Halil İbrahim Bayram
Halil İbrahim Bayram
yazar
Yazarın Makaleleri
LEBALEP?
Ferman etti Şah/SULTAN! Cem olundu KURULTAY; Sığmadı 'YERE/GÖĞE”, koştu 'CANLAR LEBA/LEP”, BURAK misali KUTLU/MUTLU/UMUTLU 'BİR” TAY; Yükseldi 'ARŞTAN/FERŞE”, sırtında  'AK/BİR” talep.. (İHB/Şiir Pazarı...
ALLAH'A HAMD ETMEK?
KADER? 'Sığındığın denizde bir balık yutar Seni,   Kaçındığın kıyıya yeniden atar Seni..” Kal-u bela'dan beri Kalem-ı Kadim ile; Her varlığın üstüne nakşolunmuş muteber, Şek yok, hiç şüphe yok ki-itiraz etsen bile;...
SÖZ
SÖZ.. Eğer Sözün varsa! 'Nefsine” söyle; 'İkrarı sükut'ta boğma güzelim”, 'Önce aklı,sonra izanı dile”; İrfanı meclis'ten kovma güzelim.. Alimin irfanı! Dünyaya değer; Kadrini-Ruhuna sarmışsa eğer, O zaman...
ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/AYNA
AYNA? Döndüm baktım AYNA'YA ak düşmüş saçlarıma;   HÂZAN MEVSİMİ gibi KAVRULMUŞ uçlarına, Bir savruldum bir kaldım, 'RÜZGÂR”” abanmış gibi; Sanki KAR/BORAN düşmüş 'DAĞIN” yamaçlarına AYNA, dön git...
REKTÖR VE CUMHURBAŞKANI BABASI?
Şüphesiz ki buna! "Bir Cumhurbaşkanı Ve Rektör Oğlunun Ahlaki duruşu" demek de mümkündür.. Çünkü! İyi bir AMEL,düzgün bir "Ahlâk Ve Vicdandan" Ve örnek bir "AHLAK Ve VİCDAN" da elbette;Evrensel hukuku önceleyerek-uygulayan insan/ ihsan...
ÖZGÜRLÜK..
BAZI SÖZ YA DA KELİMELERİN DEDİKLERİ.. 'Özgürlük,sadece (Akıl sahibi)insana bahşedilmiş İman Ve İhsan yüklü (İlahi) bir erdemdir;Fıtrat'ta/idrakte vardır,lakin fırsat'ta/eylemde yoktur-Hakk'a hasredildiğinde anlamlaşır...
REİS BEY/BİR MAKAM VE HİZMET ŞİİRİ.      
                                                                ...
MÜŞÂHADE-MÜCÂHEDE-MÜCÂDELEMİZ?
Takma kafana Kardeş! Bizim Ömrümüz,"HÂK VE HALK" adına-Akıl Ve Vicdanımız kadar, "ŞEHREMİN" olması gereken Kent Yönetisi(BELEDIYE BAŞKANLARINA)elbet; HÂK Ve HÂKİKATİN doğru(DOSDOĞRU) Yol Ve Yöntemini anlatmakla/göstermekle-direnmekle...
DİRLİĞİMİZ/BİRLİĞİMİZ-İRİLİĞİMİZ VE DÜZENİMİZ ÜSTÜNE BİRKAÇ SÖZ..
BOŞ KALSIN.......  Doldurma şu kadehimi ey saki;Boş kalsın! Sunma mey-ı ikramı gönlüme;Varsın loş kalsın! Aşık'a ne lazım;Meyhane, ne saz, ne çengi; Bırak melalinde hep sarhoş kalsın;Hoş kalsın! Kapa kapısını meyhanenin;Devran...
ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/SÖZ
"Hayal hakikatin gıdası,Hakikat de hayalin hasılasıdır;Hayali olmayanın, Hakikati olmaz!" İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar..(Agah) SÖZ.. Eğer Sözün varsa! 'Nefsine” söyle; 'İkrarı sükut'ta boğma güzelim”, 'Önce...
KÜÇÜK ŞEYLER/DEMOKRASİ OYUNU..
'Demokrasi; Zaman-zaman(Etkin Siyasetçilerle Hükümetleri tarafından) topluma dayatılan içi boş pembe umutlarla kılıflanmış ve adamına göre-PESPAYE BİR AŞİFTE gibi- kuyruk sallayarak, insanları kandırıp/peşinden koşturan ve asla ulaşılamayacak-KAF...
