Cumhurbaşkanı TATAR ‘Tasarı Çocuklarımızın Gelişmesine Katkı Sağlayacaktır’

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde yıl içerisinde düzenlenen ve KKTC’de ilk olma özelliğini taşıyan Çocuk Çalıştayı sonucunda ortaya çıkan Çalıştay Raporu ve 3 yıllık Eylem Planı lansmanı yapıldı.

Programda KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Çocuk Adalet Yasa Tasarısı çocuklarımızın hem sağlık, hem adalet hem de eğitim anlamında gelişmesine büyük katkısı olacaktır” dedi

KKTC Cumhurbaşkanlığı bahçesinde yapılan lansmanda, Çocuk Çalıştayı sonrasında yapılan çalışmalar ve hazırlanan rapor ve eylem planı tanıtıldı; yine eylem planı çerçevesinde hazırlanan ve gün içerisinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye Sibel Tatar ve hukukçulardan oluşan ekibi tarafından sunulan Çocuk Adalet Yasa Tasarısı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Lansman’da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar: “Gelecekte bu ülkeyi yönetecek gençlerimizi, çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe taşıyacak bu çalışmalar çok önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, lansmanda yaptığı konuşmada, gelecekte bu ülkeyi yönetecek gençlerin ve çocukları geleceğe en iyi şekilde taşıyacak söz konusu etkinliğin ve çalışmaların çok değerli ve önemli olduğunu belirterek, ortaya çıkan raporların ve tasarının büyük bir çalışma olduğunu vurguladı ve başta eşi Sibel Tatar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Ortaya çıkan kitapçığın birçok bakanlığı ilgilendirdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bugün sunulan Çocuk Adalet Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylanması ve Fasıl 157 ile değiştirilmesi halinde, çocukların hem sağlık, hem adalet hem de eğitim anlamında gelişmesine büyük katkısı olduğuna inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her insanını kucaklayan ve birlikte var olmayı başaran bir devlet olduğunu kaydederek mücadele yıllarında ve son yıllardaki pandemi sürecindeki halk dayanışmasını vurguladı.

“KKTC’nin yapısının daha da güçlenmesi için her türlü ihtiyaca karşılık vermek gerek”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’ye sahip çıkmak gerektiğini kaydederek, “KKTC, fedakârlıktır, özveridir, birlikte başarmaktadır” dedi.

KKTC’nin yapısının daha da güçlenmesi için her türlü ihtiyaca karşılık verilmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, daha önce yapılan Aile Çalıştayı’nı ve özel gereksinimli çocukların güçlendirilmesi için Meclis’ten geçen Özel Eğitim Yasası’nı anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nın sadece Kıbrıs meselesini görüşen, farklı siyasi meselelerde mücadele eden bir kurum olmadığına, bütün sosyal çalışmalarla toplumun daha da güçlenebilmesi için çalışmalar yürüttüğüne işaret etti.

“Kıbrıs Türk halkı tüm dünyaya, evrensel değerlerin bir parçasını oluşturduğu mesajını veriyor”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi değerleriyle, tüm dünyaya evrensel değerlerin bir parçasını oluşturduğu mesajını verdiğini belirterek çocukları bu şekilde kucaklamaktan, şefkatlerinin ve adalet duygularının onlara değmesinden duyduğu büyük bahtiyarlığı dile getirdi.

Sibel Tatar: “Ortaya çıkan eylem planı ülkedeki çocuklara, çocuk ile ilgili kurum, kuruluşlara ve araştırmacılara önemli katkılar sağlayacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve Çocuk Hakları Çalıştayı’na ve Çocuk Adalet Yasa Tasarısı’na öncülük eden Sibel Tatar, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir” diyerek başlayarak, çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın önemine dikkat çekti.

