Komünist hareketin belini kıran onları durduran ; ÜLKÜCÜ harekettir ve bunu o dönemin komünistleri de kabul etmiş, bizatihi bize ifade etmişlerdi …

Eskiden, yani 12 Eylül öncesi Türkiye de dehşet verici şekilde komünist bir akım var dı… her on gençten sekizi komünistti …çığ gibi büyüyorlardı…liseler, üniversiteler her yer komünistlerin elindeydi… Ecevit döneminde 45 günde eğitim enstitülerinden mezun olup öğretmen olanlar komünistti…polis teşkilatı,yargı,asker kurtarılmış mahalleler ve hatta şehirler onların hakimiyeti altındaydı …kendi aralarında kurdukları ve yargılayıp ölüme mahkum ettikleri sözde halk mahkemeleri!.. zırt pırt çoğalmak için ve islama inat yaptıkları sözde devrim nikahıyla memlekete serptikleri gayri sahih çocuklar, bunların eseriydi… kurtarılmış bölgelere polis bilinçli girmezdi … çoğu şehirde barınacak ev mahalle ülkücülere kapalıydı …maddi manevi her imkana sahiptiler, ellerinde türlü çapta ağır silahlar mevcuttu …

İşte 12 Eylül öncesi Türkiye de Ülkücüler, bunlara karşı bu zor şartlar altında savaştı…elde yok,cepte yok,ülkücünün en lüks silahı : on dörtlü!.. başka da yok

Ama gücü imanıydı ülkücünün ve muhtaç olduğu kudret damarında ki KAN!..bunun dışında tek sahibi : ALLAH!..

Ve lam’ı cim’i yok bunun komünist hareketin belini kıran onları durduran ; ÜLKÜCÜ harekettir ve bunu o dönemin komünistleri de kabul etmiş, bizatihi bize ifade etmişlerdi …

Hani ülkücü olduğunu iddia ettiği halde ve muhtemeldir ki 12 Eylül öncesi bir çalının kaya’nın arkasına saklanıp suya sabuna dokunmayan ama şimdilerde o mücadele sayesinde baklavayı böreği bulan bazı gevşek ruhlular sırf ülkücü mücadeleyi itibarsızlaştırmak için çıkıp;” bizi kullandılar, bizi birbirimize düşürdüler, gladyo içimize sızdı “ diyorlar ya!.. bu söylemlerde bulunanlara kapak olsun diye özet geçtim… şartlar da biline ülkücü de biline, diye …

Unutmayın! kullanılmaya en müsait insan türü sokakta ki fahişelerdir… Ülkücüler kullanılmadı muhtaç oldukları damarlarında ki kan’ın gereğini yaptı … ve asıl ‘kullanıldık’ diyenler mutlak kullanılmışlardır,çünkü öyle diyenler de sokakta ki müsait tür’ün değişik versiyonudurlar …