02 Aralık 1989 yılında Hakk'a yürüyen Melek Hocamızı rahmetle anıyoruz. Aziz ruhları şadolsun.

"Es-selâtu ve’s-selâmu aleyke Yâ Rasûlullah!

Yâ Seyyidî ! Yâ Rasûlallah!

Huz biyedihi kallet hilleti edrikni !

Subhâneke Yâ Allâm, tealeyte Yâ Selâm!

Ecirnâ mine’n-nâr ve bi affike Yâ Mu’cir!.

ALLAHumme ente’l- Mennân!

Bedîu’s-semâvâti ve’l-ardı ze’l-Celâli ve’l-İkrâm!.

Yâ Hayy Yâ Kayyum, Yâ ALLAHu celle celâluhu !

"Sana bir dua öğreteyim:

Gözlerinde göz yaşından, Allah pazarında satılan inciler peyda olurken, söyleyeceksin:

“Sonsuz salavat incilerinin dizileriyle, nihâyetsiz selam cevherleri Muhammed Mustafa’nın feyizlere açık ruhuna, hikmetlere açık göğsüne saçılsın... Gündüz parladıkça, güneş âlemi aydınlattıkça, ruhu rahmet ve semalara gark olsun... Tertemiz ehl-i beyt’e selam olsun.”

Bu dua İmânın zevkine yükselenler içindir. Henüz maddenin kesafetinde mahcup kalanlar, hayatta harikulade hadiselere tesadüf etmeyenlere ait değildir."

Dr. Münir Derman Hz. (k.s)

Himmetlerine nail, izinden hizmetkar olabilmek niyazıyla. Amin ya Rab'bi!..

"(Trabzon, 1910 - Ankara, 1989 ) Dr. Münir Derman 1910 yılında Trabzon'da annesi Şehvar Hatun ve babası Ahmed Rasim Efendi'nin ailesine doğdu.

Baba tarafından büyük dedesi Kafkasya'dan Şeyh Şamil, ana tarafından büyük dedesi Hâcegân silsilesine mensub Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi'dir. Büyük ninesi yöresinde "evliya kadın" olarak bilinen Gül Hatun'dur.

Trabzon'da dört yaşından itibaren Buharalı hocası Ömer İnan Efendi'nin manevi eğitiminde ilerlemiş ondan feyz almış, 9 yaşında hafız olmuştur.İlkokulu Özel Fransız Okulu'nda bitirip liseden sonra üniversite öğrenimi için Devlet Bursu ile Fransa'ya gönderilmiş, önce Felsefe-Psikoloji tahsili yapmış; sonra Tıp Fakültesi'ni de bitirerek doktor olmuştur.

Mısır'da El-Ezher'e de kaydolmuş ve ilahiyat tahsil etmiştir.Askerlik yıllarında Kore Savaşı'nda bulunmuş, burada askeri doktor olarak hizmet vermiştir. Bu yıllarda bir süre Japonya'da da bulunmuştur.

Yurda dönünce A.Ü. Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe dalında öğretim üyesi olup kısa süreli bir görev ifa etmiştir. Kısa süre sonra bu görevinden ayrılarak Tıp doktorluğu hizmeti için Doğu Anadolu'da görev almıştır.

Daha sonra "Hükümet Tabibi" olarak Bozuyük'te görevlendirilir. Burada Hükümet tabibi iken evlenir ve bir kız evladı olur. Halen bir kızı ve üç torunu vardır.Davet üzerine gittiği Almanya'da 15 yıl "anatomi" öğretim üyeliği yaptıktan sonra tekrar yurda dönmüştür.

Almanya'da bulunduğu sürede resmi görevi dışındaki saatlerde camilerde vaazlar vermiş, çok sevilmişlerdir. Fransızca, Almanca, Rusça, Arabça'yı mükemmel bilir, konuşurdu. Bu dillerin kültür ve edebiyatları hakkında derin bilgi sahibi idi.

Yabancı dillerin yanı sıra bilhassa Fizik, Kimya Matematik gibi fen bilimlerinde, astronomide şaşılacak derecede bilgiliydi. Daha sonra Eskişehir'de "Genel Cerrahi" uzmanı olarak doktorluğuna devam etti ve buradaki görevinden emekli oldu.

Eskişehir'de Akademi'de misafir öğretim üyesi olarak ders vermiş; aynı zamanda çeşitli camilerde kürsüye çıkarak halka vaazlar da yapmıştır.. Manevi ilimlerde ise , "velayet ve tasarruf sahibi" "ilm-i ledün sultanı", "arif-i billah" olarak tanınmıştır.