Çocukların toplumun geleceği, yarınları, umutları ve en kıymetli varlıkları olduklarını kaydederek, onlara hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini belirten Sibel Tatar, 1. Çocuk Hakları Çalıştayı’nda ortaya çıkan eylem planının ülkedeki çocuklara, çocuk ile ilgili kurum, kuruluşlara ve araştırmacılara önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Sibel Tatar, Çalıştay’ı hayata geçirmelerine katkı koyan, öncesindeki toplantılara ve çalıştaya katılan tüm kurum ve kuruluşlara; moderatör ve raportörlere, tüm katılımcılara, Ulusal Eylem Planı’nı hazırlayan Doç. Dr. Süheyla Erbilen ve Araş. Gör. Fatma Türüç’e teşekkürlerini sundu.

Hazırlamış oldukları ve bugün Meclis Başkanı’na sunulan Çocuk Adalet Yasa Tasarısı’nın, çağdışı kalmış Fasıl 157 Çocuk Suçlular Yasası’nın yerine ülkede 12 Mart 1996 yılında kabul olunan “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” kurallarına uygun olduğunu söyleyen Sibel Tatar, bu tasarının çocukların topluma kazandırılmaları hedefi ile etkin ve adil bir adalet sisteminin oluşturulması amacıyla ve çocuk eğitim evleri, çocuk birimleri ve çocuk cezaevlerine ilişkin kurallarını düzenlediğini aktardı.

Sibel Tatar, yasa tasarısında kendileri ile birlikte çalışan Av. Laden Asilzade, Av. Melis Türkkal, Av. Arzu İzveren, Av. Melek Mestan, Av. Emel Serdaroğlu, Av. Beste Aybars, Av. Nevin Ersoy, Av. Sevilay Yıldırımer ve Av. Ziba Akkurt’a Kıbrıs Türk Halkı ve şahsı adına teşekkürlerini iletti.

Akkurt: ”BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 96 yılında kabul edilerek iç hukukumuzun bir parçası olmuştur”

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşaviri Ziba Akkurt ise gün içerisinde Cumhuriyet Meclisi’ne sunmuş oldukları Çocuk Adalet Yasa Tasarısı hakkında bilgilendirme yaptı.

Akkurt, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 1996 yılında ülkede kabul edilmesiyle iç hukukun bir parçası olduğunu kaydederek, bu sözleşmeye uygun davranma bilinciyle, özellikle dezavantajlı gruplarda bulunan, suça sürüklenen çocukların haklarını veya insan haklarını en üst düzeyde tutarak topluma kazandırılmaları hedefiyle, çocuk hakları dostu Çocuk Adalet Yasa Tasarısı’nı hazırladıklarını kaydetti.

Yasa tasarısının içeriği hakkında bilgi veren Akkurt, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Doç. Dr. Erbilen: “Kırılgan grupların korunması için yasaların günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır".

Cumhurbaşkanlığı Kadın, Aile ve Çocuk Komitesi üyesi Doç. Dr. Süheyla Erbilen ise, Çocuk Hakları Çalıştayı raporunun 3 yıllık eylem planı hakkında bilgi verdi.

Erbilen, toplumdaki bireyler ve devletin almış olduğu tedbirlerle çocukları korumakla mükellef olduğunu kaydederek, ülkedeki kırılgan grupların korunması için hem kurumsal yapının hem de yasaların günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Çocuk hakları çerçevesinde sağlık sisteminden ve eğitim haklarından yararlanma konusunda çocukların sorunlar yaşadığına dikkat çeken Erbilen, koruyucu, önleyici tedbirlere ağırlık verilmesi, çocukların güvenle yaşayabilecekleri ortamların oluşturulması gerektiğini söyledi.

Erbilen, bu amaçla 29-30 Mart tarihlerinde tüm paydaşlardan oluşan 120 kişi ile birlikte 6 farklı başlık altında iki gün boyunca yapılan görüş alışverişi sonucunda bir rapor ve bu raporda ortaya çıkan tespitleri pratikte uygulamaya koyabilmek adına 2023-25 yıllarını kapsayan ulusal eylem planı oluşturulduğunu bildirdi.

Kaynak: KKTC Cumhurbaşkanlığı

Editör: Zeynel abidin Kıymaz