Harun MARAL

Tüm Makaleleri

Harun MARAL

Harun Maral

12 Eylül Anısına...

"Biz, Allah’tan başka sahibi olmayanlarız" Belki savrulduk, dağıldık, ama bir kaç istisna hariç hiç birimiz teslim olmadık.

Üç topluluk arasındayız

Ait olamamak da tam olarak burada başlıyor. Bize yabancılaşanlar, bizim yabancılaştıklarımız ve bizim tanımadıklarımız.

Particilik milli bütünlüğü zedelememelidir

Yıkıcı olmayan farklılıkları hoş görmek, siyasi ve inanç taassubundan uzak durmak, diğerini doğru anlamaya çalışmak şarttır.

Kaosun ürettiği partizanlar...

Düşünmeden, araştırmadan, mukayese yapmadan, sadece kendisi için yiyen, içen , yatan kalkan bir insan, şeklen var gibi görünse de

Depremde Hatay Bölgesi

Deprem nedeniyle başka şehirlere göç etmek zorunda kalmış HATAY'ın yerli ahalisinin geriye dönüşünü sağlayacak önlemler şarttır.

UFUKSUZ KASABA POLİTİKACILARI 'özeti'

Kasaba Politikacısı ilke ve kurallara dayanmaz anlık ihtiyaçlara göre vaziyet alır. Ayrıntı bilgisi özeniyle hayatın öz gerçeğine uygun davranışı önemsemez

Yeni Ekol, Yeni Başlangıç Gerek

İnsani değerleri esas alan, milli değerlerimizi öne çıkaran, kadrolaşmayı hedefleyen, insan yetiştirmeye ve fikir gücü oluşturmaya odaklı bir beraberlik .

Popup Beyaz.Net