Eserleri başka kitaplardan derleme değildir. Yazıları önceleri "İslam" dergisinde yayınlanmıştır; bu dergideki yazılarında okurlardan kendisine ulaşan ve çoğunlukla manevi incelikler dair soruları da cevaplandırdığı bilinmektedir.

Daha sonra "Allah Dostu Der ki" başlığı ile yayınlanan notlarını titizlikle hazırlar ; yanlışsız olması için dikkatle yazdırırlardı.Derman hazretleri, hiç bir maddi servete sahip değildi.

Almanya'dan döndükten sonra Ankara'da bir otel odasının mütevazi şartlarında yaşadı son demlerini... Evi yoktu. Eşi ile birlikte yalnız başına, eski tanıdığı dostlarıyla yetindi.

Ömürlerini ağır riyazat ve çilelerle, büyük sıkıntılar, dertler içinde insanlardan uzak, namsız-nişansız bir kul olarak geçirdiler.

Tarikat kurmamışlardır. Tavır ve anlayış olarak günümüz dergah, tekke gibi kurumlaşan örgütlenmelerine rağbet etmemişler; "talebe", "mürid", "şeyh" namları altında etrafına kalabalık insan yığınları toplamamışlardır.

Ancak vaazlarından ve doktorluğundan kendisini tanıyan ve hakiki seven sayılı kimseler O'na yanaşmışlar, ilminden istifade etmeye çalışmışlardır.Hakk'ın heybetini taşıdığı mübarek bedeni daima güzel kokar, cezbesi tesir altına alırdı insanı...

Rasulullah ve Ehl-i beyt- Rasulullah sevgisi hücrelerine kadar yayılmış görünür bir ahlak idi O'nda...Nokta kadar şikayet, bıkkınlık taşımayan duru, sükun ve teslimiyetin göründüğü tertemiz bir sima... Ağır sıkıntılar çileler ve dertlere rağmen yüz buruşturduğu, "off" bile dediği görülmemiştir.

Dertlilere, hastalara şifa verir; yardımlarına bıkmadan, usanmadan koşardı. Kendisini ele vermeyen, içini göstermekten uzak duran celalli yapısının altında, derya gibi sevgi, merhamet ve şevkat görünürdü...

Çok celalliydiler. Bazen gürler konuşurlar, fakat aynı zamanda da gözlerinden yaşlar akar; yine konuşurlardı.Sakal bırakmamışlardır.

Fakat omuzlarına sarkan yele gibi beyaz ipek saçlarına itina gösterir, onları ensesinde toplardı.Kıyafeti; tertemiz giydiği zevkle seçilmiş bir-iki gömlek ve pantolondan ibaretti, gösterişi sevmezlerdi.Manevi emanetlerini, kendisine yakinen hizmet eden ona yanaşmış sevdiklerinden birine bırakacağını söylemiş, fakat isim açıklamamışlardır.

Son zamanlarını -ikibuçuk sene- Hastane'de geçirdi. Vasiyetlerinde "Dünyaya garib geldim, garib gitmem lazım. Garibin yeri tenhadadır" ifadesiyle sessiz bir köy kabristanına gömülmek istediler.

2 Aralık 1989 Cumartesi günü Hakk'a yürüdü. Sevenleri O'nu kar yağarken sevdiği iri kar taneleri altında Ankara'nın kuzeybatısında yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Memlik köyü yakınında toprağa verdi.

Açık bir kabir şeklinde olan türbesindeki kitabede sahife başındaki şiiri yer almaktadır. Aynı kabristanda Eşi ve diğer bazı sevenlerinin de kabirleri mevcut olup sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir.

Kaynak:https://goo.gl/XTUVKJ

Kitaplarından derlediğim önerdiği zikirleri;

Haşr suresinden üç ayet eklendiği için çok uzun görünüyor aslında uzun değil. Ayetler bir kez okunduğu ve zikirler de 33 kez olduğu için fazla zaman almıyor. Üstelik hepsi peş peşe değil. Sabah, akşam, yatsı ve gece namazı sonrası olarak pay edildiğinden gayet kolay oluyor.

Allah dostu olmak istersen oku güzeldir başlıklı bölüm her gün yapılmak zorunda değil. Fırsat buldukça telefondan bakıp yapılabilir. Dileyen gücü yettiği kadarıyla başlayabilir.

