“”
Mehmet Kurtoğlu
Mehmet Kurtoğlu
yazar
Yazarın Makaleleri
'Allah(C.C.)la aranı düzelt'
Bana "Allah(C.C.)la aranı düzelt" diyorlar. Ben hiç bir zaman Allahla aramı bozmadım ki. Ben Allah'ı namaz, oruç, hac, zekat kelime-i şehadet ile hatırlamıyorum. Onun şahdamarımdan bana daha yakın olduğunun idrakiyle yaşıyorum. İçimdeki...
Cehennem
Cehennemin birçok din ve kültürde olumsuz ve korkunç bir karşılığı var. Cehennem bir nevi insanın ilahi irade tarafından cezalandırılmasının adıdır, mekânıdır. Her şey zıddıyla kaim olunca cehennemin karşıtı cennettir. Cennet de...
SAKIP EFENDİ KÖŞKÜ
Öncelikle Büyük şehir belediyemizin Sakıp efendi köşkünü restorasyon etmesini kutluyor, çok büyük bir hizmet yaptıkları için tebrik ediyorum. Ancak Sakıp Efendi Köşkü'nün 'Gostronomi Merkezi” yapılmasının bu mekânın ruhuna...
Cazanova Devrimi
Siyasi ve toplumsal hareketler bir yer altı çağlayanı gibi derinden gelir, bazen pasif, bazen kanlı devrimlere dönüşür. Bu devrimleri besleyen derinde bir fay hattı vardır. Bir yerde bir çatlak oluşur, o çatlak domino etkisiyle diğer çatlakları...
Tarım işçileri, Toprak Reformu...
Tarım işçilerinin ölümü trajik. Yıllarca traktör ve üstü açık kamyonların bagajlarında bir şehirden bir şehire çalışmaya gittiler. Gittikleri yerlerde tarlada bahçede çalıştılar. Çadırlarda yaşadılar. Geldikleri köyde de karın...
Babalar ve Oğullar
Her baba başka bir hikayenin kahramanı. Her babanın bambaşka kızı, bambaşka bir oğlu vardır. Her kızın ve oğulun bambaşka babaları... Anneleriyle büyür çocuklar ama babalarıyla tutunurlar hayata. Baba güven demektir. Anne sığındığın...
Dijitalizm ve yeni çağ
Bu ülkede hala geçen yüzyılın kavramlarıyla düşünüp tartışıyorlar. Dünya küreselleşti halen Doğu, Batı diyorlar. Bir virüs doğu batı ayrımı yapmadan bütün dünyayı terbiye etti... Fiziki olarak kağıt üzerindeki sınırları önemseyenler...
Siyah Öfke
Tarih boyunca ezilmiş, köleleştirilmiş, iğdiş edilmiş siyahilerin öfkesi çürümüş dünyamızda çakan bir şimşek! İsyanın birçok boyutu var ve birçok anlam saklıyor içinde. Onu yalnızca ırk ayrımı bağlamında değerlendirmek safdilliktir....
Kadın ve Kitap
Kadın ve kitap bir arada düşünülmeyecek kadar birbirine uzak. Zira kadının en büyük iki kuması vardır: kendi cinsi ve kitap! Tarih boyunca bütün yazar ve düşünürlerin eşleriyle kavgası kitaplar yüzünden çıkmıştır. Bir yazar arkadaşım...
DONKİŞOT
DONKİŞOT Donkişot üzerinden bir yazı kaleme alacağımdan dolayı yeniden okumaya başladım. Donkişot'u bu ikinci okuyuşumda beni oldukça etkiledi. Çağının ruhunu yakalayan sanat eseri pek azdır. Hele çağını aşıp, bütün çağlara...
Yeşil çamın 3 imgesi
Sinemayı bir medeniyet meselesi olarak gören Yusuf Kaplan, 'sinema, bütün diğer sanat dalları gibi, düşünce yolculukları gibi, bilimsel keşifler gibi, ancak bir medeniyetin içinde/n yapılan, hem o medeniyetin varlığını idame ettiren,...
Hangi Dostoyevski?
Dostoyevski ölüm döşeğinde iken eşi Anna'ya bakıp "seni düşüncemde dahi aldatmadım" demiş. Bu anekdotu kendisinden 20 yaş küçük eşi Anna hatıratında yazıyor. Gerçekte bu söz erkek fıtratına aykırıdır. Zira aynı Dostoyevski...
