Sinema dünyası, TV dizi dünyası onların elinde ; istedikleri gibi insanımızı etkileyip aile mefhumumuzu yerle bir etmiyorlar mı ?

Altta ki resimi iki de bir yayınlayıp Abdülhamit in etrafının Ermeni ve Yahudilerden müteşekkil bakan, memur şu bu ile dolu olduğunu dile getirip, o devrin sultanlarının ihanet içinde olduğuna vurgu yapanlar var sosyal medyada … eyvallah doğru diyorsunuz ve o yılların saray ahalisi, hatalarının bedelini koca bir imparatorluğu batırmakla ödediler…

       Peki şimdi işler değişmiş mi sanıyorsunuz ? Yoksa gerçeği yazmaya cesaretiniz mi yok …

       Yüz yıllık cumhuriyet tarihinde Ermenin Yahudi’nin girmediği kurum var mı ?

       1926 yılında TDK gibi devletin can damarı olan milletin kültürünü dilini yozlaştırmak için Türk dil kurumunun başına üç ABD ajanı Ermeni yi getirip TDK başkanı diye oturtmadılar mı ? Dilimizi yozlaştırmadılar mı ?

       1927 yılında bir gecede kamuoyundan gizli şekilde nüfus kanun u çıkarıp yahudiyi Ermeni’yi hem Türk hem Müslüman kimliği sağlamadılar mı ?

       Ve ilk Meclis e çoğu kadın olmak üzere 28 tane Yahudi ve Ermeni’yi vekil diye yerleştirmediler mi ?

       Ve bu memleketin en güzel yerlerini Yahudilere Ermenilere tahsis etmediler mi ?

Kısacası, bu bağlamda dün ile bugünün arasında ki fark ne ?

      Değil midir ki Yahudi’nin ermeninim ortak paydası olan ; Osmanlı’yı yıkmadılar mı ?

Kısaca bahis konusu ettiğim bütün bunlara kör olacaksınız ve o yılların konjöktürel farkı nazara almadan, sadece Abdülhamit in etrafına dört gözle bakıp Abdülhamit için hain kanaati oluşuyorsa sizde, öyleyse Ermeni’nin ve Yahudi’nin bu memlekette günümüzde de hala hükmü sürdüğüne göre ihanet, Abdülhamit’ten sonra da bitmemiş anlamı çıkmaz mı ?

      Allah’ın emrettiği üzere; dosdoğru olun … öyleyse günümüzü de sorgulayın dosdoğru şekilde … Türk kendi vatanında parya perme perişan aç susuz iken… biçare rezil bir hayat yaşayan Ermeni ya da Yahudi var mı bu memlekette ?

   Basın , TV medya onların elinde ; diledikleri gibi algıyla herkesi kendi istedikleri çizgiye kanalize etmiyorlar mı ?

   Sinema TV dizi dünyası onların elinde ; istedikleri gibi insanımızı etkileyip ahlaki ve aile mefhumumuzu yerle bir etmiyorlar mı ?

    Ses sanatçısı olma kanalları imkanları onların elinde ; ihanete yatkın karakterli kişiyi istedikleri gibi şöhret edip , milli noktada duran kişileri yerle yeksan etmiyorlar mı ?

     Yazarı çizeri onların elinde; istedikleri gibi onları kendi malları gibi kullanmıyorlar mı ?

Bugün Türkiye’de en usta kalem köşe yazarları çoğu ya ırk olarak onlardan , ya da beyinleri satılmış olarak onlardan yana değil mi ?

Akademisyeni , onların emrinde , onlara çalışmayanı süründürmüyorlar mı ?

Din adamı bile onların emrinde değil mi sanıyorsunuz?

     Ve politika !!! Onların elinde … siyaseti onlar dizayn ediyor … kimin Başkan kimin muhalefet olacağına onlar karar vermiyor mu ?

Daha bir sürü şey …

    E… neymiş ? Abdülhamit in etrafı şuyu buyu hepsi Ermeni ve Yahudi’ydi …

Doğrudur da peki şimdi değişen ne ?

Hadi çıkın bunlar yalan deyiniz…

Sadece sorular sordum cevabı sizde.