Daim namaz abdestli bulunmak, asla yalan söylememek, az ve mutlaka helal yemek öğüdüne de uyulursa çok güzel hallere ulaşmak mümkün. Zamanla vazgeçilmez oluyor.

Hayırlara, daim kalbi zikre vesile olsun. Amin.

"Sabah namazı öncesi salavat okunarak şükür secdesi yapılacak. Secdede Elhamdülillahi Rabbil alemin, Hamden, Kesiren, Tayyiben, Mübareken, Fih denilecek.

Sünnet ve farz arasında 1 Fatiha, 3 İhlas okunacak.

Namazdan sonra 3 defa- Eüzübillahis semiul alimu mineşşeytanirracim.

7 defa -Allahümme ecirni minennar.

41 defa- Ya Hak, ya Mübin, ya Habir, ya Hadi, ya Hayy, ya Kayyum, Ya Evvel, ya Ahir, ya Zahir, ya Batın.

1 defa - Allahümme ya Sabit, ya Muin, ya Ahad, ya Nur, ya Tertail, ya Latif, ya Adil, ya Kerim, ya Basit, ya Rafi, ya Gani, ya Tevvab, ya Selam, ya Şekür, ya Fettah, ya Kadir, ya Hadi, ya Zahir.

33 defa- ya Gani, ya Allah, ya Hayy, ya Allah, Ya Gayyum, ya Cebbar ya Allah, ya Gaffar, ya Rahim.

1 defa- Bismillahirrahmanirrahim Ferdun, Hayyum, Kayyum, Hakemun, Adulun, Kuddüs.

1 defa- Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veş şehadeti huverrahmanurrahiym.

Huvallahulleziy la ilahe illahu el-melikul kuddusus selamul mu'minul muhayminul aziz-ul cebbarul mütekebbir subhanallahi 'amma yuşrikun.

Huvallahul halikul berik-ul musavvirul ulehul'esma ul husna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu. / Haşr-1,2,3

1 defa -Velillahil hamd,Rabbissemavati vel ard ve Rabbil ardı ve Rabbil alemin ve lehul kibriyai fis semavati vel ard ve hüvel azizül hakiym.

Dua Öncesi:

Allah'ım sana sonsuz kere şükürler olsun. Hamdüsenalar olsun. Elhamdülillah ya Rab'bim!.

Allahümme entel Mennan bediüs semavati vel ard, Ya Hayy, ya Kayyum, ya Allahu Celle Celalü Hu.

Salavat sonrası;

Medet Ya Sahibel Meydan, medet ya Sahibel Makam, inni dahili, Sübhaneke ya Allam, ta aleyke ya Selam, Ecirna minennari bi afvike ya Mücir.

Esselatu vesselamu aleyke, ya Seyyidi, ya Resulullah, huzbiyedihi kalled hileti edrikni.

Sabah namazı sonrası:100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil Azim.

_Güneş doğmadan evvel : 33 salavat, 7 ihlas, 7 Felak, 7 Nas,1 Ayetel Kürsi, 3 Kevser, 33 Tevhid, 3 La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin, Hasbünallahi venimel vekil ya Hakkıl ya Mübin.

40 defa- Ya Hayrul, ya Havlil, Yasin, ya Evvel, ya Ahir ,ya Zahir, ya Batın.

66 defa - Ya Allah.

Gündüz 33 defa: Ya Mümin, Ya Hakk, ya Musavvir, ya Mütekebbir ya Daim.

1 defa Mü'minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir, subhanallahu amma yüşrikün.

_Akşam namazı sonrası: 3 defa- Eüzübillahis semiul alimu mineşşeytanirracim.

7 defa -Allahümme ecirni minennar.

33 defa- ya Gani, ya Allah, ya Hayy, ya Allah, Ya Gayyum, ya Cebbar ya Allah, ya Gaffar, ya Rahim.

1 defa- Bismillahirrahmanirrahim Ferdun, Hayyum, Kayyum, Hakemun, Adulun, Kuddüs

1 defa- Bismillahirrahmanirrahim . Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veş şehadeti huverrahmanurrahiym.

Huvallahulleziy la ilahe illahu el-melikul kuddusus selamul mu'minul muhayminul aziz-ul cebbarul mütekebbir subhanallahi 'amma yuşrikun.

Huvallahul halikul berik-ul musavvirul ulehul'esma ul husna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu. / Haşr-1,2,3

1 defa -Velillahil hamd, Rabbissemavati vel ard ve Rabbil ardı ve Rabbil alemin ve lehul kibriyai fis semavati vel ard ve hüvel azizül hakiym.

