Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, Kudüs Günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

Beyazkaya yaptığı açıklamasında, Kudüs şuuruna sahip Müslümanlar tarafından, uzun süredir, islam coğrafyasının her yerinde, her ramazan ayının son cuma günü ‘Kudüs Günü’ olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Kudüs Günü ve Kudüs Günü’nü kapsayan hafta içerisinde program ve etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Beyazkaya, şunları ifade etti:

“Etkinliklerle hem müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyeti tazelenmekte hem de tüm dünyaya Filistinli kardeşlerimizin sesi duyurulmaktadır. Efendimiz (SAV), “Mescid-i Aksa’ya gidin ve içinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamaz iseniz kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin” buyurmuşlardır. Elbette burada zeytinyağı bir semboldür. Efendimiz (SAV) henüz o zaman için fethedilmemiş Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın önemini bildirmek bu hadisi beyan etmiştir. Zeytinyağı bir semboldür. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücahedenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir. Mekke’nin Fethini, İstanbul’un Fethini, Diyarbakır’ın Fethini bu ülkede gündeme taşıyan Anadolu Gençlik Derneğimizin elbette Kudüs’ten vazgeçmesi de mümkün değildir. Mescid-i Aksa ve çevresi için, Kudüs ve civarı için, yani Filistin toprakları için, İsra süresinde, çevresinin mübarek kılındığı söylenmiştir. Maide süresinde topraklarının kutsallığı vurgulanmıştır. Enbiya ve Araf surelerinde bereketlendirilmiş belde olarak nitelendirilmiştir. Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün ve Filistin topraklarının mübarekliği ve müslümanlar için kutsallığı ayet-i kerimeler ile sabittir. Mescid-i Aksa gece yürüyüşünün son durağıdır. Efendimizin (SAV) boykot yıllarının ve hüzün yılının ardından bir gecede Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, yani Mekke’den Kudüs’e yaptığı o yürüyüş karanlıktan aydınlığa, hicretten devlete, baskı ve zulüm düzeninden adil bir düzene geçişin müjdecisi olmuştur.”

-“KUDÜS MÜSLÜMANLARIN EN ÇETİN İMTİHANIDIR”

Beyazkaya, Kudüs’e yürümenin, müslümanların yeryüzünün firavunlarının, nemrutlarının, Ebu Leheblerinin zulümlerinden kurtuluşunun en önemli sembolü olduğunu vurgulayarak, “Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Kudüs, bugünün müslümanının yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesidir. Bir organizasyon kimlerle saf tutuyor, kimlerle işbirliği halinde, nihai noktada kime hizmet ediyor, bunu en iyi gösteren Kudüs davasıdır. Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal atındadır. 1916 Mayıs’ında imzalanan Syces-Picot Antlaşması, Kasım 1917’de yayınlanan Balfour Deklarasyonu, Şubat 1945’de gerçekleşen Yalta Konferansı işgalcilerin kim olduğunun göstergesidir. İşgalciler bu topraklara nasıl geldilerse öyle de gideceklerdir. Bu coğrafyaya çizilen yapay sınırlar tarih atlaslarında sömürgeciliğin sonu olarak yer alacaktır. Kudüs mutlaka özgürlüğe, Müslümanlar da mutlaka birliğe kavuşacaktır. Mescid-i Aksa’nın işgal altına olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Kudüs’ün işgal altına olmasını Araplarla İsrail arasında bir mesele değildir. Son yüz yıl içerisinde yaşanan iki büyük savaş Kudüs’ün Siyonistlerce işgaline zemin hazırlamıştır.”dedi.

-“BM’NİN 70 YILLIK VARLIĞI SAVAŞ VE TERÖRÜN BİTMESİNE ENGEL OLAMAMIŞTIR”

Hem Milletler Cemiyeti hem de Birleşmiş Milletler Siyonizm’in çıkarlarına uygun hareket ettiklerinin altını çizen Beyazyaka, şöyle devam etti:

“Milletler Cemiyetinin varlığı nasıl İkinci Dünya Savaşının çıkmasına engel olamadıysa Birleşmiş Milletlerin de varlığı yaklaşık 70 yıldır milyonlarca insanın savaş ve terör olaylarında yitirilmesine engel olamamıştır. Çünkü ne Milletler Cemiyeti ne de Birleşmiş Milletler insanlığa huzur ve saadet getirecek bir anlayışa sahip değillerdir. Filistin’e, İslam coğrafyasının tam kalbine bir hançer gibi saplanan İsrail bölgede yaşanan kaosun, terör olaylarının, iç savaşların ve işgallerin yegâne sebebidir. Bir ırkın üstünlüğünü ve seçilmişliğini iddia eden Siyonizm’in insanlığa getireceği ancak ve ancak köle düzenidir. Bugünkü mevcut sömürü düzeninden kurtulmanın yolu Kudüs’ün tekrar

Müslümanlarca idare olunmasından geçmektedir. Irkçılığın, mezhepçiliğin, kardeş kavgasının bu coğrafyaya zerrece bir faydası yoktur.

Yine Müslümanlar şunun farkına varmalı ki bu coğrafyada ırkçılık, mezhepçilik ve kardeş kavgasını körükleyen İsrail’dir. Üzücü olan taraf kardeşlerimizin bunu görememesidir. Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke demektir, Medine demektir. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire demektir. Kudüs demek Meşhed, Kum, Tahran demektir. Kudüs demek Diyarbakır, Ankara, İstanbul demektir.”

- "KUDÜSE SAHİP ÇIKMAK, BAĞDAT'A, ŞAM'A, TAHRAN'A, BEYRUT'A KAHİRE'YE VE MEKKE'YE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Bedrettin Beyazkaya, bu ramazanın başlangıcında, İsrael HaYom Gazetesi, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” ya da “Asrın Anlaşması” diye nitelendirdiği planın maddelerini yayınladığını kaydetti.

Bu planın detayına girmeyeceğini aktaran Beyazkaya, ancak her açıdan kabul edilemez, zorbaca, onur kırıcı maddeler olduğunu belirterek, “Bu coğrafyada, vicdanlarda, yüreklerde, İsrail’le ilgili tek madde vardır: “İsrail’i çok seviyorsanız, alınız, Arizona Çölü’ne götürünüz!” Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Kudüs’e sahip çıkmak, Bağdat’a, Şam’a, Tahran’a, Beyrut’a, Kahire’ye ve Mekke’ye sahip çıkmaktır. Biz biliyoruz ki Kudüs’e sahip çıkmak müslüman ya da değil tüm mazlumların dertleriyle dertlenmektir. Terör örgütü İsrail, “Çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceğini” görecektir. Terör örgütü İsrail’in Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Cenabı Allah, yüreklerimizden Mescid-i Aksa sevdasını, Kudüs sevdasını, Filistin sevdasını eksik etmesin.”

Kaynak:PHA