Aziz dostlarım bir arkadaşımın sosyal medyadan göndermiş olduğu akademisyenin birisinin 63 , bir diğerinin 99 tane konuyu sıralayarak sanki her şeyi biliyormuş iddiasıyla ve bu konularla ilgili ayetler nazil olurken yanında imiş ve Peygamber efendimizin fiili ve kelami hadisleri söylenirken yanında imiş! belkide o asırda yaşamış edası ve zannı ile kesin bilgi sahibi de olmadan hepsini burada yazarak bana göre günahına ve isyanına ortak olmadan tamamen delilsiz söylediklerinden bir kaçını sizlere yazarak bu haftaki yazıma başlıyorum:
-Kabir hayatı, kabir azabı yok.(nereden biliyor acaba kabre girip çıkanlar mı oldu?)-
Miraç yok. (diyen bu adama şöyle bir soru sormak istiyorum?(Efendimiz bunu anlatırken o kişi O'nun yanında mı idi? Halbuki Hz. Ebubekir, Efendimizin bu konuyu kendisinin olmadığı bir anda Mekke'lilere anlatmış onlarda hemen Hz. Ebubekiri görünce ona sormuşlar. Senin Muhammed! gecenin bir vaktinde böyle böyle yapmış diye soranlara daha O Ebubekir ; Efendimiz Hz. Muhammet ile karşılaşıp konuşmadan Onlara onun Mübarek dudaklarından mı çıktı bu sözler der, onlar da evet deyince Hz. Ebubekir’i ; ((Ebubekir-i Sıddık yapan)) Şu teslimiyetle cevabını verir. Eğer O söyledi ise doğrudur. İşte Mümin olanlar ile diğerlerinin arasında ki fark.
-Kıyamet alametleri yok, Mevlit yok. -Salavat yok. Ve saire ve saire diye zırvalamışlardır. (İnnallahe ve Melaiketuhu Yusellune alennebiyyi ) Ahzap suresi 56.ayeti….((Allah ve Melekleri ona salat ederler, ey iman edenler sizde O’nun ismini duyduğunuzda ona salat edin)) )(Ahzab suresindeki bu 56.ayet bu alim geçinerek ahkam kesen kişiye göre tahrif edilip gitti!.. kanaatime göre zanla yapmış olduğu bu ve buna benzer üfürükleri burada daha fazla zikrederek onun isyanına ortak olmamak için bu kadarı ile iktifa edip sizlerin aklınıza, gönlünüze ve tefekkürlerinize hadiseyi havale ediyor ve böyle absürt şeyler söyleyenlere itibar etmemenizi tavsiye ediyorum.Hatırlıyorsanız ölmüş bir akademisyenin geçen sene kurban bayramında yine sosyal medyada paylaşılan bir yanlışına bende cevaplar vermiş idim . O cevabıma konu olan konuşmasında‘’İslamda kurban diye bir ibadet yoktur, İslam da hayvan kesme ibadeti yoktur.’’diyordu.
Halbuki HAC SURESİ 36-Zaten bu adamlar tabiri caiz ise şeytanın mahşere kadar yapmaya söz vererek, Allahtan mühlet isteyerek yapacağını söylemiş oldukları tahribatı sanki onun adına yapıyorlar. Bu konuda Kuran-ı kerimin Araf suresindeki şu ayetler çok manidardır : 14- İblis’’ Bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre verirmisin?’’dedi.
