ADYÜMLAB Müdür Yardımcılarından Doç. Dr. Yusuf Sevgiler ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Genç, Altınşehir Anadolu Lisesi Fizik, Kimya ve Biyoloji zümresi öğretmenlerinden oluşan gruba, laboratuvarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Kimya Analiz Laboratuvarı, Gıda Analiz Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve SEM Laboratuvarlarını gezerek incelemelerde bulunan öğretmenlere, analiz ve deney örnekleri gösterildi.

Okul öğretmenlerinden Mehmet Coşkun, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmasında, şunları ifade etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün mesleki çalışma programı çerçevesinde hazırladığı "Bilim Zamanı" etkinliği kapsamında Adıyaman ilindeki laboratuvar ve merkezleri geziyoruz. Bugünkü durağımız Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı oldu. Uzman hocalarımız nezaretinde çok güzel bilgiler edindik. Bizlere bu fırsatı tanıyan başta Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve laboratuvarımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyoruz."

Kaynak:PHA