GAP gazeteciler birliği heyetinin Silifke gezisinde Taşeli eğitim ve kültür vakfını da ziyaret ettiler.

Vakıf çalışmaları hakkında gazeteci heyete vakıf hakkında bilgiler veren Vakıf başkanı Rıfat KARADUMAN vakfın Silifke kültürünü geleceğe taşıyacak bir misyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Taşeli eğitim kültür Vakfında özel müzeye dönüştürülen bölümde bulunan eserler hakkında heyete bilgiler veren KARADUMAN şunları söyledi ‘..Öncelikle niçin “Taşeli” adını koyduğumuzu söyleyeyim. Bilindiği gibi geçmişte Toros sıra dağlarının Mersin’den doğu tarafına ovalık Kilikya, Batı tarafına da taşlık Kilikya denilir. Taşlık Kilikya bölgesi atalarımız tarafından “Taşeli” olarak isimlendirilmiştir. Yani Taşeli eski İçel’in vilayet sınırlarını içine alan coğrafi bölgenin adıdır. Bu sebeple “Taşeli” ismi bölgemizde en çok kullanılan (kurum, kuruluş, gazete, şirket, işletme vb.) isimlerden biridir. Biz de hizmet alanımız sadece kentimiz Silifke olmadığı ve sahip olduğumuz kültür bu geniş coğrafyayı kapsadığı için vakfımızın adını “Taşeli Vakfı” olarak belirledik.

 Anlattığım gibi 21 yıl önce bu maksatla satın aldığımız yerleri dostlarımız vakfa bağış etmeye başladılar. Şu anda halen bağışlar devam etmektedir.

Aslında bunu anlatmadan önce 21 yıl önceki girişimimizden söz etmek gerekir. 01 Ağustos 2001 tarihinde 34 iyiliksever insan bir araya gelerek hazırladığımız vakıf senedini notere onaylatarak kuruluş çalışmalarına başlamıştık. Bu işleri bugün saygı ve rahmetle andığımız merhum Avukat Sait Kılıç ve ben birlikte yürütmüştük. Ancak Silifke Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği tescil kararı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Yargıtay’a başvurarak kararın bozulmasını istemesi üzerine Genel müdürlüğün talebi haklı bulunarak bozuldu ve eksikliklerin giderilmesi istendi. Özetle vakfa özgülediğimiz mal ve paranın amaçların geniş tutulması sebebiyle 14.08.2001 tarihinde gerçekleşen vakfın tescilinin iptali isteniyordu. O günkü değerlerle vakfı 31.050.000.000 (otuz bir milyar elli milyon) TL ile kurmuştuk.

Kuruluş heyecanıyla çok görkemli bir açılış yapmış ve Emek İşhanı’nda etkinliklere başlamıştık. Sonra 24.04.2002 tarihinde Yargıtay’ın bozma kararını öğrendik.

Bunun üzerine Yargıtay’ın eksik bulduğu hususları düzelterek (Özgülenen mal ve parayı artırdık, amaçlarımızı daralttık) tekrar Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurduk. Bu tarihte mal varlığımız ve nakit paramız 86.112.500.000 (Seksen altı milyar yüz on iki milyon beş yüz bin) liraya ulaşmıştı. 05.05.2003 tarihinde mahkeme tekrar lehimize karar vererek vakfımıza yol verdi. Ancak Vakıflar Genel müdürlüğü kararında ısrar ederek mahkeme kararının bozulması için yeniden Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 30.06.2003 tarihinde Vakıflar genel Müdürlüğünün gerekçelerini haklı bularak vakfımızın mahkeme tescil kararını oy birliğiyle bozdu.

Biz vakıf olarak kültür, sanat ve kurs ekinliklerine devam ediyorduk. Tekrar yargı organının bozma kararında bahsettiği detayları gözden geçirip değiştirerek Avukat Sait Kılıç, Avukat Yolaç Bocutoğlu ve ben karar düzeltme talebi ile Yargıtay’a 11.08.2005 tarihinde dilekçe yazdık. Bu dilekçemiz de beş Yargıtay üyesinin oy birliğiyle reddedildi ve biz de vakıf kurma mücadelesinde vazgeçtik.

Vakıf kurmaktan vazgeçtik ama çalışmak ve hizmetten vazgeçmedik. Aynı amaçlarla Taşeli Kültür ve Eğitim Derneğini kurduk. Hizmetlerimizi kurduğumuz Taşeli Kültür ve Eğitim Derneği çatısı altında sürdürdük.

Böylece yıllar geçti. 2021 yılında tekrar teşebbüse geçtik. Bu defa hata yapmayarak Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşünü aldık, tavsiyelerine uyduk ve vakfımızı kurduk.

