Öne Çıkanlar Mesleki Paylaşım ve Koordinasyon toplantısı yapıldı Corana Adıyamanda çığırından çıktı Mustyafa alkayış Besni Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarını Açtı ak parti FIRAT VE DAĞTEKİN 18 MART ZAFER BAYRAMI MESAJI YAYINLADI

BOZTAŞ "TURİSTİ KAZAN; SEN DE KAZAN, MANAVGAT TA ÜLKE DE KAZANSIN

Manavgat Ticaret ve sanayi odası başkanı Ahmet Boztaş bu konuyla ilgili yaptıkları çalışmaları bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Boztaş yaptığı açıklama da şunları söyledi 'Değerli Basın Mensupları; Manavgat ekonomisi; tarımı, ticareti, gelişen hizmet sektörleri ile de büyüyen bir ekonomi olsa da turizm hala lokomotif sektör olarak varlığını hissettirmektedir. İlçemizde ekonomik hayatın sürekliliği ve dinamizmi ile turizm arasında inkar edilemez bir bağ vardır. Turizmdeki olumlu ya da olumsuz gelişmeler, değişmeler ekonomik hayatımızı, ticaret hayatımızı doğrudan etkilemektedir. MATSO olarak bu kapsamda sürdürülebilir, on iki aya yayılan, marka değeri yüksek, rekabetçi  bir turizmin yanında sektörün konaklama tesisi dışında da İlçe ekonomisi ile daha fazla buluşmasını, iletişim kurmasını  önemli saydık ve bu yolda adımlar atmaya çalıştık bu çalışmalarımızdan birisini de bölgemize gelen yabancı turistlere yönelik yaptığımız Turizmde Alışveriş Eğilimi çalışmamız oluşturmuştur.

Turizmde Alışveriş Eğilimi çalışmamız, “Turisti Kazan; Sen De Kazan, Manavgat Da Ülke De Kazansın” bakış açısıyla gerçekleştirilmiş bilimsel bir çalışma özelliği taşımaktadır. Odamızın 17 meslek komitesinin görüş ve önerileri ile de şekillenen çalışmamız, Manavgat-Side turizm destinasyonunu ziyaret eden yabancı turistlere yönelik olarak ortaya konmuştur.

1-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında, yüz yüze görüşme tekniği ile yapılan anketle, bölgemize gelen yabancı turistlerin konaklama tesisleri dışındaki ekonomik tutum ve davranışları belirlenmeye, ölçülmeye ve tespit edilmeye çalışılmıştır. Turizm merkezlerimizin tamamına yayılan çalışmamızda önemli veriler elde edilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında yabancı turistlere, Manavgat-Side bölgesini seçme nedenleri, tatillerini satın alırken etkileyen faktörler ve bölgemizde tatil yaparken karşılaştıkları sorunlarla ilgili sorular da sorulmuştur. Çalışmamızdan çıkan önemli rakamları, sonuçları Siz değerli basın Mensupları ile de paylaşmak istiyoruz. Bu sonuçlar Sizlerin çalışmaları ile de üyelerimize, kamuoyuna da ulaşacaktır. Sonuçlara www.matso.org. tr adresimizden de ulaşılabilecektir. İlgilenenlere bu önemli hususu Sizler aracılığıyla da duyurmak istiyorum.

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI TURİZMDE ALIŞVERİŞ EĞİLİMİ ANKETİ-TEMMUZ 2019

                                                  1-Hangi Ülkeden Geliyorsunuz?

Anket, 23 ülkeden 807 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Ankete katılıp cevap verenlerin ilk sırasını % 48,33'le Alman ve ikinci sırasını % 24,16'yla Rus turistler oluşturmuştur.

Ülkeler

Sayı

%

Almanya

390

48,33%

Rusya

195

24,16%

Ukrayna

27

3,35%

Belçika

27

3,35%

Hollanda

24

2,97%

İngiltere

18

2,23%

Slovakya

15

1,86%

Norveç

15

1,86%

Romanya

15

1,86%

Avusturya

12

1,49%

Polonya

12

1,49%

Kazakistan

9

1,12%

Çek Cumhuriyeti

9

1,12%

İsviçre

9

1,12%

Bosna-Hersek

6

0,73%

Bulgaristan

3

0,37%

Tacikistan

3

0,37%

Tataristan

3

0,37%

Kırgızistan

3

0,37%

Macaristan

3

0,37%

Galler

3

0,37%

Kosova

3

0,37%

Sırbistan

3

0,37%

Toplam

807

100,00%

                     2-Manavgat-Side Bölgesi'ne Kaçıncı Gelişiniz?