Efruz Bey ve Folorinalı Nazım
Sosyal medyada altı dolu olmayan bazı paylaşımları ve bu paylaşımları yapan zevatların trajikomik durumlarını görünce aklıma Efruz Bey ve Folorinalı Nazım geldi... Efruz Bey bir roman kahramanı, Folorinalı Nazım gerçek bir kişilik......
Corona, oruç ve ölüm...
Yemeğe düşkün toplumlar azgın ve sapkın olurlar. Zevk veren şeylerin hayvani boyutu vardır. Örneğin yemenin zevki, şehvetin zevki ve öldürmenin zevki vardır. Bu üç şey aynı zamanda hayvani duygular olarak tanımlanmıştır. İslam tasavvufunda...
Pandemi günlerinde edebiyat
Türkiye Yazarlar Birliği olarak, gerek üyelerimizin gerekse salgın hakkında düşüncelerini, duygularını ve hissettiklerini yazan çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin metinlerini web sayfamızda değerlendirmeye başlayacağız. Farklı kıtalarda...
Oryantalizm ve İslam
Özellikle lise ve sonraki yıllarda İslam tarihi , tefsir, İslam düşüncesi üzerine okumalar yaptım. Asım Köksal'ın İslam Tarihinden Seyyit Kutup'un Fizilal'ine, Mevdudi'nin Tefhimül Kuran'ından Fetvaları'na, Siyer...
ABD KRİZDEN GÜÇLÜ ÇIKAR
Corona dolayısıyla insanlar Amerika'da kilisede bir araya gelip dua ediyor. Böylesine tehlikeli anlarda din, dil,ırk ayrımı olmaz çünkü insanlık yalnızca aynı acı, aynı korku ile aynı Allah'a dua eder. Acı ve dua insanlığın ortak...
Veba ve Corona
Verem hastası olup romanlarında veremli kahramanlarıyla hastalığın inceliğini anlatan, sağlıklı insanların bilmediği, hissetmediği acıları ve duyguları edebi olarak dile getiren Camus'nün, karantinaya alınmış Oran şehrindeki vebalıların...
YENİ TANRILAR, YENİ PEYGAMBERLER...
Corona tanrının insanlığa bela ettiği bir hastalık değil, dünyayı yönetenlerin icat ettiği bir hastalık. Bu virüsü intikam alan tanrıya değil, çürüyen, hayvanlaşan insana bağlamak gerekir. Her evin kapısında bekleyen ölüm laboratuar...
VEBA ROMANI VE CORANA
Bir sanat eserinin büyüklüğü her çağda güncelliğini sürdürmesiyle orantılıdır. Camus'nün Veba'sı işte böyle bir eser. Korona virisü dolayısıyla Veba romanı yeniden hatırlandı. Geçen yüzyılların korkunç hastalığı Veba'nın...
COĞRAFYA KADERMİ?
İbni Haldun okumuş gibi "coğrafya kaderdir" deyip duruyor herkes. Bu sözü İbni Haldun söylememiş, İbni Haldun'un mukaddimesindeki coğrafya insan ilişkisi üzerine yazdıklarından ilhamla, bir çıkarsama olarak Napolyon Hatıralarında veciz...
KOPYA ŞEHİRLER
Kadim bir şehirde doğdum, yaşadım. Gezip gördüğüm şehirler de kadim şehirlerdi. Hepsi eski şehirlerdi ama her birinin bir şekli, farklı bir rengi, farklı bir kokusu, farklı bir havası, farklı bir dili(şive/ağız) vardı. İnsanlar birbirini...
BU KENTİN ŞARKISI
Hasibe Çerko'nun Kristal Kentler kitabı yeni çıktı. Daha önce Us Lekesi hikaye kitabını okumuştum. Us Lekesi'nde filozofisi ve derinliği olan bir öykücüyle karşılaşmıştım. Öğrencilik yıllarımda hikaye severdim ama sonradan...
AVRUPA KİLİSEDEN KURTULDU YÜKSELDİ
Avrupa İsa'nın doğumundan 16. Yüzyıla kadar Pavlosun şekillendirdiği Hıristiyanlığın izinde yürüdü. 1600 yıl paganist doğmatik öncül bilgilerle kilisenin izinde bir zihniyet inşa etti. Ortaçağ denilen karanlık dünyaya işte bu...

banner28