Lokman Abbasoğlu

Lokman Abbasoğlu

Tüm Makaleleri

köşe yazarı

Dileyen İman, Dileyen inkar eder...

iki haftadır sizlerden seyahatte olduğum için uzak kaldım, ama bu hafta sizlere Kuran dan bir kaç ayetin yalnız meali ile istifadenize sunmak istiyorum.

Kuran'da Araf süresi

ilk defa toplumlara gönderilmiş peygamberlerden bahsedilir hemen giriş kısmında geçmiş dönemlerde peygamberleri yalanlayan toplumların akibeti anlatılır

RAMAZANA HAZIRLIK

Bakara 258-259- 260. ayeti kerimelerindeki anlamamız gereken meallerini sizlere sunacağım ve tefekkür ederek düşünmenizi, amellerininizİ gözden geçiriniz..

HAYAT DEDİĞİN

Kalp kıran bir çocuk vardır. Devamlı arkadaşlarını kaybetmesi üzerine çocuğun babası oğluna “Her kırdığın kalp için buraya bir çivi çak” diyerek bir tahta verir

Başka hiçbir ilah yoktur

her kim tağutu yani şeytanı inkar Edip Allah’a inanırsa sağlam bir kulpa yapışmıştır ki O Allah hiçbir zaman korkmaz Allah her şeyi işidir ve her şeyide en iyi bilir.

O Her Şeyi iyi bilir

256 dinde asla zorlama yoktur çünkü doğruluk sapıklıktan ayırılmıştır artık her kim tağutu yani şeytanı inkar Edip Allah’a inanırsa sağlam bir kulpa yapışmıştır

Ayetlerin Nuzul sebebini bilmeliyiz

Bunun üzerine bu ayetler nazil olmuş ve hain olan ile hıyanetten uzak olanı bildirerek; Allah Resulullah'ı irşad edip hatadan korumuştur.’’

‘’Yahudiler, ’’ÜZEYİR ALLAH’IN OĞLUDUR ‘’dediler

Ne olursa olsun sonunda (HERŞEYİN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR ) diyerek en son sözümüzü söylemeliyiz.

Dini Çarpıklıklara Meşruiyet kazandırmak

Dinin akılla bağı kopunca da dincilik baş göstermiş ve Tevhid inancı ile insanlarımızın önemli bir çoğunluğunun akli özgürlüğü kaybedilmiştir.

Kurban kesme ibadeti üzerine

‘’’SEN KURBANININ KABUL EDİLMEYİŞİNİN SEBEBİNİ KENDİ AMELLERİNDE ARAMALISIN, ALLAH TAKVA SABİPLERİNDEN AMELLERİNİ KABUL EDER.’’’

Popup Beyaz.Net