bunca belanın, musibetin başımızdan eksik olmayışının sebebi, yoksa onca eğitimine rağmen çıkarları için toplumu göz göre göre ateşe atanlar mıdır?

Depremde on binlerce insan hayatını kaybeder, sebebi eğitimsizlik.

Maden facialarında yüzlerce insan göçük altında kalır sebebi, eğitimsizlik.

Her gün trafik kazalarında onlarca insan hayatını kaybeder, sebebi eğitimsizlik.

Eğitimden ekonomiye, dış politikadan teknolojiye, bilimden spora kadar her alanda dibe çakılır, sebebi eğitimsizlik.

Kadınlar tacize uğrar, sebebi eğitimsizlik, çocuklar tacize uğrar, sebebi eğitimsizlik.

Ülke, uyuşturucu trafiğinin, kara para aklamanın, tefecilerin dolandırıcıların merkezi haline gelir, sebebi eğitimsizlik

Sel olur, yangın olur tufan olur, sebebi eğitimsizlik...

Siyaseten istenilen sonuçları elde edemeyenlerin sığınağı eğitimsizlik.

Fakülte mezunlarının asgari ücret düzeyinde iş bulamayışlarının sebebi eğitimsizlik.

Tarımdan sanayiye, iğneden ipliğe her alanda dışa bağımlılığın sebebi eğitimsizlik.

Liyakatlı insanlar tarafından yönetilmiyor olmamızın sebebi eğitimsizlik.

Hakarete uğrayışımızın sebebi eğitimsizlik, verilenle yetinmeyi lütuf sayarak hak aramayı bilmeyişimizin sebebi eğitimsizlik,

Milyonlarca diplomalıya rağmen hiçbir alanda ciddi bir eser üretilmiyor olmasının sebebi eğitimsizlik.

Sürekli bir çatışma içinde olmamızın, sürekli birbirimizle didişiyor olmamızın, sürekli birileri tarafından bölünme, parçalanma, yutulma hezeyanlarıyla yaşıyor olmamızın sebebi eğitimsizlik.

Cehaletin bunca revaçta olmasının ve cahiller sürüsünün bunca gemi azıya almasının sebebi eğitimsizlik...

***

Gerçekten eğitimsizlik midir bütün olumsuzlukların, felaketlerin, çaresizliklerin nedeni, yoksa hırs, açgözlülük, bencillik midir?

Bütün olumsuzlukların nedeni başkalarının acılarına sırt çevirmek midir yoksa, yoksa dünyayı kendisinden ve çocuklarından ibaret sananlar tarafından idare edilmek mi?

Eğitimsizlik midir bunca belanın, musibetin başımızdan eksik olmayışının sebebi, yoksa onca eğitimine rağmen çıkarları için toplumu göz göre göre ateşe atanlar mıdır?

Eğitimsizlik, ülkenin çocuklarını bir bilinmeze sürükleyenlerin kendini temize çıkarmak için ardına saklandığı bir sığınak mıdır, başa çıkamadıkları bütün sorunları havale ettikleri bir girdap mı?

Bunca aymazlığın nedeni, aynı yerden defalarca ısırılmanın nedeni, üzerinden iktidar olunan sorunların bir türlü çözülemeyişinin nedeni eğitimsizlik midir yoksa dünyanın ağırlığı altında ezildiği cehalet mi?

Bir toplum bir ülke ve dünya için tehlikeli olan ve tedavisi mümkün olmayan eğitimsizlik midir, yoksa hareket halindeki cehalet mi?

24 Ocak 2024 Çarşamba