Bu savaşın kısa zamanda barışa ulaşması, haklıların saldırganlar karşısında haklarını elde etmesine bağlıdır

Ortadoğu olayları üzerine İstanbul'daki öğrenci ve gençlik kuruluşları 6 Haziran 1967 Salı günü, ortak bir bildiri yayımlamışlardır. "Bütün yurttaşların dikkatine" diye başlayan bildiri şöyledir: "Türk yükseköğrenim gençliği temsilcileri olarak Arap-İsrail çatışmasında Arap ülkelerini desteklediğimizi açıklarız.

Çünkü: Bu savaş yoksul Arap ülkelerinin saldırgan İsrail'e karşı yaptığı bağımsızlık savaşıdır.

Çünkü: Bu savaşın kısa zamanda barışa ulaşması, haklıların saldırganlar karşısında haklarını elde etmesine bağlıdır. Çünkü: Bu savaşın uzaması, Ortadoğu ülkelerinin değil, petrol sömürüsünü sürdürmek isteyen ve iki tarafa da silah satan emperyalistlerin yararınadır. Çünkü: Kıbrıs meselesi de Arap ülkelerinin desteğine bağlıdır.

Bu sebepten: NATO üslerinin Arap ülkelerine karşı kullanılmaması gereklidir.

Hiçbir ülke, İsrail'e silah ve harp aracı yardımında bulunmamalıdır. Kıbrıs'ta Türk halkının ezilmesi için kullanılan 6. Filo'ya, bu kere de Arap ülkelerine karşı kullanılırken Türk limanlarından ikmal yaptırılmamalıdır. Türkiye'deki üs ve tesisler Arap ülkelerine karşı kullanılmamalıdır. Ancak böyle bir davranış, bağımsızlık politikamızın belgesi olacaktır. Bütün bunlardan dolayı, 'Yurtta sulh cihanda sulh' ana ilkeli Türk yükseköğrenim gençliği adına bütün yurttaşların ve Millet Meclisi üyelerinin Arap ülkelerini desteklemelerini dileriz. Mutlu ve güzel günler Türk ulusunundur.

TMTF İkinci Başkanı Faruk Yalnız , İTÜTB Başkanı Hasan Yalçın , İTÜTOTB Başkanı Taner Çakıroğlu ile İYTOTB Başkanı Sait Bülbül. "

Türk gençliği adına, 7 Haziran 1967 Çarşamba günü, TMTF İkinci Başkanı Faruk Yalnız, İTÜTB Başkanı Hasan Yalçın, İYTOTB Başkanı Sait Bülbül, İTÜTOTB Başkanı Taner Çakıroğlu ve Robent Kolej Öğrenci Birliği Başkanı Engin Deniz Akarlı düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Türk gençliği, emperyalizme karşı savaş veren Arap dünyasını bütün varlığı ile desteklemektedir ve desteklemeye devam edecektir. Türkiye'nin elinde tarihi bir fırsat vardır. Türk hükümeti, antiemperyalist cephe içinde yerini almalı ve üçüncü dünya devletlerinin lideri olma imkânını kaçırmamalıdır. Gençliğin bu görüşünü yüz binlerce bildiri ile kamuoyuna 67 ilimizde duyuracağız" demişlerdir.

ODTÜ-ÖB, ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü, FKF, TMTF, AYOTB ile AÜTB, 25 Mayıs 1967 Perşembe günü, ortak bir bildiri yayımladı. ABD'nin, Yunanistan ve Vietnam'da giriştiği faaliyetlerin yerildiği bildiride özetle şu görüşlere yer verildi: "Emperyalizm ve yerli satılmışların, bütün dünyada sahneye koydukları yeni oyunlar karşısında duyduğumuz öfkeyi, kamuoyuna haykırmayı bir görev sayıyoruz. Bugün Yunanistan'da, Vietnam'da, Kıbrıs'ta ve bütün Asya, Afrika, Latin Amerika ülkelerinde emperyalizm korkunç cinayetler işlemektedir. Emperyalistler aynı oyuna Brezilya'da, Arjantin'de, Dominik'te, Endenozya'da ve en son olarak Yunanistan'da başvurmuştur. Ordumuzun şanlı tarihinin devrimci geleneğinin mutlaka ağır basacağına kesin olarak inanıyoruz. CIA, Türkiye'de bir General Patakos bulamayacaktır. Amerika, özgürlüğü için savaşan Vietnam halkını yok etme çabasındadır. Gün gelecek bütün Vietnam, emperyalistlerden ve satılmışlardan arınacaktır. Çünkü dava, ölüm kalım davasıdır. Biz Türk milliyetçileri olarak şu anda oyuna getirilmiş olan, emperyalizmin yönettiği bir faşizm darbesinin kurbanı olan Yunan halkının ve kurtuluş savaşı veren Vietnam halkının milliyetçi güçleri ile dayanışma halindeyiz. Bütün dünya halkları yakın bir gelecekte, emperyalizmin ve yerli ortaklarının üstesinden gelecek, yurtlarında kendi ulusal geleneklerine uygun, halktan yana demokrasiler kuracaklardır." Bildiriyi yayımlayan örgütler ayrıca, ABD, Yunanistan ve Güney Vietnam elçiliklerinin kapılarına, üzerlerinde, "Dünya halkının kurtuluşu yakındır" yazılı siyah birer çelenk bıraktı.

Deniz Gezmiş Filistinlilerle

Ortadoğu'da, İsrail ile Arap ülkeleri arasında patlak veren harp dolayısıyla, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Filistin, Suriye, Irak ve Ürdünlü talebe ve stajyer doktorları gruplar halinde, gönüllü olarak memleketlerine dönmeye başladı.

İlk kafilesi iki gün önce yola çıkan gönüllüler grubuna, 9 Haziran 1967 Cuma günü 80 kişilik iki grup daha katılmış ve sabahleyin otobüslerle hareket etmişlerdi. Tamamen kendi imkânları ile yola çıkan gönüllüler, yanlarına burada kullandıkları aletleri ve temin ettikleri ilaçları da almışlardı.

Teşvikiye'deki Suriye Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun önünden hareket eden gönüllüleri, Başkonsolos teker teker kucaklamış ve başarılar dileyerek uğurlamıştı.

Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı (TMGT) Merkez Yürütme Kurulu, İsrail-Arap çatışması ile ilgili olarak 15 Haziran 1967 Perşembe günü yayımladığı bir bildiride, bu çatışmada İsrail'i destekleyen ABD ve İngiliz hükümetlerini şiddetle yermişti. Bildiride, İsrail Devleti'nin Ortadoğu'daki Anglo-Amerikan petrol şirketlerinin çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuş suni bir devlet olduğundan bahisle "Kökleri Amerika ve Amerika'nın milyarder Yahudilerine dayanan İsrail Devleti, Ortadoğu'da vurucu kuvvet haline gelmiştir.

Son yıllarda çok gelişen Arap milliyetçiliğinin, Anglo-Amerikan çıkarları için tehlike halinde gelişmesi, İsrail-Amerika birliğini perçinlemiştir" denilerek ABD ve İngiltere'ye şiddetle çatılmıştır. (ALINTI)