Halep-kerkük-Urfa-Adıyaman-Diyarbakır-Elazığ-Antep-Kilis musiki birliği vardır ve ortaktır ortakdır.

Dertleri, manileri, mayaları, horatları,divanı,gazelei, barakı ve uzun havası aynı duyguları yansıtır.

Halebe göç eden Hint-Afgan bölgesinden gelen Türklerin Mutfak kültürünü şekillendirdiği Halep yemekleri Hatay, Kilis, Antep, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Elazığ,Telafer ve Kerkük mutfağınıda şekillendirir.

Mutfak lezzetinin merkezi haleptir, Halepten uzaklaştıkça bu lezzetin eksildiğini farkedersiniz.

Türküler Gazellerde Kerkük merkezlidir, Kerkükten Anadoluya Türkuler Urfa'da Diyarbakırda nefes alır dinlenir. Kerkukten Abdurrahman Kızılay Seslenir, Urfadan Seyfettin Sucu, Malatya'da Sami Kasap ve Adıyaman'da Kahtalı Mıçı ile yankılanır durur.

İşte bu melodinin merkezi kerkük'ten bir parça.

Bu bağda dolanırsan (Kerkük türküsü)

Bu bağda dolanırsan
Derdime dert edirsen
Etrafında güller var
Bir gül mene vermisen

Sazlar Vokal:Mustafa Orhan Metin

Kaynak kişi: Yaşar İzzettin Nimet

Kaynak Kişi: Mehmet Özbek