ALLAH-İNSAN-AKIL-DİN Ve MUCİZE?
MÛCİZE,yüce ALLÂHİN(insanlar akılları kadar düşünüp/İBRET alsınlar,onunla hayatını doğru ikame ve idame ederek, yaşasınlar diye)TAKDİR ederek yarattığı -AKIL üstü;İNSAN aklının anlamaktan aciz ve çaresiz kaldığı,beraberinde...
DÛÂ VE TEVEKKÜL?
(Dûa, ALLAHTAN faizsiz/ ek bir /kredi istemek için yapılmaz;Peşin verdiği HAYAT" kredisini bizzat Kullanıp/HAYATA geçirmek için yapılır. ) Şüphesiz ki! Yüce ALLÂH,her istediğini "OL!" diyerek bir anda yaratarak "VÂR" etmeye Ve yaratığını...
İNSANLAR VE HAYVANLAR?
Şüphesiz ki ! Yüce ALLÂH'IN çok "İBRETLİ" inâm ve ikramının bir gereği olarak İNSANLAR,Onun-Bilsinler diye kendilerine bahşettiği ilm'i "HİKMETİNİN" cüz'i iradesiyle(Ruhlarına sardığı/Akıl ve Nefisleriyle) özgür/SEÇİCİ...
YENİ YIL/ÖMÜR VE ZAMANIN RİTMİ?            
                                                                                                                        (Gelsin...
"BİR/BİR'İNDE" TOPLANMAK NE DEMEK?
ALLÂH! -Her renk,ırk ve inançtan tüm İnsanlara hitaben, "MÜLK,MAHLUKAT Ve NİMETİN"yegane(TEK) SULTANI(yaratıcısı,sahibi,rezzâkı Ve yöneticisı) ancak-Benim,o halde gelin benim "TEVHİDİM" Varlığım,Birliğim Ve Sistemim-DİNİMİN(Emir Ve...
ALLAH İNSAN VE DEVLET?
Şüphesiz ki! Mülkün Ve Mâhlukatın yegane/TEK yaratıcısı, bânisi(inşa,imar ve ihya edicisi),mâliki,rezzâkı, müdebbiri(takdir ve tedbircisi),kollayıp/koruyanı Ve yöneticisi-ancak Ve de elbet(Alemlerin Rabbi olan) ALLAH'TIR,ki ONUN (ALLÂH'İN,MÜLKÜN...
TEVHİT?
Şüphesiz ki! İSLÂM dini bir TEVHİT(Tek'likte)buluşmak Ve birleşerek;İnsanların "TEK" insan(ruh ve beden) gibi birlik ve dirlik içinde "KARDEŞCÉ" çalışarak, üreterek Ve aralarında-yüce ALLH'IN muradına uygun (HAK VE ADALETLE)eşitlikçi...
İSLAM DİNİ VE DEVRİMCİLİK OLGUSU?     
                                                                                                     ...
RÜYA
(Irgat/Kent'ten Model/Kent'e/Adıyaman'ın/Mucizevi Rüyası) MÛCİZE? (Mucize ancak ALLAH'TIR;O da İbrettir!) Arama "YER'DE/GÖK'TE!"-Ararsan "SEN'DE" ara; Sen ki "HÂK Kitabısın!” Hem "KÛRÂN Ve KÂİNAT", Aç "RUHUNLA"...
MODEL/MARKA KENT/ADIYAMAN MUCİZESİ    
                                                        ...
MODEL/MARKA KENT ADIYAMAN MUCİZESİ 4.BÖLÜM
ARALIK AYI ÜSTÜNE/NOSTALJİK BİR ADIYAMAN ANIMSAMASI..                                                                              ...
MODEL/MARKA KENT ADIYAMAN MUCİZESİ
3.BÖLÜM 'MUCİZE,her aklın pek kavrayamayacağı olağanüstü 'İBRET Ve İŞRET” yüklü olay Ve olgulardır,ki ve elbette;Yüce ALLAHIN-Mucizelerle insanları korkutup etkilemek 'ŞİRKTEN” vazgeçirerek-Kendi 'Zatına Ve İslam...
MARKA VE MODEL KENT/ADIYAMAN MUCİZESİ..
(1.BÖLÜM)                                                                       ...
“”