"Kimi belediye başkanı ya da belediye meclis üyeleri seçeceğimizden ziyade onların ne kadar (kamil) insan olduğu Türk toplumu için daha önemlidir!"

"Kimi belediye başkanı ya da belediye meclis üyeleri seçeceğimizden ziyade onların ne kadar (kamil) insan olduğu Türk toplumu için daha önemlidir!"

"İnsan, Havva ve Adem'den bu yana gündemdeki ilk meselemiz. Ancak ne var ki, bu mesele olumlu bir çizgide gelişme göstereceğine, devamlı surette geriye doğru gidiyor. Belki bu da, kıyamet alametlerinden biridir.

Dünyanın her yerinde insan denilen mahlukata ilişkin sayısız sorun bulunuyor. Mesela sapık milyarder Epstein meselesi gündemdeki sıcak yerini koruyor! 

Ancak hayatın doğası gereği biz ilk önce toplumumuza, ailemize ve kendimize bakmak ve insana ilişkin sorunları bu noktadan çözmeye başlamak zorundayız.

Elbette değerlendirmelerimizi, insan fıtratını dikkate alarak yapmaya çalışıyoruz ama bu fıtratın varlığına rağmen, iyiye ve güzele doğru yol almak zorundayız

Ülkemizde son günlerde dillendirilen fakat toplum tarafından önemli görülmemiş olacak ki; yankı bulmayan konulardan biri insan kalitemizin olup olmadığıdır.

İnsan kalitesinin yüksek olabilmesi için yaşam boyunca eğitim ve eğitici seviyesinin çok yüksek olması gereklidir.

İlk eğitici annedir. Ondan sonra aile gelir. Bu okullarla devam eder. Camiler ve diğer dini kurumlar eğitimi taçlandırır. Hatta "Peygamber Ocağı" olarak gördüğümüz ordumuz da eğitim ocaklarımızdan biridir. Hatırlarsanız eskiden askerliğini yapmamış olanlara "adam" muamelesi yapmazlardı. Burada adamlıktan kasıt, asker ocağında alınan eğitimdir.

Kabul edelim ki; annelerimiz bu eğiticilik vasfını iyi bir şekilde yerine getirememektedir. Onların anneleri ve anneannelerimizin anneleri de öyleydi!

Bir çocuğu yetiştirmek onun karnını doyurmak ve maddi ihtiyaçlarını temin etmekten ibaret değildir. Hal böyle olunca babalarda ne yaptığını bilmez bir haldedir. Yani sorun, anne de ve aile ocağında başlamakta ve nesilden nesile devam ederek bir kısır döngüye dönüşmektedir.

Türk Milleti yüzyıllardır böylesine ağır bir sorunla karşı karşıyadır. Milletin teşkilatlanmış hali olan devlet, bu sorunu tespit etse bile bugüne kadar her hangi bir çözüm sağlayabilmiş değildir. Eğitim sistemimiz yüzyıllardır tel tel dökülmektedir. Anne ile başlayıp aile devam eden insan yetiştirme konusundaki zaafiyetimiz okullarımızda adeta taçlanmaktadır. Hatta bu konuda kasıt ve ihanet vardır diye rahatlıkla söyleyebiliriz!

İnsan buralarda olan eksikliği camilerde ve dini kurumlarda kapatırız diye düşünmek istiyor ama o da olmuyor. Nihayetinde din adamlarımızı da bu anneler, aileler ve eğitim sistemi yetiştiriyor. Bir de buna devleti sevk ve idare eden iktidarların beceriksizlikleri, gafletleri ve ihanetleri eklenince, insanımızın kalitesi bir türlü artmıyor hatta gittikçe düşüyor! Türk Ordusu'da her geçen gün profesyonelliğe doğru gittiği için insanın kalitesine katkı yapmak özelliğini kaybediyor...

Böyle bir girdapın içine düşmüş olan toplumun, insan kalitesinin yüksekliğinden elbette söz edilemez.Bu sebeple siz ülkenin her tarafını modern okullarla donatsanızda, her şehrimize bir üniversite kursanız da ve dünyanın en büyük camilerini yapsanız da bir sonuç alamazsınız.

Türkiye; insan kalitesizliği yaşadığı için de, müzminleşmiş ağır sorunlarla boğuşuyor ve bu sorunları bir türlü çözemiyor. Gidişata bakınca da, sorun insan odaklı olduğu için daha da kötüye doğru yol alıyoruz.

Türk Milleti için gelecek daha zorlu geçecektir. Çünkü insan kalitesizliğinin getirdiği felsefi, ahlaki, ticari, siyasi, kültürel ve sosyal sorunlar ağırlaşacaktır. Ancak her zaman olduğu gibi bizler, bu sorunla yüzleşmekten kaçıyor ve topu başka yönlere atıyoruz.

Onun için Türkiye'nin temel meselesi "İnsan Kalitesi"nin olup olmadığıdır. Eğer bunun farkında isek çözüme yaklaşmışız demektir. 

Bana göre farkında olanlar vardır. Ancak bunlar istisnadır. Büyük çoğunluk kendi kalitesine laf söylemeden ve zinhar (!) laf ettirmeden büyük bir kalitesizlik içinde yaşamaktadır. İnşallah kendimizle yüzleşmemiz bir an önce olur!"

 Türklerin içinde bulunduğu acı bir gerçek bu!

Bilebildiğimiz kadar sorun Bilge Kağan'dan bu yana devam ediyor. Elbette öncesi de vardır. O da bunları gördüğü için  "Orhun Anıtları"nda bize nasihat etmiş. Aradan yüzyıllar hatta bin yıllar geçmiş Atatürk'te "Nutuk" ve "Gençliğe Hitabı"nda benzer mantıkla aynı Bilge Kağan gibi bizlere nasihat ederek yol göstermiş. Peki anlayan kim(ler)?

Tecavüz ve cinsel istismar, kadın cinayetleri, gaflet ve ihanet sebebiyle verilen şehitler, fetöcü ihanet, tarikat ve cemaat şaklabanlıkları, deprem ve imar sorunları, günlük asayiş olaylarının vahameti, siyasetin samimiyetsizliği ve çapsızlığı vs. saydıkça bitmeyecek olumsuzluklar devam ediyor. İster kabul edin, ister etmeyin bütün bunların tek nedeni var, o da "insan"ımızdır.

Onun için kimseye hele siyasete kabahat bularak bahane yaratmayın. Bu siyaset uzaydan gelmedi her halde...

Ülkemde geçen onca yıllık sürede her şey daha da karmakarışık oldu. At izi it izine karıştı! Onca soruna rağmen birbirimize karşı ya Poliyannacılık yada Pinokyoculuk oynuyoruz...bakalım bindiğimiz alamet bizi kıyamete ulaştırabilecekmi?

Özcan PEHLİVANOĞLU
12 Ocak 2024 / İzmir