Mustafa kemal Atatürk’ün çağrısı ile illerinden seçilip gelen milletvekillerinin katılımı ile 23 Nisan 1920 yılında toplumun tüm kesimlerinin temsil edildi

Mustafa kemal Atatürk’ün çağrısı ile illerinden seçilip gelen milletvekillerinin katılımı ile 23 Nisan 1920 yılında toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkanlığında toplandı.  

Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilleri Mustafa Kemal’i Meclis Başkanı seçtiler.

Mustafa Kemal’in Başkanlığı’nda Büyük Millet Meclisi’nde alınan kararla Kurtuluş Savaşı başlatılmasına karar verildi.

Büyük Millet Meclisi’nde alınan kararla Mustafa Kemal Başkomutan yapıldı.

Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında halk ayaklanması Kurtuluş Savaşı başlatıldı.    

Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında Anadolu’da ve Trakya’da yaşayan Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Sünni ve Alevilerden oluşan askerlerle Kurutuluş Savaşı büyük biz zaferle sonuçlandı.   

Osmanlı İmparatorluğunu işgal eden Emperyalist İşgalci devletler, tarihsel süreç içinde il yenilgiyi yaşadılar.

Geldikleri gibi gittiler.

Kurtuluş Savaşı bittiğinde Mustafa Kemal Atatürk, tek egemen güçtü. İstediğini yapacak ve yaptıracak güce ve kudrete sahipti. 

İsteseydi, kendi adıyla bir devlet kurabilirdi. Kendisini kral, şah, padişah ilan edebilirdi. Tek adam ve diktatör olabilirdi. Kurduğu devleti tek başına aldığı kararlarla yönetebilirdi.  

Fakat Atatürk, tek adam olma, kuracağı devleti tek başına aldığı kararlarla yönetme peşinde koşmadı.  

İlleri ziyaret ederek halkla toplantılar yaptı. Toplantılarda halka, halkçılık esaslarına dayalı bir parti kurmak istediğini anlattı.

Halkın görüş ve önerisini aldı. Ankara’ya döndü.

Halkla birlikte halkçılık esaslarına dayalı Halk Fırkasını (CHP) kurdu.  

Milletvekilleri Halk Fırkası’na üye oldular.

29 Eküm 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün yönetiminde, toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği, Halk Fırkası milletvekilleri tarafından Büyük Millet Meclis’inde alınan kararlarla, halk egemenliğine dayanan demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruldu.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği Büyük Millet Meclisi’nde Milletvekillerinin yaşasın Cumhuriyet alkışlarıyla ilan edildi. 

Atatürk’ün yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti çağdaş kurumlarla inşa edildi ve donatıldı. Kalkındı gelişti. Toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel sorunları çözüldü.

Barış ve huzura kavuştu.

Atatürk’ün yönetiminde 1923 yılında halk egemenliğine dayalı laik demokratik sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda:

Avrupa ve Asya’nın, önde gelen ülkelerinden:  

İngiltere Krallıkla,  
Almanya Hitler faşizmi, 
İspanya Franko faşizmi, 
İtalya Mussolini faşizmi,  
Portekiz Salazar diktatörlüğü, 
Fransa ve Yunanistan, askerler diktatörlükle,  
Doğu’da Asya’da Afganistan krallıkla, 
İran Şahlıkla,  

Kuzeyde Sovyetler ve Çin proleter diktatörlüğüyle, yönetiliyordu. 

- Dünyada halk egemenliğine dayaan sistemle yönetimle ülke yoktu.  

Türkiye Cumhuriyeti’nde başka parti kuran olmadı.  

Siyasal sistem, tek parti anlayışına dayalı oluştu ve işlemeye başladı. 

Atatürk’ün yönetiminde, toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği özgün bir model olan tek parti anlayışına dayanan siyasal sistemle Halk Fırkası (CHP) tarafından:  
- devrimler yapıldı.  
- Devrimlerle öngörülen toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yenilik, değişim ve dönüşümler yaşama geçirildi.  

Dünyanın önde gelen: 
Türk tarihçileriProf. Dr. Suna Kili, Prof. Dr. Halil İnalcık,  
Ünlü İngiliz tarihçiProf. Dr.Arnold J. Toynbee,  
Rusya’nın önde gelen tarihçisiProf. Dr. Aleksandır Uşakov, 
Moskova Devlet Üniversitesi öğretim üyesi ve Rusya’nın en önde gelen şarkiyatçılarından Prof. Dr. Mihail Meyer, 
Fransız bilim adamı (siyaset bilimci ve sosyolog) Prof. Dr.Maurice Duverger, 

ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Kentucky Üniversitesi araştırmacı bilim adamı Psikiyatrist Profesörü Dr. Arnold Ludwig, 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 

Atatürk’ün yönetiminde, toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği Büyük Millet Meclisi’nde alınan kararlarla kurulan, halk egemenliğine Türkiye Cumhuriyeti’ni 20. yüzyılın en büyük yenilik ve değişim projesi olarak kabul ettiler ve tanımladılar.   

Atatürk’ün yönetiminde özgün bir model olan tek parti anlayışına dayanan siyasal sistemle, Halk Fırkası (CHP) tarafından yukarıdan aşağıya gerçekleştirilen devrimlerin, akla ve bilime dayandığını, örnek alınacak ve örnek gösterilecek model ve sistem (ideoloji) olduğunu, söylediler. Örnek gösterdiler.   

İngiltere ve Fransa’nın işgali ve sömürüsü altında yaşayan Afrika ülkeleri.

İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz’in işgali ve sömürüsü altında yaşayan Güney Amerika ülkeleri.

İngiltere’nin işgali ve sömürüsü altında yaşayan Asya ülkesi devletleri Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Avusturalya, Kuzey Amerika ülkesi Kana‘da.

Atatürk’ün Türk Kurtuluş Savaşı’nda ortaya koyduğu liderliği ve başarıyı örnek aldılar.  Ülkelerinde kurtuluş ve bağımsızlık savaşı başlattılar.  

Ülkelerini bağımsızlığa kavuşturdular.  

Onlarda ülkelerinde benzer yenilik, değişim ve dönüşümler yaptılar.