Zafer Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aslan Yaman basın açıklaması yaparak Telekomun Varlık fonuna devredilip oradan da satılmaya çalışılmasına tepki gösterdi.

  • Zafer Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aslan Yaman basın açıklaması yaptı. Yaman'ın açıklaması şu şekilde:

  Geçtiğimiz hafta içinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (TTAŞ) bankalar adına % 55 hissesine sahip olan LYY Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin Varlık Fonu tarafından satın alınacağı haberleri çıkmıştır. Bu haber yumuşak bir dille yalanlanmış olmakla birlikte TTAŞ ile ilgili bu zamana kadar geçirilen süreçler göz önüne alındığında kısa bir süre sonra bu işlemin tamamlanarak hisselerin Varlık Fonuna devredileceğini söylemek yanlış olmaz. Tam bir yolsuzluklar ve rezaletler zinciri olan TTAŞ özelleştirmesinin geçmişine bakıldığında Varlık Fonu’na devir işleminin neden tamamlanacağı anlaşılabilir.

  Şöyle ki,

  Günümüzden 167 yıl önce Kırım Harbi Sırasında Kurulan Telgraf Hatlarının işletilmesi ile başlayan milli iletişim serüveni 140 yılı aşan gelişmelerden sonra ulaştığı 90’lı yılların ilk yarısında Telekom sektörüne yatırım yapmaya hevesli yabancı yatırımcıların ilgisi nedeniyle 1993 yılında özelleştirme programına alınmıştır. O tarihten itibaren yasal düzenlemeler ve Anayasa Mahkemesi kararları arasında gidip gelen özelleştirme süreci, çeşitli denemelerine satış ilanları yayınlanmasına rağmen tamamlanamadan 2000 yılına gelinmiştir.

  Konu, parça parça kamuoyunun önüne gelse de Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk, usulsüzlük ve akıl dışı işlemleri olarak nitelendirebileceğimiz bu özelleştirme işleminin tam olarak anlaşılabilmesi ve atılan adımların neye hizmet ettiğinin Türk Milleti tarafından tam olarak bilinir kılınması için detayı ile ele alınmalıdır. Çünkü hisse devrinden önce yapılan işlemler, hisse devrinden sonra uygulanacak yolsuzlukların taşlarını döşeyen adımlar olarak aşağıda açıklandığı üzere 100 milyar Dolarlık kamu zararına yol açarak bu günlere gelmiştir.

  Hisse Devirlerinin Tamamlanmasından Önce yapılan İşlemlere kısaca bir göz atarsak; 2000 yılında koalisyon hükümetinin Ulaştırma Bakanlığı Anayasa Mahkemesi kararlarının gerekçelerini dikkate alarak hazırladığı bir yasa teklifi ile TTAŞ’ın ancak imtiyaz devri suretiyle özelleştirilebileceği ve verilecek işletme imtiyazının en fazla 25 yıl olabileceğini teklif etmiş ve bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yasalaşmıştır. 2001 yılında TTAŞ ile Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan Lisans Sözleşmesi ile 2026 yılına kadar sabit hatlı iletişim ve sabit hatlar üzerinden internet hizmeti sağlama yetkisi ve veri saklama hizmeti gibi diğer bazı hizmetlerin yerine getirilmesi için TTAŞ yetkili kılınmıştır. Bakanlık ile TTAŞ arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesine göre TTAŞ’ın bilançosunda yer alan her türlü varlık, gayrı menkul, şirketin sahip olduğu tüm altyapı, kablolar, stoklar döşeme, demirbaş taşıtlar, markalar, patentler gibi maddi ve gayrı maddi tüm envanter devlete ait olacak ve 25 yılın sonunda eksiksiz olarak devlete teslim edilecektir.

  2002 seçimlerinden sonra yeni hükümet tarafından ele alınan TTAŞ’ın özelleştirilmesi için 2003 yılında Bakanlar Kurulu’nun TTAŞ hisselerinin % 51’inin blok % 5’inin halka arz edilerek satılmasına karar verilerek tüm işlemlerin 1 yıl içinde tamamlanmasına hükmedilmiştir. Özelleştirme İdaresi tarafından çalışmaların tamamlandığı ve ihale ilanlarının yayınlanması aşamasına gelindiği bir zamanda Bakanlar Kurulu tarafından 2004 yılında alınan bir başka kararla satış şartları tamamen değiştirilerek satılacak hisse oranı % 55’e yükseltilmiş, kamuda kalacak altın hissenin sahip olduğu veto haklarının en önemlisi olan TTAŞ’ın özelleştirildikten sonra TTAŞ’ın yurt dışında şirket satın alma veya kurma yoluyla iştirak edinmesini veto etme yetkisi yok edilmiştir. Ayrıca, aynı Kararla, o tarihe kadar özelleştirme idaresi tarafından hiç uygulanmamış olan teklif sahiplerinin, hukuki, mali ve operasyonel yeterlilikleri göz önüne alınarak kısa liste oluşturulacağı ve kısa liste dışındaki şirketlerle görüşülmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

  Milletvekili Halil Fırat Samsat’ta yoğun ilgi gördü Milletvekili Halil Fırat Samsat’ta yoğun ilgi gördü

  kaynak:habererk