İslam da tarikatların ahir zamanda bozulacağına dair bilgiler mevcuttur. Günümüzde ise bu bozulmaları bariz şekilde görüyoruz.

Hz.vAli ilmin kapısıdır ve her tarikat ilmini Hz. Ali den alır … yani İslam ülkelerinde ki tüm tarikatlar hz Ali’nin tasarrufu altındadır … çünkü tarikatlar haktır ve islamda vardır , fakat tarikata bağlanmak ise farz değildir … burada ben gerçek hakiki tarikattan bahsediyorum …yoksa öyle bademleme sapık kişilerin para kazanma amaçlı kurdukları tarikatlardan bahsetmiyorum …

Bakın mesela ! çok kişi bunu bilmez ama Hz. Ali bir yıl kadar önce tüm tarikatlerin üzerinde ki tasaruffunu geri çekti … bu benim görüşüm değildir … bu işin ehli evliyaullahın görüşü bilgisi dahilindedir … onlardan aktarıyorum..

İslam da tarikatların ahir zamanda bozulacağına dair bilgiler mevcuttur … günümüzde ise bu bozulmaları bariz bir şekilde görüyor şahit oluyoruz … kimi sapık kimi holding olmuş hepsi bi şekilde yolunda …

İşte bu bozulmaları dikkate alan ehli mümin kişiler hz Ali’nin tarikatların üzerinden niçin tasaruffunu çektiğini muhasebe eder inanır ve anlar … imanı zayıf , tarikat inancı olmayanlar ne hz Ali’yi anlar ne şu an yazdıklarımı … zaten benim yazdıklarım ise halden anlayanlara dır …

O yüzden günümüzde hiç bir kulun hiç bir tarikata artık ihtiyacı kalmamıştır ve bu vakitten sonra hiç bir tarikatın kul üzerinde faydası da olmayacaktır … bu da alim görüşüdür benim değil - sadece aktarıyorum … çünkü bozulan dejenere olan tarikatlar dan sonra kul kendi çabasıyla Allah’a yakın olmak durumundadır …

Peki bir hikmeti var mı bu durumun ?

Yani tarikatlar Allah katında tasfiye mi oldu ? Evet hikmeti var bunun ve tarikatlar pek yakında gelecek zatı muhteşem tarafından yerle bir edilecek , mezhep ler kaldırılacak … çünkü artık ahir zamanın yani sonun sonundayız ve ehil kulların bildiği ve beklediği yeni bir dönemin başlangıcındayız … yeni bir yönetim ve Osmanlı’dan on kat daha güçlü , yeni bir Türkiye nin kurulması aşamasındayız …

islam tarihinde ‘O’ zata dair verilen tüm işaretler bir bir gerçekleşti ve her alamet vuku buldu … şimdi artık bu kutlu devlet ve bu necip milleti yüceltecek zatı muhteşem’in zuhuru kaldı geriye ….

O da ; çok yakındır

İster inanın ister inanmayın

Allah(C.C.) vad ettiği gibi ; Nur’unu tamamlayacaktır …

-AZ KALDI-