Bilal Sürgeç
Bilal Sürgeç
yazar
Yazarın Makaleleri
Arkadaşlarımla Hasbihal!
Biraz da sağlık nedenlerinden dolayı 6 ay içinde üç defa Kızılay'a bir defa Keçiören ve Gimata gitme ve günlük yürüyüşün dışında yakın döneme ait hatıra kitaplarını okumakla geçti. Bu kitapları öğrendiğim bilgileri emekli...
SON MEKKE EMİRİ ŞERİF ALİ HAYDAR PAŞA
Bu kitap 1916 da Osmanlı Devleti'nin tayin ettiği son Mekke Emiri Şerif Ali Haydar Paşa'nın hatıratıdır. Günlük Türkçe olarak tutulmuştur. İngiliz asıllı ikinci hanımı Prenses Fatma Haydar , Türkçeden İngilizceye tercüme etmiştir....
Olsa, Bulsa ile Keşke İle Olmaz ama!
Savaşları ve onların sonuçlarını anlatan kitapları bizim gibi mesleği tarihçilik olan hatta tarih okumayı seven kişilere sürekli okumasının bir faydası yok. Bu kitabı ve savaşların sonuçlarını anlatan diğer eserleri, bu ülkeyi yöneten...
Nayden Gerov
Filibe'de doğdu Odessa'da eğitim gördü Avrupa devletleri Bulgarlar arasında milliyetçiliği yaymak için Osmanlı topraklarında kurdukları okullarda yaparken, Rusya Slav milliyetçiliğini yaymak için Bulgar ve Sırp gençlerini Rusya'da...
ROBERT KOLEJİ VE MİSYONERLİK
Amerikalı bir papaz ve misyoner. Yaklaşık 40 yıl Osmanlı topraklarında yaşıyor. Burada yaşayan halkın inançlarını adetlerini geleneklerini göreneklerini çok iyi biliyor. II Mahmut döneminde Türkiye'de Sultan Abdülaziz'in vefatına...
İBRET ALINMADI: UKRAYNA ÜZERİNE 
1870'li yıllarda İstanbul'da Rusların General İgniyatef adında bir elçisi vardı. Onun en büyük emeli bütün Slavları Rusya'nın bayrağı altında birleştirmekti. Bu yüzden Balkanlardaki Slavları Osmanlı aleyhine kışkırtıyordu....
KAMURAN İNAN
Kamran İnan "1978'de parti genel başkan adayı olarak 83 senatör, milletvekili ile yola çıktım. Üç kişi ile bitirdim. Daha çok veren vardı ben vermemek için yola çıkmıştım. (s. 123) Liderlerin parti içi istihbarat ağı müthiştir...
MALATYALI HAKKI BABA
Çoktandır Hakkı babanın görüntülü bu videosunu arıyordum. Malatya'nın değerli sesi Müzisyen Lütfü Acıbucu Lütfü Acıbucu beyin paylaşımında karşıma çıktı yayına hazır hale getiren Atanur Çelik abiye çok teşekkür ediyorum....
UĞUR MUMCU
Bizim ülkemizde bir tarafa mensupsanız illa o takrattaki bir gazeteyi satın almalısınız, anlayışı insanı kısır bırakan bir anlayıştır. Halbuki bu insanı monotonlaştırır, beğensek de beğenme sekte Cumhuriyet gazetesi 80'li yılların...
BU SANAT ANLAYIŞI BİZİM FELAKETİMİZ OLUR
Biz de siyasette uğraştık. Elbette ki düşüncelerimiz vardı, hedeflerimiz vardı, iktidar olma amacımız vardı. Ancak hiçbir zaman iktidara gelirsek ülkeyi baştan sona değiştirip bizim parti'den değildir diye bütün memurları yerinden...
NAMUSCULAR ROMANI
Kemal Tahir namusçular romanın okuması bitti. Aslında cezaevi notları bir tiyatro eseri gibi. Mahkumlar ve niçin hapis olduklarını onların dilinden anlatıyor. II. Dünya harbi yılları. Bir şehri ele alırken bir vakıfda bir hayır kurumunda...
ERBAKAN NASIL TASFİYE OLDU?
Rahmetli Erbakan Hoca galiba karşılaştığı her insanı kendi gibi biliyor idi davayı anlattı mı onların hemen Özümsediği beyinlerinin içerisine davayı nakş ettiklerini, kendisi gibi olduklarını, Mücahit kesileceğini zannediyordu, 1970'li...
