Kimi kişiler vardır, yüz/lerce kitapla yazar olamazken kimileri vardır, tek 'kitap'la ülkeleri, çağları aşan 'yazar'dırlar.

Nicelikçe kitap yoğunluğu / ağırlığı / sayısına değil nitelikçe 'kitap' vizyonuna / karakterine / kararına / duruşuna sahip olmak önemli ve anlamlıdır.

Kimi kişiler vardır, yüz/lerce kitapla yazar olamazken kimileri vardır, tek 'kitap'la ülkeleri, çağları aşan 'yazar'dırlar.

Şair için de öyle! Binlerce şiir / manzume dizisine sahip nice insanlara 'şair' denilemezken öylesi vardır ki biricik 'şiir'i ile 'şair'lik payesini 'ömürler / nesiller boyu' taşır.

En üretken (eskiler 'velud' der) yazar / şair dahi -en fazla- yılda bir, ele avuca sığan; akıl, gönül, göz dolduran; duruşlu, vizyonlu, ses ve biricik olan 'kitap' kaleme alıp yayınlamalıdır. Fazlası ya ifrata ya da anlamsızlığa kaçar. Hatta insanı bir alanda hakim ya da bilge yapabilecekken tam aksine, derbeder ve cahil konumuna sokabilir, şu kitap(!) furyası ile varılıveren ifrat veya anlamsızlık!

Yazarlığın ölçüsü metrelerce, tonlarca, metrekare ya da metreküplerce 'Bak, yazabiliyorum.' demek uğruna kontrolsüz yazı (ve dahi hava) basma değildir.

Kitabı ve yazarını anlamlı ve 'var' kılan şeyler:

1. Okuyucusu, alıcısı, iz süreni olması.

2. Mânâ ve / veya bilgi, görgü vermesi.

3. Estetik olması.

4. Yıllar geçse de ihtiyaç duyulan, aranan olması.

5. Yeni eserlere, yeni bakış açılarına ilham ve ufuk vermesi.

6. Eserin ve yazarının (kaleme alınan her bir eserde çok farklı olmak üzere) sanata, hayata, insana bir ses, bir nefes, bir mesaj verebilmesi.

7. Edebiyat sanatı, edebiyat bilimi, diğer bilimler ve hayata katkısı açılarından 'kitap'ın eli yüzü düzgün ve 'özgün' olması.

8. Makul bir süredeki çaba ve fikir derinliğini taşıması.

Yoksa her gün kaleme alınan, ekrana ya da beyaz panoya vs. yazılan her yazı 'kitap'a girebilecek yazı tomarları değildir. Yukarıdaki ölçeklerden en az üç ya da dört maddedeki çerçeveyi sağlayamayan ('kitap'ı değil de) 'metrelerce yazı istifini' kitap(!) adı altında yayınlamak ne kaliteli eser ne de kaliteli yazar açısından uygun bir harekettir...

Bir de 'Her ay üç kitap(!) bastırdım da yılda otuz altı kitabım oldu.' diyenlere ya da 'Şu yazı türünde yıllardır ülkede sadece ben varım!' derken bir bayram kutlaması mesajına ait üç cümleyi dahi -güzelim Türkçeyi katlederek- sayfasına yazamayanlara bir anlam(!) verebilmek, bir misyon(!) yüklemek hiç mümkün değildir.

Yine de bunlara benzer sözleri sarfedebilenler ile sarfettiği söze tezat ham veya kibirli davranış sergileyenlere dahi edebiyatı, sanatı, bilimi, üretmeyi, eseri, patent ve ses olmayı tekrar tefekkür etmelerini salık vermek gerekir. Zira hiç bilenle bilmeyen bir olur mu!

Bizce "kitap" ile edebiyat bilim ve sanatı 'tek bir harfi' ya da 'tek bir aklı' dahi hafife alacak kadar kolay ve ucuz değil. Ve elbette bu kadar da kolay olmamalı. Edebiyat, edebiyat ve edep yolunda cidden terleyenlerin işidir...

Nar Yazar Okulu

Kurucu Eğitimcisi

*5 Mayıs 2023 tarihli yazımız.