Fransız Hırvat Sırp kızlarını hareme sokup onlardan Doğan çocukları tahta geçirdiğimiz gün kaybettik.

Selçuklu döneminde devlet yönetiminin önemli kademelerine Farsları getirip resmi Dili farsça yaptığımız ve Hasan Sabbah gibi devletin başındaki belayı ezemediğimiz gün kaybettik

Osmanlı döneminde padişahlar veliahtlar arnavut sırp kadınlarıyla evlenerek soy ve secereyi bozdular Rum kökenli sadrazamları devletin başına getirerek Türkmenleri devlet yönetiminden ötelediler.

Arap asıllı vezirlere Yeniçeri ocağını teslim ederek devlet ve Ordu nizamını dağıttılar. Fransız Hırvat sırp kızlarını hareme sokup onlardan Doğan çocukları tahta geçirdiğimiz gün kaybettik.

Araba sövmek peygambere sövmektir diyerek Türk örfünü bir kenara bırakıp Araplara aşık devlet memurları yetiştirdik. Diline Farsça ruhca Arapça kelimeleri çok miktarda sokup Lisan yaptığımız gün Türklüğümüzü de kaybettik

Ekonominin önemli noktalarına zengin Mason baronlarını getirip her türlü yatırımı onlara yaptırıp onlara para kazandırıp Türk halkını fakrü zaruret içerisinde yaşattığımız gün kaybettik

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Atatürk'ün kapattığı Mason localarını tekrar açtıran İsmet İnönü'ye Milli Şef dediğimiz gün, 1944'lerde tabutluklara Türk milliyetçilerini tıktığımız gün kaybettik.

Atatürk'ün emanet ettiği değerleri hiçe Sayan Cemaat ve tarikatların önünü açan Batının emrinden hiç çıkmayan ve İsrail'e Lübnan'ı vurduran Adnan Menderes'i Başbakan yaptığımız gün kaybettik.

Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri zulüm altında inim inim inlerken, Karabağ'da Ermeniler katliam yaparken Filistin için gözyaşı döktüğümüz gün kaybettik.

Ergenekon Balyoz diyerek Türk ordusuna operasyon yapılıp kozmik odasına girilip devletin en gizli belgelerinin alındığı, paşaların darbeci diyerek hapse atıldığı, fetö ile birlikte açılım yapıldığı gün kaybettik.

Milliyetçilik ayaklar altına alınırken Ne Mutlu Türküm Diyene dağlardan taşlardan silinirken Andımız yasaklanırken itlerin ve çakalların meydanlara çıkıp boy gösterirken kurtların köşelere çekilip çaresiz kaldıkları gün kaybettik.

Yeni bir ruh yeni bir heyecan yeni bir İnançla yeniden ayağa kalkmak için daha neyi bekliyorsun Ey Türk evladı