Manavgat-Side Bölgesi'ne Kaçıncı Gelişiniz? sorusunda 807 cevap verilmiş, 432 yanıtla yani % 53,5 'lik oranla ilk defa diyenler birinci sırayı almıştır. 4 ve üzeri defa diyenler % 23,1'lİk bir oranla sıralamayı takip etmiştir. 2 ve 3 defa geldim diyenlerin toplamı ise % 23,4 olmuştur. Bu soru da verilen yanıtlar da gösteriyor ki Manavgat-Side Bölgesi, yeni misafirler için bir çekim merkezi iken, bu özelliğini devamlı müşterileri için de sürdürmektedir.

Ankete katılan 390 Alman'dan 150'si yani yaklaşık % 38,5'i ilk, 195 Rus'dan 117'si yani yaklaşık % 60'ı lk defa bölgemize gelmiştir.

a-1.                                    b-2.                                    c-3.                            

 d-4 ve üstü

Şıklar

Cevap

%

a-1.

432

53,5

b-2.

135

16,7

c-3.

54

6,7

d-4 ve Üstü

186

23,1

Boş

Toplam

807

100

3.Tatil İçin Manavgat-Side Bölgesini Seçmedeki En Önemli Nedeniniz Nedir?

Tatil İçin Manavgat-Side Bölgesini Seçmedeki En Önemli Nedeniniz Nedir? sorusunda verilen cevapların % 37,9'u Fayda-Maliyet, % 26,5'ini Hizmet Kalitesi, % 17,5'ini Turistik Aktivitelerin Çeşitliliği , % 17,1'ini Tarihi ve Doğası oluşturmuş, % 1'i cevap vermemiştir. Hizmet Kalitesi ve Fayda-Maliyet cevapları,her ne kadar rakip ülkelere göre fiyatlar ucuz dense de bölgeye gelen yabancı turistlerin tatil için harcadıkları paranın karşılığını aldıklarını somut bir şekilde ortaya koymuştur. Yabancı ziyaretçiler için boşa gitmeyen bir harcama, boşa gitmeyen bir tatil olduğu anlaşılmaktadır.

a-Hizmet Kalitesi            b-Fayda-Maliyet              c-Tarihi ve Doğası       d-Turistik Aktivitelerin Çeşitliliği

Şıklar

Cevap

%

a-Hizmet Kalitesi           

321

26,5

b-Fayda-Maliyet             

459

37,9

c-Tarihi ve Doğası      

207

17,1

d-Turistik Aktivitelerin Çeşitliliği

211

17,5

Boş

12

1

Toplam

1210

10

Not:Birden fazla cevap verilmiştir.

4-Manavgat-Side Tatilinizi Satın Alma Tercihinizde Aşağıdakilerden Hangisi Etkili Oldu?

Manavgat-Side Tatilinizi Satın Alma Tercihinizde Aşağıdakilerden Hangisi Etkili Oldu? sorusunda ilginç görüşler belirtilmiştir. Verilen cevaplar, "Turizm Fuarları Tanıtımda Ne Kadar Etkili" sorusuna yanıt niteliğinde olmuştur. Birden fazla verilen toplam cevaplar sonunda % 48,3'ü Tavsiyeler, % 30'4'ü - Sosyal Medya ve Ağlar-İnternet,      % 18,9'u Turizm Fuarları derken % 2,4'ü boş bırakmıştır.

Alman'lar bu soruya 426 cevap verirken 285'i yani yaklaşık % 67'si Tavsiyeler, Rus'lar 201 cevap verirken 84'ü yani  yani yaklaşık % 42'si Sosyal Medya ve Ağlar-İnternet demiştir.

a- Sosyal Medya ve Ağlar-İnternet                b-Tavsiyeler                   c-Turizm Fuarları   

Şıklar

Cevap

%

a- Sosyal Medya ve Ağlar-İnternet               

261

30,4

b-Tavsiyeler                  

414

48,3

c-Turizm Fuarları   

162

18,9

Boş

21

2,4

Toplam

858

100

Not:Birden fazla cevap verilmiştir.

5-Konaklama Tesisi Dışına Çıkış Sebebiniz Nedir?

