Alper Aksoy

Tüm Makaleleri

Alper Aksoy

yazar

90.000 HATTAT SAÇMALIĞI

Gutenberg‘in matbaayı geliştirmesinden önce Batı’da el yazması yüzlerce gazete çıkıyordu. Matbaa sosyal gereksinimlerin zorlaması ile geliştirildi

TÜRKÜLERİYLE NEŞET ERTAŞ

Türklerin İslamiyet dairesine girmesinden sonra ulu şamanlar sazıyla Anadolu’yu Türkleştiren gezgin kültür elçileri oldular.