15ALLAH:’’Haydi sen süre verilmişlerdensin!’’ buyurdu.16-İblis:’’Öyle ise beni azdırmana karşılık yemin ederim ki,ben onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım.’’((Azmaya niyet eden şeytandır.onun bu fiilini yaratan da Allah’tır.))17- ‘’Sonra onlara ,önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarındansokularak vesvese vereceğim ve Sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın.’’dedi.Büyük müfessirlerimiz olan; Abdullah bin Abbas ve Katade’ninbu ayeti tefsir ederken:-‘’Ön taraf’’ ahirettir. İblis Bu yönden verdiği vesvese ile ahiretin varlığından şüphe ettirerek ahirete göre yaşamasını engellemeye çalışır. -‘’Arka yön’’ ise dünyadır o mel'un bu yönden gelerek bu dünyada hiç ölmeyecekmiş hissini, vesvesesini vererek, kulluk yapmasını engeller.-‘’Sağ yön’’ ise dinihayatı, amel defterlerinin verilmiş olduğu yönü ifade eder. Bu konuda insanlarınözellikle dindar olanlarına bilgisizliklerini heyecanlarını işaret ederekvesvese verip aldatmaya çalışır.-‘’Sol yön’’ ise Her çeşit günah ve haramlardır. Bu yönde deAllah affedicidir ifadesini vesvese vererek, insanları kendisinin Allahtanmühlet isterken verdiği söze sadık olduğunu göstermek için gereğini yapar. Pekibizler ruhlar aleminde(Elest bezminde) Rabbimizin sorduğu’’ Elestu bi RabbikumBen sizin Rabbiniz değilmiyim’’ sualine verdiğimiz, (Galu Bela,Evet Sen bizim Rabbimizsin ) sözümüze azımız müstesna ne kadarımız sözünde durmuştur. Zaten insanlığın başlangıcından bu yana Allah tarafından gönderilen peygamberleringönderilmesinin sebeplerinin başında da şeytanın bu iğfalineengel olmak değil midir?Kuranı keriminde Rabbimiz fecr suresinin ilk on ayetinde;Müfessirlerin ittifakı ile zilhicce ayının ilk on gününe yemin ederek başlar. Zatenbu günlerde kurban bayramının şafağının söktüğü günlerdir. Bu on günün dokuzuncusuda Hacıların Arafat’ta vakfeye durdukları ‘’AREFE’’ günüdür. Efendimizde birhadisi şeriflerinde ‘’Hac Arafat’tır’’ buyurmaktadır. Arafatta bir gece kalıparefe günü akşam ezanının okunması ile Arafat’tan Müzdelife’ye yürümek ve müzdelifeden de yürüyerek kurbanların kesilmiş olduğu Mina’ya ve oradan da Kabe’ye gidip Kabe deki ziyaret tavafı ve (safa ile merve tepeleri) arasında yedi defa ‘’Say’’ ettikten sonra, kurbanların kesilmesi vekesilme haberi gelince ihramdan çıkıp, Nasip olan Müslümanlar Hac farizasını yerine getirmiş olurlar. Rabbim arzu edenlere nasip eylesin. Bir kısım Modernistlerin! Hacca gidip Arablara! para yedirmeye gerek yoktur diye zırvalayanlar, Allah’ın bu emrini ötelemek suretiile kendileri günah işlemekle kalmayıp insanların günah işlemelerine çığıraçmaktadırlar. Allah akleden kalbe sahip olmalarını onlara nasip eylesin.Arafe günü sabah namazının farzından başlayıp döndüncü günüikindi namazı dahil olmak üzere 23 vakit namazda , farz namazlardan hemen sonra‘’Allahu Ekber,Lailahe İllallahu Vellahu Ekber ,Allah-u Ekber Ve lillahil Hamd ‘’tekbirinigetirmelidirler. Olurda şeytan unutturur ise hatırlayınca kaza edereksöylesinler. Modernist din tahrifçileri olan Yerli Müsteşrikler!.. bu vacipolan zikir için de Kuranda yoktur diye bu zikrede yoktur diyebilirler.Yukarıda anlatmaya çalıştığımız konuya Allah cc in KuranEczanesinden ayetlerle cevap verelim mi?Hac suresi 1- Ey insan insanlar Rabbinize karşı gelmektensakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok korkunç bir şeydir.2- Onu göreceğiniz gün her emzikli anne emzirdiği yavrusunuunutur, her hamile kadın