Rusya fedarasyonu içerisinde yer alan özerk tatar Cumhuriyetinde Cumhuriyet başsavcılığının açtığı davaya tepki çığ gibi büyüyor.

Konuyla ilgili Bütün Tatar Toplum Merkezi’nin Siyasi Açlık Grevi Hakkında basın açıklaması yayınlayarak şunları söylediler ' Bütün Tatar Toplum Merkezi (Böten Tatar İctimagıy Üzege), merkezin “aşırılıkçı örgüt” olarak tanınması ve tasfiye edilmesine yönelik Tataristan Cumhuriyeti Savcılığı’nın, Tataristan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi nezdinde açtığı davayı ve yargılanmasını protesto amacıyla 3 Şubat 2021 tarihinde siyasi açlık grevine başlandığını açıkladı. Duruşma 24 Şubat'ta yapılacak.
1989 yılında kurulan ve Tatarların faal olan en eski ulusal örgütü Bütün Tatar Toplum Merkezi’nin yargılanması, Tatar halkına yönelik bir saygısızlık eylemidir. Tatar Toplum Merkezi, Tatar halkının haklarını sürekli olarak savunan tek Tatar sivil toplum kuruluşudur. Tatar Toplum Örgütü 1989'dan beri Tataristan Cumhuriyeti'nin devletçiliği, Tatar dilinin sahip olduğu devlet statüsünün öngördüklerinin hayata geçirilmesi, Rusya'da federalizmin güçlendirilmesi, Rusya'da bütün halkların anayasal hakları için usanmadan mücadele ediyor. 30 Ağustos 1990'da Tataristan’ın Devlet Egemenliği Hakkında Deklarasyonu'nun kabul edilmesinde, 21 Mart 1992'de Tataristan'ın devlet statüsü konusunda referandumun düzenlenmesinde ve 6 Kasım 1992'de Tataristan Cumhuriyeti Anayasası’nın kabul edilmesinde Bütün Tatar Toplum Merkezi’nin rolü çok büyüktür. Kuruluş tüm faaliyetlerinde her zaman Tataristan Cumhuriyeti Anayasası ve Rusya Federasyonu Anayasası çerçevesinde hareket etmiştir.
Bütün Tatar Toplum Merkezi, tamamen uydurma suçlamalarla “aşırılıkçı örgüt” olarak tanınmak isteniliyor. Örneğin, kuruluşun, “TATARCAYI KURTARMAK İÇİN!” başlığıyla 2017 yılında yayınladığı bildirgesinde veya 2004 yılında kabul edilen Ana Sözleşmesi’nin içeriğinde “aşırılıkçı” ifadeler “bulunuyor”.
Bütün Tatar Toplum Merkezi’nin “aşırılıkçı örgüt” olarak tanınması, Tatar halkının, Tataristan Cumhuriyeti'nin devletçilik fikrinin ve Rusya Federasyonu Anayasası'nın Federalizm hakkındaki hükümlerinin (Madde 5: "Rusya Federasyonu’nun federal yapısı... Rusya Federasyonu'ndaki halkların eşitliği ve kendi kaderini tayin etme hakkına dayanmaktadır") “aşırılıkçı” olarak tanınması demektir. Bu aynı zamanda vatandaşların, STK’lara sahip olma, düşünce ve ifade özgürlüğünün anayasal haklarının de ihlalidir.
2.02.2021
Bütün Tatar Toplum Merkezi Başkanlığı
Başkan Ferit Zekiyev