(Dua öncesi sabah namazı ile aynı.

_Yatsı Namazı Sonrası :1 defa - Allahümme ya Sabit, ya Muin, ya Ahad, ya Nur, ya Tertail, ya Latif, ya Adil, ya Kerim, ya Basit, ya Rafi, ya Gani, ya Tevvab, ya Selam, ya Şekür, ya Fettah, ya Kadir, ya Hadi, ya Zahir.

1 defa - Ya Hannan, ya Mennan, Ya Sultan, ya Subhan;

Tebarakellezi biyedihi mülk ve hüve ala külli şey'in kadir, ya Latif, ya Aziz, ya Rezzak, ( Göğe bakılacak ) Subhanallahu ve bihamdihi subhanallahulazim.

33 defa -Ya Müheymin, ya Hamid, ya Müdebbir, ya Mudi, ya Deyyan.

_Gece Namazı sonrası: 7 defa -Allahümme ecirni Minennar.

33 defa- ya Gani, ya Allah, ya Hayy, ya Allah, Ya Gayyum, ya Cebbar ya Allah, ya Gaffar, ya Rahim.

1- Bismillahirrahmanirrahim Ferdun, Hayyum, Kayyum, Hakemun, Adulun, Kuddüs.

1-Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veş şehadeti huverrahmanurrahiym.

Huvallahulleziy la ilahe illahu el-melikul kuddusus selamul mu'minul muhayminul aziz-ul cebbarul mütekebbir subhanallahi 'amma yuşrikun.

Huvallahul halikul berik-ul musavvirul ulehul'esma ul husna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu. / Haşr-1,2,3

-Velillahil hamd, Rabbissemavati vel ard ve Rabbil ardı ve Rabbil alemin ve lehul kibriyai fis semavati vel ard ve hüvel azizül hakiym.

( Allah dostu olmak istersen; Güzeldir oku. )

Allahümme entel mennan bediüs semavati vel ard, ya Hayy, ya Gayyum, ya Allahu Celle Celalü Hû.

Bismillahirrahmanirrahim

33 Salavat, 33 Allah, 33 La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.

1 defa- Ya Malik, ya Mümin, ya Müheymin, ya Hakk, ya Hamid, ya Musavvir, ya Mütekebbir, ya Müdebbir, ya Daim, ya Deyyan.

33 Fatiha

33 Kevser

33 İhlas

Oku ve Resulüllah'ın ruhuna hediye ettim. Ya Allah azametin hakkı için ruhlarını haberdar eyle de.

33 defa- ya Gani, ya Allah, ya Hayy, ya Allah, Ya Gayyum, ya Cebbar ya Allah, ya Gaffar, ya Rahim.

1 defa- Bismillahirrahmanirrahim Ferdun, Hayyum, Kayyum, Hakemun, Adulun, Kuddüs

1 defa- Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veş şehadeti huverrahmanurrahiym.

Huvallahulleziy la ilahe illahu el-melikul kuddusus selamul mu'minul muhayminul aziz-ul cebbarul mütekebbir subhanallahi 'amma yuşrikun.

Huvallahul halikul berik-ul musavvirul ulehul'esma ul husna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu. / Haşr-1,2,3

1 defa -Velillahil hamd, Rabbissemavati vel ard ve Rabbil ardı ve Rabbil alemin ve lehul kibriyai fis semavati vel ard ve hüvel azizül hakiym.

Amin.

( 3 defa- Eüzübillahis semiul alimu mineşşeytanirracim. sabah ve akşam namazlarından sonra.

7 defa -Allahümme ecirni minennar. Her namazdan sonra.)

Yardım isteme duası: Bismillahirrahmanirrahim.

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minezzâlimîn.

Hasbünallahü ve nimel vekil, ve nimel mevla ve nimel nasir.

Devamlı çekilebilecek zikir: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. (Allah'ın sizin yanınızdaki kıymetini çoğaltmak içindir.)

Abdülkadir Geylani Hz.'nin daim zikri: Sübhaneke ya allemte aleyke ya Selam, ecirni minennari lil Rabbi kemya.

Veysel Karane Hz.'nin daim zikri :Ya İlahi entel Halik, ene mahluk, entel Rezzak, ene marzuk, entel Kaviy, ene zaif.

Hacı Bektaş Veli Hz.'nin daim zikri: ya Ganiy, ya Allah, ya Hayy, ya Allah, Ya Gayyum, ya Cebbar ya Allah, ya Gaffar, ya Rahim."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
“”