Ebu Hanife ye göre İslam'da ruhban sınıfı yok, şeyh yok, gavs yok, tarikat yok Türkiye ise şeyhler cenneti.

Taliban'a göre El Kaide ve IŞİD müslüman değil.

IŞİD'e göre Taliban ve El Kaide müslüman değil.

El Kaide'ye göre IŞİD ve Taliban müslüman değil.

Sünnilere göre Şiiler müslüman değil.

Şiilere göre Sünniler müslüman değil.

Araplara göre Arap olmayanlar müslüman değil, Türkler de "mevali" yani köle.

Tarikatlara göre, o tarikatın mensubu olmayan müslüman değil.

Tarikat muridlerine göre Şeyh peygamberden üstün, Tanrı 'ya eşit.

Ebu Hanife ye göre İslam'da ruhban sınıfı yok, şeyh yok, gavs yok, tarikat yok Türkiye ise şeyhler cenneti.

Herhangi bir müslümana göre, kendisinden farklı düşünenler müslüman değil.

Dünyada Müslümanlar birbirinin kellesini tekbirlerle kesiyor, Suriye'de tutsak Türk askerlerinin kellesi de tekbirlerle kesildi.

Bunlardan hangisi gerçek müslüman?.. Hangisi değil?.. Gerçek İslam nedir, belli değil!..