Sultan Abdülhamit'in serveti konusunda en önemli sır katibi Damat Şerif Paşa'dır, Sultan Abdülazizi'in kızıyla evlidir.

Abdülhamit'in serveti konusunda en önemli sır katibi Damat Şerif Paşa'dır, Sultan Abdülaazizi'in kızıyla evlidir. Paris’te yayımlanan hatıralarından öğreniyoruz ki, Abdülhamit’in Osmanlı Bankası’ndaki büyük servetinden başka, Deutsche Bank, Deutsche Orientbank, Swissbank, Kredi Lione gibi yabancı bankalarda kişisel serveti var. Darphane’de basılan Hamidi denen altınlardan “Hiç kullanılmamış olanlar” yüzerlik “sucuklar” halinde ve onarlık destelerle Deutsche Bank ve Deutshce Orient Bank’a teslim edilmiş.

Halk yiyecek ekmek peşindeyken, devlet borç batağında yüzerken "Ulu Hakan" denilen Büyük Hırsız sucuk sucuk altınları, binlik desteler halinde yabancı bankalara yatırmış. Yalnız Deutsche Bank’taki parası 1 080 000 altın. Yazıyla: Bir milyon seksen bin altın (Cemal Kutay, Tarih Sohbetleri 3, İstanbul, Kasım 1966).

Abdülhamit'in tahttan indirildikten sonra, bu dudak uçuklatan serveti Enver ve Mahmut Şevket Paşa'nın emri ile kendisinden zorla alınan bir vekaletle Selanik'e getirildi ve ordunun modernizasyonunda kullanıldı. Çanakkale Savaşı Abdülhamit'in soygun altınları ile alınan silahlarla kazanılmıştır.

Sahi Atatürk öldüğünde ülke dışında beş kuruş serveti çıktı mı?.."Bizim için Abdülhamit ne ise Atatürk de odur" diyenler bu servet işine niye bakmazlar?..

Alper Aksoy