Konaklama Tesisi Dışına Çıkış Sebebiniz Nedir? sorusunda birden fazla verilen toplam 1226 cevabın % 45,9'unu Bölgeyi Tanıma, % 28,8'ini Alışveriş, % 6,1'ini yeme-İçme, % 18,5'ini zaman geçirme alırken % 0,7'si yanıtsız bırakılmıştır. Bu soruda konaklama tesisine çıkış sebebinde alışveriş tercihi % 28,8'lerde iken Alış-Veriş Yaptınız mı/Yapacak  Mısınız? sorusunun yer aldığı 7.soruda oran % 78,1'e çıkmıştır. Burada konaklama tesisinden çıkışta alışveriş fikri olmasa da dışarıda gezerken-vakit geçirirken bu fikrin değiştiği, alışveriş eğiliminin arttığı düşüncesi öne çıkmaktadır. Bu eğilimin oluşmasında ürünler, müşteri ilişkileri, ihtiyaçlar vb. etkenler belirleyici olabilir.

a-Bölgeyi Tanıma                        b-Alış-Veriş                    c-Yeme-İçme                        d-Zaman Geçirme

Şıklar

Cevap

%

a-Bölgeyi Tanıma                       

564

45,9

b-Alış-Veriş                   

350

28,8

c-Yeme-İçme                       

75

6,1

d-Zaman Geçirme

228

18,5

Boş

9

0,7

Toplam

1226

100

  Not:Birden fazla cevap verilmiştir

6-Manavgat Dışına Çıktınızsa/Çıkacaksanız Nedeni?

Bu soruya birden fazla şık işaretlenerek toplam 941 cevap alınmıştır. % 60,1'i Farklı Yerler Görmek ve % 15,6'sı Alış-Veriş Yapmak, % 12,4'ü Zaman Geçirmek, % 9,6'sı Diğer demiş, % 2,3'ü cevapsız bırakmıştır. Büyük çoğunluk alışverişin dışında bir görüş ortaya koymuş, alışveriş eğiliminde olanların Alış-Veriş Yaptınız mı/Yapacak  Mısınız?'ın sorulduğu  7. soruda % 78,1'i  Evet demişti, bu ihtiyaçlarını büyük oranda Manavgat-Side Bölgesi'nde karşılamaktadır.

a-Farklı Yerler Görmek      b-Alış-Veriş Yapmak      c-Zaman Geçirmek         d-Diğer

Şıklar

Cevap

%

a-Farklı Yerler Görmek     

566

60,1

b-Alış-Veriş Yapmak     

147

15,6

c-Zaman Geçirmek        

117

12,4

d-Diğer

90

9,6

Boş

21

2,3

Toplam

941

100

        Not:Birden fazla cevap verilmiştir.

7-Alış-Veriş Yaptınız mı/Yapacak  Mısınız?

Manavgat-Side Bölgesine gelen yabancı turistlerin büyük çoğunluğu alışveriş eğilimindedir. Alış-veriş yapacağız diyen bu oran % 78,1, Hayır diyen % 20,1 olmuş, % 1,8 cevapsız bırakmıştır. Turist Birşey Almıyor" tezi ile verilen % 78,1'lik oran tezat düşmektedir. Ankete katılan 390 Alman'dan 369'u yani yaklaşık % 58,5'i Evet, 195 Rus'dan 93 yani yaklaşık % 47'6'sı Evet, 93'ü yani yine yaklaşık % 47,6'sı Hayır demiştir.

a-Evet                    b-Hayır

Şıklar

Cevap

%

a-Evet     

630

78,1

b-Hayır

162

20,1

Boş

15

1,8

Toplam

807

100

8- Ne Aldınız/ Ne Alacaksınız?

Birden fazla şık işaretlenerek toplam 1269 cevap verilmiştir. Ne Aldınız/ Ne Alacaksınız? sorusunda ise tekstil ve gıda öne çıkmaktadır. Tekstil % 34,8, Gıda % 14,2 ve Hediyelik Eşya % 13,7 denmiştir. Tekstilde her yaştan giyim eşyası, gıdada nar sosu, zeytinyağı, lokum, çay, meyve, baklava, baharat vb, Hediyelik Eşyada oyuncak, bölgeyi tanıtıcı ve yöresel ürünler denmiştir. Çanta-Ayakkabı % 8,7 oranında çıkmıştır. Kuyum-Takı % 4,8 olmuştur. Burada takı-yüzük-altın-kolye cevapları öne çıkmıştır.

