Olgunlaşmamış meyve insanın ağzını buruşturur, acı olur, ekşi olur, tiksinti verir ama olmuş bir meyveyi yemek insana büyük bir keyif verir.

Meyvenin olmuşunu yemek her zaman faydalıdır.

Olgunlaşmamış meyve insanın ağzını buruşturur, acı olur, ekşi olur, tiksinti verir ama olmuş bir meyveyi yemek insana büyük bir keyif verir.

Yazılarımız da öyle aslında.

Yazılan köşe yazısı olgunlaşmadan okuyucu ile buluşursa, bu durumdan ne okuyucu bir tat alır ne de yazan yazar.

Yazılarımızda da zaman, mekan, yaşanan gelişmeler, gündemlerin farklı şekillere gelmesi v.s. etkili olmaktadır. Bu belirttiğimiz durumlar okuyucu ile yazarın bütünleşmesini sağladığı gibi, yazılan yazının da tam olarak hedefe ulaşmasını sağlar.

Silifke’de son günlerde gündem o kadar çok çabuk değişiyor ki!

Silifke Belediyesinin 70 milyon TL’lik kredi talebi mesela!..

Başkan mecliste, ihtiyaç halinde kullanacağız diyor ama seçimlere 4.5 ay gibi kısa bir süre kalması da insanların kafalarında soru işareti bırakmasına neden oluyor…

Satılan belediye arazi, arsa ve parseller de bunlara eklendiğinde, kimin kafasında soru işareti oluşmaz ki?!

İnsan hangi makamda olursa olsun önce kendisini değil bağlı bulunduğu kurumu, topluluğu düşünmek zorunda olmalı…

İnsanoğlu makam ve mevkilerle sınanıyor aslında ama bunu anlayacak akıl yoksunu olanlar olunca, makam ve mevkiler kişilerin despot idaresinde kalıyor. Bununla kalsa iyi bağlı oldukları kurumlara da çok ciddi zararlar veriyorlar.

Artık varan bir olarak başladık yazılarımıza…

Hangi ikili ilişkilerle kimler neler kazanmış?

Kimler, hangi partiler ve adayları, hangi yöneticiler neler yapıyor, yapmışlar?

Bakalım, kimlere nasip olacak olgun meyvelerimiz…

Sevgi Işığımız Olsun…