Subay Mustafa Kemal Atatürk ordu müfettişi görevi ile İstanbul'dan hareket etti 19 Mayıs 1919 tarihinde deniz yoluyla Samsun'a çıktı.

Osmanlı İmparatorluğunun Başkenti İstanbul İlgiltere tarafınfan işgal edildi.
Urfa, Antep, Maraş, Adana illeri Franda tatafınfandan işgal edildi.
Antalya ve Yöresi İtalya tarafından işhal edidi.
Yunanistan İngiltere ve Fransa'nın yeşvik ve desteği ile  İzmiri, Aydın, Manisa Batı Anadoolu illerini igal etti.

Subay Mustafa Kemal Atatürk ordu müfettişi görevi ile İstanbul'dan hareket etti 19 Mayıs 1919 tarihinde deniz yoluyla Samsun'a çıktı.
Erzurum ve Sivas kongrelerinde halkı Kurtyluş Savaşı için örgüledi. 
27 Aralık 1919 Ankara'ya geldi. İllere haber gönderdi milletvekillerini seçip Ankara"ya göndermelerini istedi.iller milletvekillerini seççip Ankara'ya gönderdi.
23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Mllet Meclisi kuruldu.
Musta Kemal Meclis Başkanı seçildi. Mecliste Kurtulluş Savaşı Başlatma kararı alındı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığonds Kurtuluş Savaşı Başlatıldı.
İşgalcı Emperyalist devletler tarihsel sürç içünde ilk yenilgiyi yaşadılar. geldikleri gibi gittiler.
Meclis Başkanı Atatürk önerisi ve isteği ile 29 Ekim 1923 tarihinde Büyük Millet Meclisinde Alınan karala Dünyada Halk Egemenliğine dayanan ilk devlet olan Halk Egemenliiğine dayanan Laik Demokratik Sosyak Hukuk Devleti Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

Atatürk'ün isteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı başlatmak için Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihi Ülkenin geleceğini oluşturan gençler için Gençlik Bayramı olarak ilan edilmesi kararı alındı.

Kurtluş Savsşı'nın 105 yıl dönümü 19 Mayıs Gençlik Bayramını Kutluyorum.