ilk defa toplumlara gönderilmiş peygamberlerden bahsedilir hemen giriş kısmında geçmiş dönemlerde peygamberleri yalanlayan toplumların akibeti anlatılır

Değerli kardeşlerim sizlere bu cuma günü 206 ayetten müteşekkil olan ve Mekke döneminde indirilmiş olan en uzun ayetleri de içinde bulunduran ve hatta içinde en son ayetin de secde ayetini de bulunduran bir surenin özelliklerini anlatacağım mekke döneminin ortalarında vahiy edilmiş olup kendisinden önce inzal edilen surelerden daha uzundur önceki surelerlerde Ad ve Semud gibi Araplara gönderilen peygamberlerden Lut medyen ,Şam ve mekke arasındaki bölgeler de yaşayan halklara gönderilmiş olan peygamberlerden Sebe ve Tubba gibi Yemen civarına gönderilen peygamberlerden ve Yunus aleyhisselam gibi doğu Musul bölgelerine gönderilen peygamberlerden söz edilirken . Araf Suresinde bütün peygamberlerin yanı sıra ilk defa toplumlara gönderilmiş peygamberlerden bahsedilir hemen giriş kısmında geçmiş dönemlerde peygamberleri yalanlayan toplumların akibeti anlatılır bu bölümde ve diğer kısım da tıpkı Kur’an‘ın bütününde olduğu gibi Kıssalar adeta Hazreti Peygamber’in davetinin seyri içerisinde Yaşananları andırırcasına, hatırlatırcasına hikaye edilir.Bu Kıssalar da kendi halklarına ilahi bir mesajı aktaran peygamberlerin herhangi birinin yerine Hazreti Muhammed’i mesaja karşı çıkan ve eleştirenlerin yerine de Mekke müşriklerini koymak mümkündür anlatılanlar aslında geçmişte yaşamış toplumların inkarını değil Mekke müşriklerinin inkarıdır. Yani aslında da bu asırda yaşamış inkarcı olan insanların da inkarıdır diye de söyleyebiliriz.Geçmiş üzerinden şimdiye mesaj verilmektedir ana konusu ilahi vahyin Gerçekliğidir ve sık sık da tevhit mesajı vurgusu yapılmaktadır Allah‘ın elçilerine düşmanlık edenlerin akibetinin de anlatıldığı bir ve ikinci ayeti Kerime de şunlar söylenmektedir

1-“”Elif lam mimm saad bunlar Mukatta harfleriyle ifade edilmektedir.

Elif bir harf

lam bir harf

mim bir harf

sadda bir harf şeklinde okunur .

Allahla peygamberin arasındaki bir şifredir bunlar.

2-“Ey Muhammed Mekkeli müşriklerin senin peygamberliğine inanmamaları karşısında yılgınlık göstermeden tebliğ görevine devam et doğrusu Biz senin peygamberliğini reddettikleri ve tevhide inanmadıkları taktirde karşılaşacakları olan kötü son hakkında onları uyarman ve sana inananlari zafer ve cennetle müjdelemen için bu ilahi vahyi lütuf ediyoruz. “”

Takdir sizlerindir.