Vakfımız Saray Mahallesi, Sanayiciler caddesi, Emek İş Hanı, B blok birinci ve ikinci katlarda Etnografya Galerisi, Sanatçılar Müzesi, Sanat Galerisi, Kütüphane, Kent Arşivi, toplantı salonu gibi düzenlemelerle kentimize ve bölgemize hizmet etmeye başladı.

Vakfımıza her gün ziyaretler olmaktadır. Ziyaret edenlerin pek çoğu hayalinde tasarladıkları vakıftan daha geniş ve kapsamlı bir kurumla karşılaştıklarını söylemektedirler. Bu ise biz vakıf kurucuları ve gönüllülerinin motivasyonunu artırmakta, çalışmalarımızı olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca her ziyarete gelen dostlarımızın “ben bu konuda ne yapabilirim” arayışına girmeleri vakfın geleceği konusunda bizleri ümitlendirmektedir. “Ne yapabilirim” sorusunu anında cevaplayarak vakıfta istifade edebilecek kitap, eşya ve obje getirenler de azımsanmayacak ölçüdedir. Bunları tek tek saymama imkân yok ama isimsiz olarak bazı örnekler verebilirim. (Çünkü isimler zaten eşyanın üzerine veya konulan vitrine yazılmaktadır.)

Birçok dostumuz atadan kalma tüfeğini, kıymet biçilemeyecek daktilosunu, bakır eşyalarını, radyosunu, değerli biblolarını, evrak dolabını, dokumalarını, orijinal kullanılmamış asırlık çeyizlerini, Yörük Türkmen çamaşırlarını, geçmişte kullanılan alet ve ekipmanları getirerek vakfımıza teslim ettiler. Ayrıca Mustafa Beceren, Hüzeyfe Okur, Savaş Gökten, Emeli Hicran Nakiboğlu yaptıkları ürünlerden getirerek vitrinlerde ayrı ayrı yer aldılar.

400 Yataklı Hastanede fiziki iyileştirme 400 Yataklı Hastanede fiziki iyileştirme

Çalışmalarımızda kültür ayağına olduğu kadar eğitim ayağına da önem vererek devam etmekteyiz. Şu anda Taşeli yöresi gençlerinden 62 öğrenciye burs (eğitim desteği) veriyoruz. Bu desteğin artarak devam edeceğini umuyoruz.

Taşeli Kültür ve Eğitim Vakfını kısa bir yazıyla anlatmak mümkün olmaz. En doğrusu merak edenlerin bizzat gelerek gezip görmesidir. Vakfımızın duvarlarına Silifke ve çevresinde çevrilen sinema filmlerinin afişlerini, tiyatro etkinliklerinin afişlerini işleterek güzel fotoğraflar çekilebilecek nostaljik köşeler oluşturduk. Sanatın ve kültürün harmanlandığı, eğitimin önceliğimiz olduğu bir görüşü benimsedik. Yerli yabancı bütün misafirlerimizi bekleriz. Zaten ilerde kültür ve sanat etkinlikleriyle sık sık bir araya geleceğimizi umuyorum.

Vakfımızın kentimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.

KIYMAZ: KADİM MEDENİYETLER SİZLERİN OMUZLARINDA GELECEĞE TAŞINIYOR

GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zeynel Abidin Kıymaz Taşeli bölgesinde varlığı devam eden kadim medeniyetlerin izleri varlıkları Rıfat Karaduman gibi duyarlı aydınların omuzları üzerinde gelecek nesillere taşındığına dikkat çekerek şunları söyledi ‘.. Binlerce yıllık iz bırakmış medeniyetlerin izleri kalıntıları bölgemizde hala ayakta durmakta, arkeoloji olarak durmanın yanı sıra kültür izleriyle beraber en az 200 yıllık bir çok eser yapıtta bizzat Rıfat Karaduman ve arkadaşları tarafından korunarak teşhiri ve tanıtımı yapılmakta.

Silifkeliler sanata kültüre duyarlı, yerel yöneticilerin Rıfat KARADUMAN gibi duyarlı aydınların çalışmalarını hem teşvik edici, hem de destekleyici olmaları gerekmektedir. Bizler GAP gazeteciler birliği olarak önemli çalışmalara imza atan Taşeli eğitim kültür vakfını imkânlarımız ölçüsünde destekleyeceğiz. Burada bulunmaktan, bu çalışmalara tanık olmaktan heyet olarak çok mutlu olduk. Emeği geçen başta Rıfat Karaduman ve arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz’ dedi.