Güvenli toplum, otoritenin, yönetimin, gücün, adaletsizliğin sahiplerinden, korunduğu müddetçe, güvenli olur. Bu da hukuk düzeni ve adaletle sağlanır.

Güvenli bir toplum,otoritenin, yönetimin, güçün, adaletsizliğin sahiplerinden,korunduğu müddetçe, güvenli olur. Bu da hukuk düzeni ve adaletle sağlanır. Hukuk düzeni olmaz ise, güçlüler, güçsüzlerin hak ve hürriyetlerini, yok etmede kontrolsüzdür. Keyfilik ve çıkar güçlülerden yana olur. Saltanatı imtiyazlılar yaşar, tasarrufu güçsüzler yapar.

Bu da,toplumu çatışmalara, umutsuzluğa sürükler.Ülke ne zaman ekonomik sıkıntı yaşasa, ezenlerin ve sorumluların çaresi, tasarruf tellallığını, yönettiklerine yükler.Oysa tasarrufu, yoksullar, emekliler, dar gelirliler, işsizler her zaman yapıyor, olmayanın zaten tasarrufu,mecburiyettendir. Peki belirsiz kazanç sahipleri niçin tasarruf yapmaz?Dillerinde israf haramdır, sözlerinin haramileri,devlet kesesinden niçin sınırsız saltanata dur demezler.Sıkıntı ve adil olmayan da budur.Prof.Dr.Coşkun Can Aktan”İdeal Devlet ve İyi Yönetim,Temel ilkeler, kurumlar ve kurallardan bahsederken,devlet, medeni bir sosyal yaşam için,gerekli bir kurumdur.Asıl önemli olan ideal devletin,tasarımı ve iyi bir yönetimin,tesis edilmesi için,gerekli olan kural ve kurumların anlaşılması, üzerinde uzlaşılması ve uygulanmasıdır. Toplumu güçlendirme, hukukun üstünlüğü, saydamlık,yönetim ahlakı, etkin sivil toplum ve katılım, yönetimde açıklık, hesap verme,denetim, toplam kalite,kurallar ve sınırlamalar önemli ve uyulması gereklidir der.
Amerika kuruluşunda etkisi olan ,”Thomas Jefferson’un” devlet;meşru gücünü, yönetilenlerin,yönetenler hakkındaki, mutabakatından  alır sözü,devlet yönetiminde “ iyi yönetim”reçetesidir. Şimdi ülkede bu sistemler yürüse, her alanda,sıkıntı yaşanır mı? Sıkıntıyı yaşatanlar, kendi sorunlarını, beceriksizliklerini, ezilenlerin tasarrufuna yüklemekten hayır çıkar mı?Hazine garantilerinde, yandaşa vergi silmede, ballı ihalelerde, yandaşlara çoklu maaşlarda, tasarruf var mı?Şu an bizi kıskanıyorlar dedikleri, ABD’ye, ziyaretim dolayısı ile, gördüğüm Georgia eyaletinde, toplanan vergi fazlalığı için,her hane hesabına 500& yatırıldı. Bizde de sıkıntı da , yönetim İBAN no veriyor, yönetime, yardımda bulunun diye. Verdiğin her kuruş verginin hesabını,yönetilenler, yönetenlerden,soramıyor. Çünkü yönetim zafiyeti, kuralsız ve yasal olmayan bir anlayış var. Bu anlayışla ve yönetimle,ülkede huzur ve güven olabilir mi? Korumaya muhtaçları, bu yönetim zihniyeti koruyabilir mi?

İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırırmış. İflasın sahipleri,kendilerini koruma yerine, yönettiklerini korusun.Bir ülkede yönetim zenginleştikçe, halk fakirleşir, halk zenginleştikçe, yönetim fakirleşir. Bizde tam tersi oluyor.Korunacak olan ezilenlerdir, açlardır, adaletsizliğe uğrayanlardır. Tasarruf, yönetenler için yapılmaz, yönetilenlerin huzur ve refahı için yapılır. Aynaya baksalar, tasarruf isteyenler, kendilerini görebilirler

18-05-2024 Kemal ALBAYRAK