Basın açıklamasında Canan Güllü şunları söyled ‘ 15 Ağustos 2021’de Taliban’ın Afganistan’da yönetime el koyması ülkedeki kadınların

 derin bir karanlık içine itilmelerinin önünü açmıştır. Bir buçuk yıldır Afganistan’ın kontrolünü

 elinde bulunduran Taliban’ın kadınlara en son saldırısı kadın öğrencilere üniversiteleri kapatmak

 ve STK’lardaki kadın çalışanların çıkarılması olmuştur. Kadınların eğitimde ve örgütlü

 mücadelede aktif olarak bulunmalarının kadın düşmanı, siyasal İslamcı yönetim ve politika

 anlayışına karşı en büyük direniş kaynağı olduğunun İran örneği ile uluslararası düzeyde pekiştiği

 süreçte Taliban kadını köleleştirmek ve köktendinci erkek düzenini korumak için bütün gücünü

 kullanmaktadır.

 Bununla birlikte son bir buçuk yıldır Taliban kız çocuklarının orta öğretimden dışlanması,

 kadınların iş hayatından uzaklaştırılması ve evlere hapsedilmesi, tesettür zorunluluğu, yanında bir

erkek refakatçi olmaksızın sokağa ya da uzun yolculuklara çıkamama gibi kadın düşmanı ve

cinsiyet ayrımcı uygulamaları hayata geçirmiştir. Bunca hak gaspını gerçekleştiren Taliban’a   karşı direnen, “Hepimiz birlikteyiz. Zulmü biz yeneceğiz. Yaşasın özgürlük ve eşitlik!” diye

haykırarak, dayanışarak ses yükselten Afganistan’daki kız kardeşlerimizin yanındayız.

Onlarla ses yükseltmeye devam edeceğiz! Cesaretiniz cesaretimizdir.

 Taliban’ın yönetime el koyduğu süreçte Türkiye’deki dini tarikatlar ve cemaatlerce nasıl

 övüldüğünü ve aklanmaya çalışıldığını, cumhurbaşkanı tarafından belirtilen “Türkiye’nin

 Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir tarafı yok” sözleri, Taliban temsilcilerinin Türkiye’ye getirilip bu tarikatlar tarafından ağırlandığını ve aynı zamanda 6 yaşında evlendirilip sistematik olarak tecavüze uğrayan H.K.G’nin faillerinin aynı tarikatlarda barındığı unutulmamalıdır.

Taliban ve ülkemizdeki tarikat ve cemaatler bulundukları ülkelerdeki kadınların ve kız çocuklarının hayatlarında sömürgecilerdir.

Taliban ile Afganistan’da mücadele eden kadınlar kız çocuklarının direnişi Türkiye’deki kadınların “aramızda fark yok” diyen algının gerçekleştirmeye çalıştığı Anayasa değişikliği mücadelelerin ortaklığını gözler önüne sermektedir.

Kamuoyu bilgisine,

Yaşasın kadın dayanışması!

Canan GÜLLÜ

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı

Haber: GAP olay