Rahatsızlığı sebebiyle istirahat eden Yazar Mustafa İnceoğlu’nu Kaymakamımız Abdullah Aslaner ziyaret etti ve “Torosların Sahibi Yörükler” için kutladı

Rahatsızlığı sebebiyle evinde istirahat eden Yazar Mustafa İnceoğlu’nu Kaymakamımız Abdullah Aslaner ziyaret etti ve “Torosların Sahibi Yörükler” ve diğer çalışmaları için kutladı ve diğer yayınlarıyla ilgili sohbet etti.

Geçtiğimiz hafta Silifke ve yöresiyle ilgili pek çok eser yazan değerli hemşerimiz araştırmacı, yazar, aşıklık geleneğini devam ettiren şair Mustafa İnceoğlu'nun son eseri olan "Torosların Sahibi Yörükler" kitabı hakkında Kaymakamımız Abdullah Aslaner’e bilgi vermiştim. Bu arada aslında Mustafa İnceoğlu ile birlikte gelmek istediğimi ancak rahatsızlığı sebebiyle evinden dışarı pek çıkmadığını söyledim.

Sayın Kaymakamımızın ağzından çıkan ilk cümle şu oldu: “Yazarımız gelemiyorsa biz gideriz.” İlk kitabını 1997’de yayınladığı düşünülürse tam 25 yıldır Taşeli kültürüne hizmet eden Mustafa ağabeyin de bundan duyacağı sevinci düşündüm.

Gerçekten Mustafa İnceoğlu, 1997 yılında Nurlu Ufuklar adında bir şiir kitabıyla başlayan yayın hayatı, 2002 yılında “Silifke Çocuk Kültürü ve Çocuk Oyunları” kitabıyla devam etmiş ve sırasıyla 2008 yılında “Silifke Sofrası-Dünden Bugüne Silifke Yemekleri”, 2013 yılında “Silifke Yaşam Kültürü”, 2015 yılında “Silifke’de Düğün Geleneği”, 2022 yılında “Torosların Sahibi Yörükler” kitabıyla devam etmişti.

Doç. Dr. Mehmet Alptekin’in Mustafa İnceoğlu’nun hayatı, eserleri ve şiirleriyle ilgili akademik çalışması “Anadolu Folklorundan İzler- Mustafa İnceoğlu’nun Mersin Halk Kültürüne Katkıları”adlı çalışması dahil yedi esere sahipti. Ayrıca 3-4 tane daha basılmayı bekleyen eseri bulunduğunu söylersem Mustafa İnceoğlu’nun yöremiz halk kültürü için ne kadar önemli bir iş yaptığı anlaşılır.

Yaşar Öztürk ve Mustafa Beceren’in de aynı ortamda bulunması yöre kültürü ve el sanatları konusunda güzel bir sohbete zemin hazırladı.

Kitabın yayınlanmasında her zaman olduğu gibi desteğini esirgemeyen Paradigma Yayınevi ve Fahri Göker 'i de gıyabında andık.

Ziyaret, yıllarını hiçbir beklentisi olmadan yöremizle ilgili değerli eserler vermeye harcayan İnceoğlu dahil hepimizi mutlu etti.

Benim aklımda ise Kaymakamımız Abdullah Aslaner’in “O gelemiyorsa biz gideriz” anlamlı cümlesi kaldı.