Ne demek lazım, ne kadar demek lazım bilmiyorum da, birine gitsem öteki, ötekine gitsem beriki yarım kalıyor içimizde...

Zirve yapan çürümenin kokuşmuşluğu içinde debeleniyoruz milletçe!..

İdeolojisi,dili,dini,siyasi görüşü ne olursa olsun hepsi pis kokudan nasibini alıyor alacak gelecekte..

Ortada din iman diyerek dolananların yüksek faiz girdabında dolandırıldıkları, güzellik merkezleri kılıfında görgüsüzlüğün altındaki çetelerin fışkırdığı,toplumsal ahlâkın yozlaştırıldığı, algıların havada uçuştuğu, örtbas edilen gündem karmaşasında görülemeyen gözden kaçanların tehlikeli gidişatı...

Asrın felaketi ile onlarca şehrimizin neredeyse yok olduğu, evsiz yüz binlerce vatandaşımız, kefensiz gömülen binlerce canımız...

Alelacele bölgede rezerv alana tabi tutulan topraklarımız..

Dahası bir tarikat şebeğinin tebasını devlete isyanına çağıran böğürtülerine sağır olanlarımız!

Okullara atanan imamlarımız,çocuklara tecavüzler,kadın cinayetleri,sığınmacılar ve demokratik yapının değiştirilmesi çabaları..

Türk milletinin yaşam tarzında uymayan ritüelleri vesaire vesaire... 

Saymakla bitmeyen herbiri bataklığın ürettiği farklı kesimlere uçup giden sinekler gibi!

Tarihler boyu kurumayan kurtulamayan aksine çıkar odaklarınca bolca sulanan bataklıkları!

Herkes her telden "cehalet bu" diyor da, nasıl aydınlatılır bu karanlık diyemiyor...

Neden diyorsun EĞİTİM diyor da, nasıl düzelir kimse diyemiyor...

Vasatını bulmazsa hiçbir bakteri üreyemez biliyor da, bu vasatı ortadan kaldıralım diyen yok ortada! 

Bu vasat/ bataklık kurumadan üreyeni de bitmez türeyeni de...

Vasatını bataklığını bulan üreyip üretiyor...

Sonrası memleket tüm enerjisini bu üreyip türeyen soysuzların pisliğini temizlemek ile harcıyor.

Türk siyaseti de bu ilkellikten arındırılmadan, bataklık kurumadan kurtarılamıyor ne yazık ki !

Siyasetin baş aktörlerinden tutun da kıç aktörlerine kadar her biri bataklıkta üreyen farklı sineğin peşine takılmış sinek boku siyaseti yapıyor.

Kimi din iman Kur'an ile, kimi etnik siyasetiyle, kimi sığınmacı kaçakları ile, kimi seçim yasası, kimi siyasi partiler, kanunu kimi özgürlük diyor,kimi Adalet Vesaire Vesaire...

Hiç birinin bataklığı kurutalım derdi yok!

Oysa tüm derdimiz bataklık!

Sineklerin rahmini alın önce... 

Ne demek lazım,ne kadar demek lazım bilmiyorum da, birine gitsem öteki,ötekine gitsem beriki yarım kalıyor içimizde...

Ben sizin olduğunuz hiçbir şey değilim!

Türk siyasetinde gözümde doymuyor, gönlümde...

Saygılarımla
Kayberen 
29/11/2023