VAKTİ GELDİ AYRILIĞIN!
8 ay önce geldiğim Elazığ'da babamın vefatı dolayısıyla görevimi yerine getirmenin huzuru ile Ankara'ya dönüyorum. rahatsızlığının en şiddetli dönemini onun bakım ile ilgilenen dünyanın en iyi insanlarından ve mazlumlarından...
ADIYAMAN HARFANE TEZİ
Bu kitapları yazarken istediğin buydu zaten. Kitap yazayım, satayım para kazanayım amacı gütmedim. Siyaset tarihini, iktidar mücadeleleri, taht kavgalarını, savaşları okumaktan ve anlatmaktan kına gelmiş bir tarih öğretmeni olarak her zaman...
ÖNCE SOSYAL TARİHİ OKUYUN
İslam'ın geçmiş tarihini anlamak için siz siz olun siyasal tarihi okumayınız sosyal tarihi okuyunuz! İslamı anlamak için tarihini anlamak için siyaset okursanız karşınıza savaşlar, çıkar, karşınıza saray darbeleri ayak oyunları...
Öze Dönüş!
48 yıl önce köyden çıkmışız. Bu ülkenin bütün insanlarının etkilendiği siyasetten fert olarak hiçbir zaman başa çıkmamız mümkün olmayan söylemlerine inanmışız, yazarların, çizerlerin politikacıların öfkelerinden kinllerinden,...
Mehmet Emin Alp kan
Hatıralarını yarıladım, gerçekten ilginç bir insan, çevresi çok ilginç yetiştirdiği kişiler o kişilerin geldiği noktalarda başarılı mıdır diye sorarsanız vereceğim cevap hayırdır,misal ; arkadaşı 27 mayıs'ın ihtilalcisi kudretli...
TÜRKİYE'DE SAĞCILIK VE SOLCULUK
Mahmut Dikerdem büyükelçidir. Fikrini ve zikrini beğenmeyebilirsiniz ancak ilkeli ve onurlu bir duruş sahibidir. Menderes'in ekmeğini yiyen birçok insan 27 mayıs'tan sonra ona ihanet ederken bazı insanlar 27 Mayıs'ta Demokrat Partililere...
ATATÜRK VE İSMET İNÖNÜ
Yeryüzünde iktidar sürüp de hata işlemeyen devlet adamı var mıdır veya günaha bulaşmayan? İsmet İnönü hatasıyla sevabıyla bu ülkenin tarihinin önemli bir parçasıdır Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatında hemen önce onunla arası...
TÜRKÇÜLÜK İSLAMCILIK SOSYALİZM
Yakın tarihte yaşadığımız fikir akımlarıdır çoğaltabilir Osmanlıcılık batıcılık da yazabilirdik Bu akımlar hakkımda hüküm verirken genelde bu akımlara kendine ait hissedenlerin öyle ifade edenlerin hareketlerine ve tavırlarına bakarak...
MALATYA'DA KEREM KİTAPEVİ
Üstat Mehmet Beşeri beyin gönderdiği üç eserini aldım hediyeleri için kendisine çok çok teşekkür ediyorum Korona hariç diğerlerini okumuştum.Fakat bunlar ilaveli yeni baskılıymış. Beşeri Bey öğretmenliğin ilk yıllarında Malatya'da...
İhmalkarlığı affetmemek!
1988 baskılı 1989'da almışım Makedonya dağlarında Rumeli'de Bulgar, Sırp, Rum komitacılar la savaşan bir asker. Yaşadıkları her şeyi anlatmış belgesel bir macera kitabı bir hatırat. Lise öğrencilerine okutulacak inkılap tarihinin...
SURİYE BİZİM KAZAMIZ'DI
Büyük kabileler bize bağlıydı mesela Badiyetüş Şam'da bugün Irak ve Suriye toprakları üzerinde yüzlerce alt şubelere sahip iki büyük aşiret vardır Şammar ve Aneze aşiretleri. Sultan Hamit devrinde bizim değiliz zor mutasarrıfı emrindeki...
DÜNDAR TAŞER'İN BÜYÜK TÜRKİYESİ
Kanuni Esasi ilan edersek hıristiyanları Osmanlı addedip her çeşit hukuka sahip kılarsak meseleyi hallederiz ve kuvvetli bir devlet oluruz, diyenler çıkıyor bütün Ümitler Kanuni Esasi'nin ilanına bağlanıyor teşkil edilen meclis bir kavimler...

“”