Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu,Türk-İslam Dünyasının büyük münevveri Bahtiyar Vahabzade’nin ölüm yıldönümü nedeniyle Azerbaycan yayın organı Trend Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Rufiz Hafizoğlu’na yaptığı açıklamada 'BAHTİYAR VAHAPZADE'Yİ RAHMETLE ANIYORUZ ' dedi.

Topçu şunları söyledi ' Can Azerbaycan’ın yetiştirdiği Türk-İslam Dünyasının Büyük Evladı Bahtiyar Vahabzade, 16 Ağustos 1925’de Azerbaycan'ın kadim kenti Şeki’de  dünyaya gelmiş ve  başkenti Bakü'deki  evinde 13 Şubat 2009 yılında Hakka yürümüştür.

Bilgemizin kabri devlet büyükleri ve üst düzey önemli kişilerin defnedildiği Bakü’deki Fahri Hiyabanı Mezarlığındadır.

Bilge Atamız sadece bir şair değildi. O büyük bir mütefekkir üniversite hocası profesör aynı zamanda çok ilkeli ve ülkü sahibi münevver siyaset insanıydı.

Bakü Devlet Üniversitesi’nde verdiği Türk Edebiyatı derslerinden, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen binlerce Türk soylu gençlerimize Türk kültürünü, Türk edebiyatını ve Türk dilini sevdirmişti.

Türk Soylu Devletleri birbirinden ayıracağı gerekçesiyle Türkiye Türkçesindeki yozlaşmaya, Türkiye’de başka dillerden kelimelerin kullanılmasına ve Türkçeye sokulmasına şiddetle karşı çıkmıştır.

Merinos’tan Spora ve Eğitime Destek Merinos’tan Spora ve Eğitime Destek

Türk birliğini ve Türk Soylu devletlerin dil, din ve soy birliğini savunan Türk’ün Bilgesi Bahtiyar Vahabzade, Türk halkını “Bir ananın iki oğlu” olarak, Türkiye’yi de;

“Ana yurtta yuva kurdum,

Ata yurda gönül verdim.

Ana yurdum, ata yurdum

Azerbaycan - Türkiye.”  diyerek ikinci vatanı olarak görürdü.

O; imanlı bir Müslüman, aynı zamanda tam bir vatan ve milliyetperver idi, İslam dini ile Türklüğü bir insandaki ruh ve beden olarak ifade ederdi.

Bilgemizin şu sözleri bu husustaki hassasiyetini tam olarak ifade etmektedir.

“Sovyetler döneminde dinimizi elimizden aldılar. Din karşıtı görüşlerle dinimizi bize unutturdular. Ancak ben derim ki İslam ile Azerbaycancılık birbirine çok bağlıdır. İslam’dan ayrı bir Azerbaycan düşünemiyorum. Yetmiş yıl dini bize unutturmaya çalıştılar. Milli vatanperverlik hislerinin korunmasında dini faktör çok önemlidir. Benim ulu babalarım dinine sadık oldukları devirlerde öz vatanlarına da sadık kaldılar. Resulzade atamın yükselttiği bayrağın bir şeridi İslam’ı temsil eder. Ben çok kere teklif ettim ki mekteplerimizde çocuklarımıza dinimizin esasları, Kelime-i Şahadet öğretilsin.”

“Zulmün yüzüne hak denilen silleni çeksen, Sillende mühürlenmiş o gayrettedir Allah” diyecek kadar yaradılış gayesine köle, içi alev alev İslam, dışı pırıl pırıl Türk ve dışı içine hadim olan Bilge Atamız Bahtiyar Vahabzade’yi vefatının yıldönümünde rahmet, minnet saygı ve şükranla anıyoruz.

Cenab-ı Hak ona cennetini ve cemalini nasip eylesin inşallah. Aziz ruhu için El-Fatiha ' dedi.