Natenyahu kadar zalimler, katiller ve soykırıma ortaktırlar. Devlet olarak savaşmaya korkuyorlar; Peki savaşmak isteyen Arap gençlerine kapıları niçin açmıyorlar?

Arap dünyasının kralları ve başkanları Gazze'deki soykırıma seyirci kaldıkları, hatta ses çıkarmadıkları, sözlü veya yazılı kınama yapmadıkları için en az Natenyahu kadar zalimler, katiller ve soykırıma ortaktırlar. Devlet olarak savaşmaya korkuyorlar; anlıyoruz. Peki savaşmak isteyen Arap gençlerine sınırları ve kapıları niçin açmıyorlar?

Ortadoğu'da hiç bir Arap ülkesi yoktur ki Siyonist İsrail ile işbirliği içinde olmasın. Hepsi işbirlikçi, hepsi hain! Ve hepsi ordularını Mısır'da, Cezayir'de, Tunus'ta, Suriye'de olduğu gibi halklarını zaptü rapt altına almak, darbe yapmak ve kendi halklarını öldürmek için hazır bekletiyorlar. Mısır'da darbe yapıp binlerce müslümanı idam eden, hapse atan, halkın üstüne ateş açtıran apoletli general Sisi'nin sesi niçin çıkmıyor? Yiğitliği halkına mı? Suriye'de üç beş çocuk sokağa döküldü diye orduyu halkın üstüne salan Esad yanlışlıkla bir bomba da İsrail'e atamaz mı? Ya Suudi Arabistan? Kureyşin varisi olduğunu, Arapların en şereflisi olduğunu söylüyor. Hani nerede şerefin? Bak halkın ve dindaşların öldürülüyor. Niçin sesin çıkmıyor? O övündüğün onurun nerede? Kabe'de pervasızca katliam yapmasını bildiğin kadar İsrail'e tek bir mermi sıkmasını neden bilmiyorsun? Halklarına aslan kesilenler Siyonist İsrail karşısında süt dökmüş kediye dönüyor.

Ya devrimci İran'a ne demeli? Adının önündeki İslam sözcüğünden de mi utanmıyorsun! Hani şehadeti içselleştiren Hüseyin'in varisiydin? Noldu şehadet kültüne? Herkesten daha çok Müslüman olduğunu iddia ediyordun. Niçin iddianı ispatlamıyorsun? Ortadoğu'da Sünnilerin yaşadığı her yeri Kerbela her günü aşure ilan ediyordun. Noldu? İsrail'i Kerbelaya çevirip Hüseyni bir tavır koyamaz mısın? Şehitlik Siyonist topraklarda daha makbuldur. Daha ne zaman gösterceksin şehadet aşkını? Fars orduları şii İslam'ı, Arap orduları da krallarının tahtını korumak için savaşır. Siyonist İsrail'in Arap krallarının gözünün içine baka baka Gazze'de pervasızca soykırım yapmasının başka bir açıklaması olabilir mi? Olamaz! Çünkü Natenyahu ile Arap kralları aynı kaynaktan su içmiş aynı Efendi'nin emrine amadedirler.