iki haftadır sizlerden seyahatte olduğum için uzak kaldım, ama bu hafta sizlere Kuran dan bir kaç ayetin yalnız meali ile istifadenize sunmak istiyorum.

Değerli kardeşlerim iki haftadır sizlerden seyahatte olduğum için uzak kaldım, ama bu hafta sizlere Kuran dan bir kaç ayetin yalnız meali ile istifadenize sunmak istiyorum.

Birincisi bakara Suresinin 256. ayeti Kerimesinde Allah peygamberimize şöyle buyuruyor. Hatta kesin hüküm olarak veriyor. “256-”Ey elçimiz Muhammet işte tevhid inancı bu şekilde apaçık ortadadır. Sana ve ümmetine düşen bu mesajı herkese duyurmaktır. Bundan sonra dileyen iman eder. Dileyen inkar eder. Kimse bu konuda asla zorlanamaz. Müminlere de söyle çocuklarını dahi Müslüman olmak için zorlamasınlar. Yalnız tebliğ edip güzelce anlatsınlar .Artık şirkten vazgeçip tevhid inancına iman eden herkes, dünyada ve ahirette kendisini huzura ulaştıracağı kesin olan bir yol tutmuş demektir. O yolda Kur’an yoludur. Zira Allah tevhit ehlinin de müşriklerin de yaptıklarını bilmekte ve ne söylediklerini de işitmektedir. Her birine gerekli olan karşılığı, mükâfatı da mutlaka ve mutlaka verecektir.””

Bir de sizlere üç ayeti kerime daha soyleyeceğim onlar da kehf Suresinin 27, 28 ve 29. ayeti kelimeleridir. Bu ayetlerde Allah peygamber efendimize şöyle buyurmaktadır. 27 ila 29-“”Ey Muhammet Biz sana dosdoğru tevhit yolunuda ortaya koyan. Bütün indirmiş olduğumuz ilahi kitablarıda ihtiva eden bir kitabi KURANI KERİMİ vahiy ediyoruz.Yani Kur’anın tebliği görevini yaşa ve tebliğ eyle.dolayısıyla sana verdiğimiz bu görevi yerine getir.””

“”Müşriklerin ve münafıkların asılsız söylentilerine,konuşmalarına asla kulak asma Rabbinin sana ve dolayısıyla müminlere verdiği bu müjde de inanmayanlara olan uyarısını, yapacağı azapta muhakkak gerçekleşecektir. Şu halde sakın ola müşriklere meyil edip de çevrendeki yoksul müminleri dışlama.Çünkü onlar sana sabah akşam Rabbilerinin rızasını kazanmak için çalışan kimselerdir. Sakın kalpleri kararmış gözleri dönmüş ve kendini beğenmiş müşriklerin istek ve ısrarlarına asla boyun eğip de müminlerden şefkatini esirgeme. Aksi taktirde uyarısını yaptığımız cezalara maruz kalırsın ve seni Allah‘ın vereceği cezadan hiç kimse kurtaramaz.””

((Dikkat edelim burada hitap Hazreti Muhammededir. Ancak bu gün de aynen bizedir.Müşrikler kendi sapık inançlarını bizi inandırmak için gayret ve çabalarını şeytanın da emriyle yapmaktadırlar. Artık dileyen inanır. Dileyen inanmaz. Onlarla boşuna pazarlık yapmayın . Sizlere en son bir ayeti kerimenin mealini de söyleyeceğim,vereceğim ayetle bu Gün vermiş olduğum ayetleri tefekkür Edip düşünmenizi ve hareket ve davranışlarınız ile dolayısıyla hareket ve davranışlarımı gözden geçirmenizi, bizler gözden geçirirken sizinde gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum o da en son inen sure olan tövbe suresinin 71 ve 72. ayeti kerimelerinde Allah şöyle buyuruyor.

Tövbe71-72 “”Bütün münafıkların bu özelliklerde ortak olmasına karşılık yani inkar da yalancılıkta ve yanlış işlerde aynı oldukları gibi. Kadın ve erkek bütün müminler de birbirlerinin yardımcısı,evliyası ve destekçisidirler. Bunların ortak özellikleri ise;

1-Muhammed’e iman etmek,

2-Insanlara Tevhid-i tebliğ etmek,

3-hiçbir şirk ve nifak unsurunu karşılamaksızın sadece ve sadece Allah’a kulluk etmek,

4-bütün ibadetleri bu şekilde tevhit ve samimiyet üzerine yapmak

5-Allah‘ın elçisi Muhammed’e gönülden itaat etmektir .

Allah ise işte bu gerçek müminlere merhametiyle,

şefkatiyle muamele edecek onları içlerinde ırmakların çağıdığı muazzam konakların bulunduğu ve sonsuza kadar kalacakları cennete dahil edecek.Hatta bundan daha büyük bir ödül ve mükafat olmak üzere onlardan RAZI olacaktır. İşte erişilebilecek en büyük bahtiyarlık ancak ve ancak budur. Allah gerçekten sonsuz kudret sahibidir ve münafıklara vereceği ceza hususunda da müminlere vereceği ödül hususunda da en isabetli olan kararını mutlaka verecek ve yerine getirecektir.””

((İşte mealinden anladılaklarımı bu ayetleri tefekkür ederek, boş bir zamanınızda saatlerce tefekkür ederek bütün hareketlerinizi gözden geçirerek Allah’a iyi bir kul ve Onun sevgili habibi Muhammed’e hayırlı Ümmetler olmanızı tavsiye ediyorum. Başkaları ne yaparsa , neye inanırsa inansınlar biz insanlar olarak Allaha ve Hz. Muhammede inanıp anladıklarımızdan sorumluyuz vesselam.Cuma ile mübarek olunuz inşalAlah