Ürünler

Cevap

%

Tekstil

441

34,8

Gıda

180

14,2

Çanta-Ayakkabı

111

8,7

Hediyelik Eşya

174

13,7

Aksesuar-Saat

6

0,5

Sigara-Nargile-Alkollü İçecek

21

1,6

İlaç

12

0,9

Kozmetik

15

1,2

Spor Malzemeleri

12

0,9

Gözlük

36

2,8

Kuyum-Takı

60

4,8

Deri-Kemer-Cüzdan

15

1,2

Yapmayacağım

6

0,5

Bilmiyorum

6

0,5

Boş

174

13,7

Toplam

1269

100

Not:Birden fazla cevap verilmiştir.

9-Alış-Veriş Yaparken Tercihinizi Ne Etkiler?

Alış-Veriş yaparken tercihi belirleyen en önemli etken Fiyat unsuru ardından da Satıcının Davranışı ve  Marka olmuştur. Verilen birden fazla toplam 1328 cevabın % 39,7'si Fiyat, % 21,2'sini Satıcının Davranışı, % 9,2'sini İşyerinin Düzeni, % 18,8'ini Marka, % 7,9'unu Etiket Olması oluşturmuş, % 3,2'si cevap vermemiştir. Güven-Kalite-Samimiyet-İletişim-Doğruluk kavramlarının öne çıktığı cevaplar verilmiştir. Bu kavramlar müşteri memnuniyeti açısından da olmazsa olmaz kavramlardır.

a-Marka       b-Fiyat    c-Etiket Olması     d-İşyerinin Düzeni       e-Satıcının Davranışları

Şıklar

Cevap

%

a-Marka

249

18,8

b-Fiyat

527

39,7

c-Etiket Olması

105

7,9

d-İşyerinin Düzeni

123

9,2

e-Satıcının Davranışı

282

21,2

Boş

42

3,2

Toplam

1328

100

Not:Birden fazla cevap verilmiştir.

10-Tatilinizde Manavgat-Side Bölgesi'nde Hangi Ulaşım Aracını Kullanıyorsunuz?

Ulaşım noktasında % 40,1'i Seyahat Acentesi, %  34,1'i Dolmuş, % 15,3'ü Taksi, % 9,9'u Kullanmıyorum derken % 0,6'sı cevap vermemiştir. Seyahat Acentesi varlığı ilk sırada kendini göstermektedir. Dolmuş ve Taksi birlikte düşünüldüğünde başa baş bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Alış-Veriş eğilimi açısından tüccar ve esnafın turlara olumsuz bakışını bu tablo yansıtmaktadır. Turların belli zamanlarda, belli bölgelere gelmeleri ve ziyaretçilerin yönlendirilmesi hep şikayet konusu olmuştur. Ticaret etkisi olumsuz olarak algılanmıştır. Turistlerin şehri görmeden, gezmeden, tüccarla-esnafla iletişim haline girmeden konaklama tesislerine döndüğü dillendirilmiş ve bu devam etmiştir. Bu noktada ticaretin gelişmesi ve ilerlemesi açısından, seyahat acentelerinin bu etkisinin değerlendirilmesi ekonomi açısından önem arz etmektedir.

a-Dolmuş         b-Taksi           c-Seyahat Acentesi              d-Kullanmıyorum

Şıklar

Cevap

%

a-Dolmuş

342

34,1

b-Taksi

153

15,3

c-Seyahat Acentesi

402

40,1

d-Kullanmıyorum

99

9,9

Boş

6

0,6

Toplam

1002

100

Not:Birden fazla cevap verilmiştir.

11-Manavgat-Side Bölgesi'ne Geldiğinizden İtibaren Karşılaştığınız Bir Sorun Var mı? Varsa Nedir?

Ankete katılanların % 92,7'si sorun bildirmemiş, % 6,7'si evet var demiş, % 0,6'sı cevap vermemiştir. Bu durum bölgemiz açısından sevindiricidir. Sorun ortaya koyanlar ise çevre-deniz temizliğine, tezgahtarlara yani hanutçuluğa dikkat çekmiştir.

 a-Evet                   b-Hayır      

Şıklar

Cevap

%

a-Evet     

54

6,7

b-Hayır

748

92,7

c-Boş

5

0,6

Toplam

807

100

 Sorun:.....................................................................