çocuğunnu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün, Halbukionlar sarhoş değillerdir Çünkü Allah’ın azabı pek çetindir.3-‘’İnsanlardan öyleleri var ki, hiç bir bilgisi olmadığıhalde, Allah hakkında tartışmaya girer her azgın şeytanın peşine takılır.’’4- Şeytanın hakkında şöyle yazılmıştır :’’’O kendisini dostedineni yoldan çıkarır ve çılgın ateşin azabına sürükler.’’’5- Ey insanlar eğer öldükten sonra dirilmekten şüphenizvarsa ,şunu çok iyi bilin ki ,Biz sizi önce topraktan, sonra bir nutfeden sonrabir alakadan sonrada bir çiğnem etten yarattık ki sizlere kudretimizigösterelim .Dilediklerimizi rahimlerde belirli bir süreye kadar tutar sonrasizi bebek olarak dünyaya getiririz. Sonra da ergenlik çağına ulaşmanız içinsize gelişme imkanı veririz. Sizden bir kısmı henüz çok gen iken ölür, birkısmı da hayatlarının en düşkün dönemine kadar yaşatılır da evvelcebildiklerini bilmez hale gelir Ayrıca yeryüzünü de kupkuru ve ölü hale gelmişhale görürsün; Fakat biz üzerine suyu indirdiğimizde, kıpırdanıp kabarır ve hertürlü güzel bitkileri çıkarır.Hac 78-Allah yolunda gereği gibi size verdiği nimetlerinhepsi ile cihat edin, O sizi bunun için seçti ve size dinde hiçbir zorluktayüklemedi. Atanız İbrahim’in dinine sarılın. Allah sizi bundan evvel de, buKuran’da da Müslümanlar diye isimlendirdi. Neticede,Peygamber size şahitlikedecek, sizde diğer insanlara şahitlik edeceksiniz. O halde namazı dosdoğrukılın, zekatı verin, Allah’ın ipine sarılın. O sizin Mevlanızdır. O ne güzelMevla ne güzel yardımcıdır!Konumuzu üç ayetin mealiyle hükmümüzü verelim:Al-i İmran 7- Sana kitabı indiren O’dur. O kitabın bir kısımayetleri Muhkemdir ki bunlar kitabın aslı ve özüdür, bir kısmı da Müteşabihayetlerdir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar sırf fitne çıkarmak için o müteşabihayetlerin yorumlarına tabi olurlar. Oysa bunların kesin manalarını yalnız Allahve bildirdiği kadarıyla Peygamber bilir ve ayrıca ilimde rüsuh sahibi,(yani derinleşmiş olankimseler )’’Biz bunlara iman ettik, hepsi de Rabbimizin katındandır’’ derler.Bunu ancak akleden kalp sahibi olan kimseler düşünüp anlarlar.Resulü Ekrem bu ayeti okuduktan sonra bir hadis-işeriflerinde şöyle buyurmuştur: ’’Kur’an-ı Kerim’in müteşabih ayetlerine tabiolan kimseleri gördüğünüz de işte onları Allah Teala ‘’Kalplerinde eğrilikolanlar ‘’diye isimlendirdiği için. Onlardan uzak durun((Buhari ve Müslim)Kullarını en iyi bir şekilde tanıyan Allah hemen bu ayetinsonunda şu iki ayetle bize nasıl dua edeceğimizi de öğretiyor Bu Al-i imran 8ve9. Ayetleri de imkanlarımız çerçevesindeezberleyerek ve manasını da düşünüp, anlayarak namazlarımızda okuyalım.8-‘’Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimiziinkara meylettirme ve Bize Yüce katından bir rahmet bağışla .Çünküisteklerimizi bize bağışlayan yalnız Sen.’’9-‘’Rabbimiz! Şüphesiz Sen, bütün insanları, geleceğinde asla şüphe olmayan bir ahiret gününde bir araya getireceksin! Muhakkak Allah vaadinden verdiği sözden dönmez.Namazın kötülüklerden alıkoymadığı, tesettürün örtmediği, İlmin istikamet vermediği, nasihatlerin tesir etmeyip, ölümlerin ibret olmadığı,helalin tercih edilmeyip , haramın reyting yaptığı ve özet olarak dahası İslam’ın Emirlerinin yerine getirilmeyip, yasaklarından kaçılmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Rabbim bu dünyanın şerlerinden bizleri muhafaza eylesin.Kalbi Selam ve dualarımla.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
“”