Tütünün kıyılıp piyasada kaçak olarak satılması Tekelin kapatılması sonrasında geçimini tütünle sağlayanlar için bir nevi serum olmuştu. Sonrasında tütün.

 Tütünün kıyılıp piyasada kaçak olarak satılması Tekelin kapatılması sonrasında geçimini tütünle sağlayanlar için bir nevi serum olmuştu. Sonrasında bu işteki arz-talep meselesi üretim ve talep fazlalığı büyük bir pazar meydana getirdi.

Türkiye 80 milyon nüfusuyla dünya sigara tröstlerinin her zaman hedefiydi iktidar üzerinde baskı kurdular, Türkiye’nin kurumlar vergisinde Türkiye şampiyonu olan TEKEL’i, yani en kar eden kuruluşu haraç mezat sattılar. Bu satışla 80 milyonluk Tütün Pazarı Marlborro Filib Morrise peşkeş çekildi.

 Tekelin tasfiyesi sonrası tütün üreticilerinin kendi ihtiyaçları için kişi başı 50 kg üretme kıyılarak saklamalarına müsaade edildi. Aradan gecen süre zarfında Çelikhan -Muş gibi bazı bölgelerde toplamda 5 bin kişiyi içeren bu uygulama amacı dışına çıktı, bu iş büyük bir ticarete döndü.

Bu gün belki 5 milyon bir nüfus bunun üretimi içimi ticaretinin ortasın da ve milyon dolarlar toplamda yılda milyar dolara tekabül eden bir para sürkülasyonuyla tütün bölgelerinin ekonomisini döndürüyor.

Filib morris bu piyasada pastasının kaçak yollardan  yenilmesine yutulmasına kolay kolay razi olmaz. Ziraat odaları vs bu isi kaşıdıkça Filip morris olan bitene kulak kesilir bilmediğini de böylece öğrenir aklına gelmeyeni de biz öğretmiş oluruz.

Bu mesele kaşındıkça tütün üreticilerini rahatsız eden uygulamalar gündeme gelir.

Bu mesele yöre siyasilerinin valilik ve kolluk kuvvetlerinden rica ederek çiftçinin çok rahatsız edilmeden işlerinin görülmesini sağlamaları en doğrusu.

Tütün meselesinde milletvekillerinin bu meselede yapabilecekleri bir şeyde yoktur.

Tütün Tekel meselesi Tekel’in kapatılmasıyla  5 yıl evvel bitti konu kapandı.

Adıyaman STK ları bu tütün meselesinde akıllarına geldikçe hikaye anlatıyorlar bu iş biteli yıllar oldu.

 Bu kentin ekonomisinin beyni TEKEL di. Adıyaman’da 2.500 çalışanı 100 bin üreticisi ile dolaylı olarak Adıyaman esnafının halkının tamamını ilgilendirmesine rağmen. Tekelin kapısına kilit vuruldu çalışanlar yıllarca  sağda solda köle gibi 1000 liraya çalıştırıldı aşağılandı.

O dönem Tekel ve  tütün için Adıyamanlılar yürüyüş yapan Tekel işçilerini sadece seyrettiler, hatta  yürüyen Tekel işçileri mücadele ederken desteklemek yerine 'Oh olsun bu Tekel çalışanlarının burnu sürtülsün, çalışmadan şu kadar para alıyorlar’ deyip sevinenler oldu.

Adıyamanlılar aşları ekmekleri gelecekleri ellerinden gidiyordu kıllarını kıpırdatmadılar. Tekel işçileri Adıyamanlılar Ankara Güven Park’ta cop yiyip havuzlara düştüler Adıyamanlılar seyredip güldüler.

Adıyaman basını haksızlığa uğrayan meslektaşlarına sahip çıkmayı bırak kendini ifade etmesine bile fırsat tanımadılar korkudan geçmiş olsun diyemediler.

Bu günlerde yine birkaç gurup bu tütün meselesini gündeme taşımaya çalışıyor, Adıyaman STK lari birlik olmuş tütün sorununu çözeceklermiş!

Adıyaman bu ahlak, bu tutum, bu duruş anlayışıyla hiç bir sorunu çözemez.

Adıyamanspor  5 yıldır amatör kümeye düşmüş, düşen bu  takımı bütün kent bir araya gelmiş profesyonel lige çıkaramıyor.

Adıyamanlılar içine düştüğü girdapta,  hallerine ağlayacaklarına birde kenarda köşede karşılaştıklarımız durup bana akil öğretmeye çalışmazlar mı!

Binalarınız asfaltınız değişir, fakat sorunlarınız değişmez. Tütün meselesini çözeceklermiş yürüyün ancak varirsiniz siz bu kafayla hiçbir sorunu çözemezsiniz…

29.06.2017

GAP olay gazetesi