Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu TOPÇU yerli düşünce derneğinde Sovyet Rusya’nın Türk soylu aydınlara uyguladığı soykırım döneminde, “Halk düşman” olarak suçlanıp Magadan kamplarında işkenceler altında 11 Şubat 1939’da şehid edilen şair Elbek'i anma gününde gençlere hitap etti.

Prf.Turgut 'Faydalı her projeye destek veririz' Prf.Turgut 'Faydalı her projeye destek veririz'

Topçu konuşmasında şunları söyledi 'Değerli katılımcılar, bu gün Sovyet Rusya Rejimi tarafından Şehid edilen yüzlerce Ceditçi Türkistan ziyalılarından Şehid Atamız Elbek’i anmak için birlikteyiz.
Rahmet ve hürmetle anarak onun Til (Dil)şiiri ile sözlerime başlamak istiyorum.

TİL (DİL)
Munlı kuşum sayrab sayrab kel anlat!
Kimler erür Türk tilini satğuçı?
Bülbül kebi sayrab turğan bu tilni.                      
Uyalmayın bu ölkeden atğuçı?
 
Baldan tatlı, candan (tınık?) Türkçeni,
Tüşünmeyin horlab - horlab yatğuvçı?
Acunlarda baylığını körsetmesden,
Kimdir, bunge "yarlı, yaramas" degen?

 
Munlı kuşum unlarnı koy, sen sayra,
Türk tilinin dangın çıkar köklerge!
Koy ularnı, ular yoldan azsunlar
EI içinde boşboğazlık satsunlar.1920

Kardeşlerim,şehidimiz  Elbek (Maşrık Yunusov) 1898’de Özbekistan- Taşkent Şehrinin Bostanlık ilçesi Humsan Köyünde doğdu.
 
Sovyet Rusya’nın Türk soylu aydınlara uyguladığı soykırım döneminde, “Halk düşman” olarak suçlanıp Magadan kamplarında işkenceler altında 11 Şubat 1939’da şehid oldu.


 
Kızıl Emperyalist  Sovyet Rusya; işgal ettiği Türk-İslam yurtlarında uyguladığı  zulüm ve işlediği insanlık suçlarına, kalem ve söz ile başkaldıran Türk soylu aydınları, tehlikeli görerek yüzlercesini  şehid etmiştir.
 
Türkolog, eğitimci, dilbilimci, şair, yazar ve gazeteci olan başta Şehidimiz Elbek Maşrık Yunusov olmak üzere milletinin istiklali uğrunda canlarını veren bütün Türk Soylu Ceditçi aydınlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları için El-Fatiha' dedi.