Siyaseten Türkiye Cumhuriyeti iyi yönetilirse, projeye dayalı, ülke, halk için, ülkeyi ve halkı geliştirmek, zenginleştirmek için yapılırsa, başarılı olur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine oturduğu coğrafya:

Tarihsel süreç içinde birçok medeniyetin yaşadığı, tarihi ve kültürel miras bıraktıkları,

Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan, jeopolitik ve jeostratejik fırsatlar sunan,

3 tarafı denizle çevrili olan, dünyada örneği olmayan doğal güzelliklere sahip olan,

Değeri ve önemi yer altı ve yer üstü maden yataklarına sahip olan,

Dört mevsimin yaşandığı, her türlü tarım ürünlerinin yetiştirildiği, nitelikli ve verimli ekolojik toprak yapısına sahip olan, coğrafyadır.

Türkiye Cumhuriyeti iyi yönetilirse, siyasetin, bilgi ve projeye dayalı, ülke ve halk için, ülkeyi ve halkı geliştirmek, kalındırmak, zenginleştirmek için yapılırsa, başarılı olur. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine oturduğu coğrafyanın kendisine sunduğu:

- Tarihi ve kültürel zenginlikleri,

Jeopolitik ve jeostratejik imkanları,

Yetiştirilen kaliteli ve nitelikli tarım ürünleri

Yer altı ve yer üstü varlıkları,

Üç tarafı denizlerle çevrili doğal güzellikleri,

Genç ve dinamik insan gücü potansiyeli,

Zenginliğe dönüştürülür.

- Eğitim sistemi planlama, yönetim, örgütlenme ve finansmanı ile bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, bilgiyi örgütleme, bilgiyi yönetme, hak ve sorumluluğunun bilincinde olan soran sorgulayan nesiller yetiştirilmesi hedeflenirse, yurttaşlar, hak ve sorumluluklarının bilincinde olurlar. 

- Bütçeden eğitime yeterli kaynak ayırılırsa:

Türkiye’de eğitim, bilim ve teknolojide gelişir. 

İleri teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek, zenginlik yaratan üretim yapılır.

Türkiye kalkınır, gelişir, zenginleşir.

Halkın aş ve iş sorunu çözülür.

Demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler gelişir ve güvenceye kavuşur.

 Türkiye Cumhuriyeti ve halk, gelişir, kalkınır, zenginleşir, halkın aş ve iş sorunu çözülür. Barış ve huzura kavuşur.

- Adıyaman’da gelişir kalkınız zenginleşir, halkın aş ve iş sorunu çözülür.