Ülke/Sorun

Almanya

Sorun

Cevap Sayısı

İnternet Çalışmıyor

3

Otelde Almanca Bilen Personel Az

3

Otelde Oda Geç Teslim Edildi

3

Sokak Köpekleri

3

Tezgahtarlar

3

Tur Fiyatları Yüksek

3

Otelin Sahili Temiz Değil

3

Temizlik

3

Trafik

3

Otelde Asansör Bozuk

3

Sorun Var Deyip Yazmayan

3

Sorun Bildirmeyen

357

Toplam

390

Rusya

Odanın Hazırlanması Geç Oldu

6

Sorun Bildirmeyen

189

Toplam

195

Hollanda

Tezgahtarlar

3

Sorun Bildirmeyen

21

Toplam

24

Slovakya

Fiyat Etiketi Yok

3

Hijyen-Sağlıklı Ortam

3

Sorun Bildirmeyen

9

Toplam

15

Avusturya

Kazıklanmak

3

TL İle Ödeme Yok. Ödemek İsteyince Kızıyorlar

3

Sorun Bildirmeyen

6

Toplam

12

Diğer Ülkeler-

Boş

5

Sorun Bildirmeyen

166

Toplam

166

Sorun Çözüldü Mü?:       a-evet          b-Hayır        c-Bilgim Yok

Ülke/Çözüm

Almanya

Çözüm

Cevap Sayısı

a

9

b

12

c

3

Çözüm Yazmayan

9

Sorun Bildirmeyen

357

Toplam

390

Rusya

a

6

Sorun Bildirmeyen

189

Toplam

195

Hollanda

B

3

Sorun Bildirmeyen

21

Toplam

24

Slovakya

a

3

b

3

Sorun Bildirmeyen

9

Toplam

15

Avusturya

b

6

Sorun Bildirmeyen

6

Toplam

12

Diğer Ülkeler

Boş

5

Sorun Bildirmeyen

166

Toplam

166

Şıklar

Cevap

%

a-Evet     

18

2,2

b-Hayır

24

3

c-Bilgim Yok

3

0,4

Çözüm Yazmayan

9

1,1

Sorun Bildirmeyen

748

92,7

Boş

5

0,6

Toplam

807

100

12-Manavgat-Side Bölgesi'ne Tatil İçin Tekrar Gelecek Misiniz?

Yabancı turistlerin % 85,1'i Manavgat-Side Bölgesi'ne tekrar geleceğim, % 3,7s'i hayır gelmeyeceğim ve % 10,8'i kararsızım demiştir.

Bu sorunun cevabına göre gelen yabancı turist bölgenin turizm destinasyonundan ve aldığı hizmetten memnun gözükmektedir.

Bu durum Manavgat-Side turizminin tanıtımı-imajı açısından son derece önemlidir. 4. soruda şekillenen % 48,3'ü Tavsiyeler, % 30'4'ü - Sosyal Medya ve Ağlar-İnternet      % 18,9'u Turizm Fuarları şeklindeki tercihlerin oluşmasında da 12.soruya verilen cevaplarla ilişkilendirmek gerekir. Memnun ayrılan her turist, yeni turistlerin gelmesinde önemli rol oynamaya devam edecektir.

Ankete katılan 390 Alman'dan 366'sı yani yaklaşık % 93,8'i Evet, 195 Rus'dan 186 yani yaklaşık % 95'4'ü Evet, Ankete katılan 390 Alman'dan 368'i yani yaklaşık % 94,3'ü Evet, 195 Rus'dan 189 yani yaklaşık % 97'4'si Evet, 27 Ukraynalı'dan tamamı yani % 100'ü, 27 Belçikalı'dan 18 yani yaklaşık %  66,6'sı Evet demiştir.

a-Evet                    b-Hayır                 c-Kararsızım

Şıklar

Cevap

%

a-Evet     

687

85,1

b-Hayır

30

3,7

c-Kararsızım

87

10,8

Boş

3

0,4

Toplam

807

100

13- Manavgat-Side Bölgesi'ni Tatil İçin Başkalarına Tavsiye Edecek Misiniz?

