7.7-7.6 VE 6.4 Depremlerini yaşamak kaderimiz olabilir ama, sonrasında sorumluların sorumsuzlukları yüzünden yaşadığımız çaresizlik kaderimiz olamaz...

Bu memlekette doğmuş olmak bu memlekette yaşıyor olmak Kaderimiz olabilir ama bu kaldırılmayan enkazlarla yaşıyor olmak kaderimiz olamaz...

***

Depremi yaşamak kaderimiz olabilir ama sonrasında sorumluların sorumsuzlukları yüzünden yaşadığımız çaresizlik kaderimiz olamaz...

***

Sığınacak barınacak bir yerimiz kalmadığından evlerimizi terk etmemiz kaderimiz olabilir ama can havliyle terk ettiğimiz evlerin alınmayan güvenlik önlemleri nedeniyle yağmalanması kaderimiz olamaz.

***

Bu yöneticiler tarafından idare edilmek kaderimiz olabilir ama "Padişahım sen çok yaşa!" Düsturuyla şakşakçılık yapmak kaderimiz olamaz...

***

Gazeteci, Muhasebeci, Doktor, Avukat, Mimar, Mühendis, işçi, işsiz, fakir, gariban, yoksul olmak ya da olmamak kaderimiz olabilir ama her şeyin kaderine terk edildiği bir şehirde bunca suskan kalarak değme aktörlere taş çıkartacak bir ustalıkla 3 maymunu oynamak kaderimiz olamaz.

***

Aylar boyunca tek damla yağmur görmeden kurak bir coğrafyada yaşıyor olmamız kaderimiz olabilir ama evleriyle sokaklarıyla caddeleriyle bir bütün olarak çirkinlikler içinde yaşıyor olmak kaderimiz olamaz.

***

Hak aramayı bilmiyor oluşumuz kaderimiz olabilir ama göz göre göre yenen haklarımızın arayıcısı olmamak kaderimiz olamaz..

***

Yaşadığımız birçok şey kaderimiz olsa bile, bize daha güzel daha insanca daha adil bir hayat sunmak üzre meydanlarda nutuk atanların ihmalinden, beceriksizliğinden, iş bilmezliğinden başımıza gelenler kaderimiz olamaz...

***

Sorumluların, adını kader planı koyarak sorumluluktan kurtulmaya çalışması kaderimiz olamaz; olsa olsa kederimiz olur...