Yıldırım Bayezid 10 kardeşini öldürdüğünde "Saltanat için kan akıtan'ın kanı bana helaldir" diyerek Ankara'nın Çubuk Ovası'nda savaşta kendisini yenmiş

Emir TİMUR yaşadığı dönemin en kudretli ve adaletli hükümdarıdır.

Öyle ki Horasan Semerkant,Doğu TÜRKİSTAN, Azerbaycan, Anadolu olmak üzere pek çok yerlere seferler yapmış, başeğeni öldürmemiş haraca bağlamış, başeğmeyeni hem öldürmüş hemde ülkesini yağmalamıştır.

Asya'da taht kavgası yapan Türk devletlerinin anlaşmazlıklarına taraf olmuş ve istediği adamlara hükümdarlık vererek kendisine biat etmesini savaşa giderken İstedikleri kadar asker vermelerini istemiştir.

Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid 10 kardeşini öldürdüğünde "Saltanat için kan akıtan'ın kanı bana helaldir" diyerek Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan savaşta kendisini yenmiş ve esir almıştır.

Emir Timur kendisini Allah'ın yeryüzüne gönderdiği bir adalet Savaşçısı olarak görüyordu. Esir aldığı Yıldırım Bayezid'in oğlu Çelebi Mehmet'i serbest bırakarak "git Anadolu'da Osmanlı'yı adaletle yönet ve savaşlarınızı küffar'la yapın" nasihatında bulunmuştur.

Arapların Türkleri islamlaştırmak için yaptıkları baskı ve zorbalıklara tahammül edemeyen Emir Timur "islam Bir Gönül işidir Ben Gönlümü Verdim ama bana kimse zorbalık yapamaz "diyerek İran üzerinde sefer yapmış Ve İran'ı yerle bir etmiştir.

İran'da şair firdevsi'nin mezar taşını kırarak kalk hakaret ettiğin Türk geldi. Ülkeni yerle bir ettim Hadi kurtar bakalım diyerek Öfkesini ve nefretini dile getirmişti.

Her ne kadar Anadolu'ya yaptığı seferlerle Konya ovasına kadar girse de "Burası Osmanlı toprağıdır Ben Türk toprağını işgal etmem' diyerek geri çekilmiştir.

Emir Timur Şam'ın yakılıp yıkılmaması için kendisine kadın altın teklif eden Suriyeli araplar için "Bunların katli vaciptir Vatanını işgal eden bir orduya namusunu şerefini teslim eden insanların yaşamaya hakkı yoktur" demiştir.

1400 Ekim'inde Şam'ı alan Timur, ilk Emevi halifesi Muaviye'nin oğlu olan ve Hz Muhammed 'in torunu Hüseyin ile yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesine sebebiyet veren Yezid'in Şam'daki Emevi Camii'nin yakınında bulunan Babü's-sagır Mezarlığındaki kabrini açtırmış ve Yezid'in kemiklerini yaktırmış küllerini denize savurmuştu.

Böyle bir cibiliyeti bozuğun görkemli bir mezarda yatmaya hakkı yoktur demiştir.

Ertuğrul Kalafat