12.soruyla benzer sonuçlar içermektedir. % 91,8'i evet önereceğim demiştir. % 5,6'sı hayır ve % 1,5'i kararsızım cevabını yazmış, % 1,1'i boş bırakmıştır. Müşteri memnuniyeti-tanıtım-hizmet kalitesi-imaj açısından memnun edici sonuçlardır. "Bir Memnun Turist, Bin Turist Yollar" sözü bu soruya ve bu sorunun cevabına en güzel yanıt olsa gerek. 12. ve 13. soruların cevaplarında Manavgat-Side Bölgesi hakkında müşteri memnuniyetinin oranı ile ilgili ip uçlarını görmek mümkündür.

Ankete katılan 390 Alman'dan 368'i yani yaklaşık % 94,3'ü Evet, 195 Rus'dan 189 yani yaklaşık % 97'4'si Evet, 27 Ukraynalı'dan tamamı yani % 100'ü, 27 Belçikalı'dan 18 yani yaklaşık %  66,6'sı evet demiştir.

a-Evet                    b-Hayır                 c-Kararsızım

Şıklar

Cevap

%

a-Evet     

741

91,8

b-Hayır

45

5,6

c-Kararsızım

12

1,5

Boş

9

1,1

Toplam

807

100

14. Eklemek İstediğiniz Başka Bir Konu Var Mı?

Burada verilen cevaplarda yine çok fazla sorun-görüş-talep ortaya konmamakla birlikte verilen cevaplarda % 63,1'i olumlu ve % 36,9'i yol gösterici niteliğinde görüş belirtmiştir.

Düşünce/Ülke

Almanya

Olumlu

Olumsuz

Memnun-Bölge Güzel-Tatil Süper-51

Sokak Hayvanlarına Bakım-12

Otelde İnternet İyi Değil-3

Pazartesi-Perşembe Satıcılar Kışkırtıcı-3

Turlarda Daha Az Satış Olmalı-3

Çok fazla Rus Turist Var-3

Daha İyi Animasyon-Müzik-3

Su Sporları-3

Turizm İçin Çaba Sarf Edin-3

Vejetaryanlar İçin Menü Olmalı-3

Otelin Sahili Temiz Değil-3

Rusya

Olumlu

Olumsuz

Memnun-Bölge Güzel-Tatil Süper-42

Sigara İçilmemeli Restaurantta.Uyarılmalı-6

Dükkan Sahipleri İyi-3

Yiyecek-İçecek Yer Yok-3

Ukrayna

Olumlu

Olumsuz

Memnun-Bölge Güzel-Tatil Süper-6

Hollanda

Olumlu

Olumsuz

Memnun-Bölge Güzel-Tatil Süper-3

İngiltere

Olumlu

Olumsuz

Memnun-Bölge Güzel-Tatil Süper-3

Slovakya

Olumlu

Olumsuz

Memnun-Bölge Güzel-Tatil Süper-3

Hijyen Olmalı Hasta Olduk-3

Su Kaydırağı-3

Otel Dışında Wi-Fi Olmalı-3

Romanya

Olumlu

Olumsuz

AVM'ler Uzak-3

Sokaklar Kirli-3

Elektrik Kesintisi-3

Kazakistan

Olumlu

Olumsuz

Memnun-Bölge Güzel-Tatil Süper-3

İsviçre

Olumlu

Olumsuz

Memnun-Bölge Güzel-Tatil Süper-3

Çok fazla Rus Turist Var-3

Doğu Avrupa'dan Çok Turist Var-3

Tacikistan

Olumlu

Olumsuz

Memnun-Bölge Güzel-Tatil Süper-3

1

Kırgızistan

Olumlu-

Memnun-Bölge Güzel-Tatil Süper-3

TOPLAM

123-% 63,1

72-% 36,9

195-%100

Değerli Basın Mensupları;

Turizmde sürekli yükselen bir trendi yakalamak, sektörde kırılganlığın önüne geçmek, turizmde pazar çeşitliliğinin artması, turizm aktivitelerinin çeşitlenmesi, bölgemizi tanıtma, sektörün gelişmesi, ekonomi dünyamızla konaklama tesisi dışında daha fazla buluşması için gayretlerimiz sürecektir.

04.08.2018 tarihinde Antalya'ya 7 milyon 335 bin 856 turist gelirken bu rakam yaklaşık % 16,2 artarak 04.08.2019 tarihinde 8 milyon 524 bin 107 olmuştur.

Antalya'ya, 2019 yılı ocak-temmuz döneminde 203 ülkeden turist gelmiştir. 2019 yılı ocak-temmuz döneminde Antalya’ya gelen yabancı turistlerde ilk 5 sırayı sırasıyla Rusya (% 37,91), Almanya (% 16,90), Ukrayna (% 5,86), İngiltere (% 5,19), Hollanda (% 3,17) almıştır.

