Filistinli İmam Vaiz Mahmud Al Hasanat 30 saniyelik hutbesi, bir cümleyle, Filistin’in acıları ve dünyanın bu acılara olan duyarsızlığını gözler önüne serdi.

##30 SANİYELİK HUTBE##

“ Filistinli İmam Vaiz Mahmud Al Hasanat’ın 30 Saniyelik Hutbesi”

MERHABA OKUYUCULAR,

Filistinli imam Vaiz  Mahmud Hasanat , hutbeye çıkarak şöyle seslendi” 30.000  şehidin, 70.000  yaralının, 100.000  sakatın, 2 milyon evsiz ve aç susuz un uyandırmadığı, bir şey anlatmadığı bir ümmete ben buradan konuşsam ne olur konuşmasam ne olur, kamet getirin de namazımızı kılalım” dedi ve hutbeden aşağı indi…!


Dünyada bazı anlar vardır ki, o anlar yalnızca yaşandığı mekânı değil, tüm insanlığın vicdanını sarsar. Filistinli İmam Vaiz Mahmud Al Hasanat'ın 30 saniyelik hutbesi, işte böyle bir andır. Sadece birkaç cümleyle, Filistin’in yaşadığı acıları ve dünyanın bu acılara olan duyarsızlığını gözler önüne sermiştir. 
Bu kısa ama derin mesaj, sessizliğin bazen en güçlü çığlık olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır.

Filistin, uzun yıllardır süregelen bir trajedinin merkezinde yer almaktadır. 
Bu coğrafyada yaşanan acılar, savaşlar ve insanlık dramı, tüm dünya tarafından bilinmektedir. Ancak, yıllar geçtikçe bu trajedilere karşı duyulan hassasiyet azalmış, insanlar bu acıları sıradan birer haber gibi algılamaya başlamıştır.
 İmam Vaiz Mahmud Al Hasanat’ın hutbesi, bu duyarsızlıkla yüzleşmenin ve insanlığı tekrar uyandırmanın bir çağrısıdır.

30 saniyelik hutbesinde İmam Vaiz Mahmud Al Hasanat, Filistin’in acılarını kelimelere dökerken aslında tüm insanlığın vicdanına seslenmiştir. "30 bin şehidin, 70 bin yaralının, 100 bin sakatın, 2 milyon evsiz, aç ve susuz insanın uyandıramadığı bir şey anlatamadığı bu ümmete ben buradan konuşsam ne olur konuşmasam ne olur" sözleri, derin bir çaresizliğin ve aynı zamanda güçlü bir meydan okumanın ifadesidir. Bu cümlelerle İmam Vaiz Mahmud Al Hasanat, insanların duyarsızlıklarını ve umursamazlıklarını gözler önüne sermiştir.

Filistin’de yaşananlar, sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak sorunudur. 
On binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yüz binlercesinin yaralandığı ve sakat kaldığı bu topraklarda, yaşam mücadelesi her gün yeniden başlamaktadır. 
Milyonlarca insan, temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde hayatta kalmaya çalışmaktadır. 
Bu tablo, modern dünyanın en büyük insanlık dramlarından biridir.

İmam Vaiz Mahmud Al Hasanat’ın hutbesi, bu dramı tekrar hatırlatmak ve dünya kamuoyunun dikkatini bu sorunlara çekmek için önemli bir fırsat olmuştur. Hutbenin kısalığı, aslında yaşanan acıların ve çaresizliğin büyüklüğünü ifade etmektedir. Uzun uzadıya konuşmaların, açıklamaların ve analizlerin yapamadığını, bu kısa ama etkili mesaj başarmıştır.

İmam Vaiz Mahmud Al Hasanat’ın hutbesi, sessizliğin bazen kelimelerden daha güçlü olduğunu göstermektedir. 
Onun sessiz çığlığı, tüm dünyada yankı bulmuş ve insanları derinden etkilemiştir. Hutbenin sonunda söylediği 
"Kamet getirin de namazınızı kılalım" 
Cümlesi, insanları harekete geçmeye ve adım atmaya çağıran bir mesajdır. 
Bu çağrı, sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığa yapılmış bir çağrıdır.

İmam Vaiz Mahmud Al Hasanat’ın 30 saniyelik hutbesi, Filistin’in ve aslında tüm insanlığın yaşadığı acılara dikkat çeken bir manifesto niteliğindedir. 
Bu hutbe, duyarsızlaşmış vicdanlara yapılan bir çağrı, unutulan değerlerin hatırlatılmasıdır. 
İmam Vaiz Mahmud Al Hasanat, kısa ama etkili mesajıyla, insanların harekete geçmesini ve bu trajedilere son verilmesi için çaba göstermesini istemiştir.

Bu hutbe, insanlık tarihine geçecek bir ders niteliğindedir. Her birimizin bu mesajı duyması, anlaması ve gereğini yapması gerekmektedir. Filistin’in acıları, sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın acılarıdır. 
Bu acılara kayıtsız kalmak, insan olmanın gerektirdiği sorumlulukları unutmaktır. 
İmam Vaiz Mahmud Al Hasanat’ın hutbesi, bize bu sorumlulukları hatırlatmakta ve harekete geçmeye çağırmaktadır.

“Ey adaletin ve merhametin sahibi Allah’ım, Gazze’de masum bebeklere, çocuklara ve sivillere zulmedenlere karşı ilahi adaletini tecelli ettir.

Masumların gözyaşlarını dindir, acılarını hafiflet ve onlara huzur ver. Zalimlere hak ettikleri cezayı ver, haksızlıklarını ve kötülüklerini karşılıksız bırakma. Yüreklerimizi barış ve sevgiyle doldur, mazlumların yanında ol ve onların dualarını kabul eyle. Gazze’deki kardeşlerimizi koru ve onları güçlü kıl.”
Amin🤲😢💔 Amin🤲😢💔 Amin🤲😢💔


“Esenlikle kalın,
 iç huzurunuz hiç eksik olmasın.”

FETHULLAH DOĞALA
01. HAZİRAN.2024
İ S T A N B U L