye yaptığı diplomatik girişimlerle güvenilir ülke olduğunu ve ağırlığını dünyaya hissettirdi bu durumdan çok memnun olduk. Bu ortamda Kırım Türklerinin ve Kırım’ın unutulduğu, yapılan çalışmaların yeterli olmadığı ve daha çaba gösterilmesi gerektiğini hissetmekteyiz..

 Kırım Türklerini unutmak, 1944’ten beri süren acılarımıza, Kırım Türklerinin hatıralarına ve mücadelesine değer verilmediği gibi bir algıyı ortadan kaldırmak için hükümetimizin daha aktif olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Kırım özerk cumhuriyeti Türk yurdudur. Rusya cumhuriyeti, ne de Ukrayna Kırım’ın kadim Türk yurdu olduğunu hatırlarından çıkarmamalı unutmamalıdırlar. Türkiye Kırım konusunda Kırım Türklerinin tekrar acılar yaşamaması için garantör devlet olmalıdır görüşmelerde bunu masaya her zaman koymalıdır..

Kırım Türklerinin gözü Türkiye’nin uyguladığı politikalarına odaklanmış durumdadır. Bölgesinde vazgeçilmez ve güçlü bir ülke olduğunu gösteren Türkiye’nin Kırım Türklerine gönül borcu bulunmaktadır, bu nedenle Kırım politikalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Görüşümüz odur ki Rusya-Ukrayna Savaşı gölgesinde kalmaksızın, Kırım ve Kırım Türkleri Türk Devletler Teşkilatının en önemli gündemi olması için çaba göstermelidir.

 Kırım özerk Cumhuriyetinin Türkiye’nin liderliğinde, Türk Devletler Teşkilatının garantörlüğüne desteğine ihtiyaç hissetmektedir.. Kırım üzerinde oynanacak uluslararası oyunların durdurulması ve Kırım Türklerinin gelecekte yeni acılar yaşamaması için her alanda adımlar atılmalıdır. Türkiye; Rusya-Ukrayna savaşında Kırım Türkleri adına tarihin yüklediği görev ve sorumluluğunun gereğini yapmalı Akdeniz’de Kıbrıs için gösterdiği hassasiyeti Karadeniz’de Kırım için göstermelidir..

Yurt içinden ve dışından Kırım Türkleri ile ilgili 220 STK bildiriye ve açıklamaya imza atarak destek oldular.

Haber: GAP olay