2018 yılı ocak-temmuz döneminde 1 milyon 117 bin 725 Alman turist gelirken bu sayı 2019 yılı ocak-temmuz döneminde yaklaşık % 18,7 artarak 1 milyon 326 bin 770 olmuştur.

Herşey Dahil Sistemine Standart Getirilmeli

Gelen turist sayıları her ne kadar rakamlara artış olarak yansımış olsa da, bu artış Manavgat ekonomisine, ticaretine beklendiği gibi artı değer katmamıştır.

Uygulanan Herşey Dahil Sistemi daha çok turiste mal ve ürün satan sektörleri olumsuz şekilde etkilemektedir. Ayrıca Herşey Dahil Sistemi, kendi içinde bile rekabete olumsuz etki yapmakta, bu tablodan konaklama tesisleri de olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle MATSO olarak Herşey Dahil Sistemine bir standard getirilmesini istiyoruz. Bu konuda çözüm için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz.

2003 yılında bir turistin ortalama 850 dolar olan harcaması 2015 yılında 756, 2016 yılında 705, 2017 yılında 681, 2018 yılında 647 dolara gerilemiştir. 2018 yılındaki düşüş 2003 yılına göre yaklaşık % 24 olmuştur. Herşey Dahil Sistemine getirilecek standard turist profilinin güçlenmesini, ortalama harcamalarının artmasını buna bağlı olarak da ticaret hayatımızın canlanmasına katkı sunacaktır.

Amacımız bu tür çalışmalarla bu rakamların daha da yukarılara çıkmasına katkıda bulunmak, Manavgat ekonomimizin turizmden daha fazla kazanç elde etmesini sağlamaktır.

TURİZMDE ALIŞVERİŞ EĞİLİMİ ANKETİ'NİN VERİLERİ DOĞRULTUSUNDA SONUÇ OLARAK:

1-Manavgat-Side Bölgesi hem yeni hem devamlı yabancı turistler için cazibe merkezidir.

2-Gelişen teknoloji ve iletişim araçları ile birlikte tanıtım kanallarının etkinliği değişmektedir. Dijital Turizm kendini iyiden iyiye hissettirmektedir. Bunun yanında gelen turistlerin tanıtımdaki rolü ana unsur haline gelmeye başlamıştır.

3-Yabancı turistlerde müşteri profili istenen seviyede değilse de alış-veriş eğilimi bulunmaktadır. Müşteri memnuniyeti için ürünün kalitesi, markası, fiyatı, iletişimdeki samimiyet ve güven son derece önemli ve belirleyici olmaktadır ve olmaya devam edecektir.

4-Yabancı ziyaretçiler bölge dışına çıksa bile büyük oranda alış-verişini Manavgat-Side Bölgesi'nden yapmaktadır.

5-Yabancı turistlerin tüccar ve esnafla, konaklama tesisi dışındaki ekonomi dünyası ile daha fazla buluşması için tüccar ve esnafla iletişimin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunu için seyahat acenteleri ile diyalogların kurulması ve turistlerin konaklama tesisi dışında bölgede daha fazla zaman geçirmesi sağlanmalıdır.

6-Çok fazla sorun ortaya konmamakla birlikte altyapı-üstyapı-çevre-deniz temizliği-hanutçuluk konularına dikkat edilmelidir.

7-Yabancı turistlerin tekrar gelmek istemeleri  ve başkalarına tavsiye etmeleri; müşteri memnuniyetinin yüksekliğini-turizmdeki kalitemizi-Manavgat-Side Turizm destinasyonunun kabul gördüğünü işaret etmekte, imajımıza, tanıtımımıza sektörün ve ekonominin geleceğine olumlu mesajlar göndermektedir. 

8-Müşteri memnuniyeti-kalite-marka-on iki aya yayılan turizm-güçlü bir altyapı ve üstyapı-çevre-deniz temizliği-aktivite çeşitliliği-pazar çeşitliliği Manavgat-Side turizmi için hep belirleyici olacaktır.

9-"Bir Memnun Turist, Bin Turist Yollar" sözünden yola çıkarak "TURİSTİ KAZAN; SEN DE KAZAN, MANAVGAT TA ÜLKE DE KAZANSIN" diyoruz......

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner28

“”