Bilgisi görgüsü eğitimiyle zenginliği hakketmeyen, hiç bir değer üretmeden zengin olan binlerce kişi var.

Türkiye bilgisi görgüsü eğitimiyle zenginliği hakketmeyen ama arazi rantı yüzünden hiç bir değer üretmeden zengin olan binlerce kişi var. Bir apartmandan 3, 4 Milyar kazanan müteahit utanmadan çok kar etmediğini söyleyebiliyor. Bir bina yapımından bu denli kar etmenin, bu tür haksız kazanç elde etmenin önüne geçmek gerekir. Ülkenin ekonomik ve kültür hayatına hiç bir değer katmayan bu türedi zenginlerin, müteahhitlerin kazançları sorgulanmalıdır. Ayrıca orta sınıfın rahat ev sahibi olabilmesinin önünün açılması için arazi rantı ortadan kaldırılmalı, ucuz konutlar inşa edilmelidir. Yoksa Türkiye'de hiç bir zaman konut sorunu çözülemez. Cahil müteahhitler, sorumsuz mühendisler, kanunu çiğneyen Belediye Reisleri cahil halk yüzünden her zaman büyük afetlerde büyük ölümler ve acılarla karşılaşmamız mukadderdir. Bu sorunun çözümü:

1- devlet arsa, arazi ve tarla vb yerlerin sahibi olmalı, Mülk Allah'ındır hükmü geregince toprak devlete bırakılmalıdır. Yani toprak devletin olmalı ancak işletim hakkı vatandaşa verilmelidir. Almanya'da vb. bir kısım Avrupa ülkelerinde arazi devletindir. Osmanlı'da da bu böyleydi. Arazi devletin olunca konut fiyatları otomatikmen yarı yarıya düşer, arazi üzerinden rant elde etmenin önü kesilir. Arazi mafyası denilen olgu kalkar. Şehirciliğin önü açılır.

2- Birden fazla evi olanların evlerine devlet el koymalıdır. Kaddafi'nin Libya'da yaptığı gibi ev oturanındır kanunu çıkarmalı, birden fazla evi olanlara cüzi bir miktar ücret ödenerek kaybı önlenmeli yahut ikinci evi olanlara ağır vergiler konulmalıdır. Eve yatırılan paralar böylece iş sahasına akıtılmalıdır.

3- Toprak devletin olunca belediye meclis üyeliğine ve belediye başkanlığına sırf zengin olmak rant elde etmek için soyunun açgözlü müteahhitler, rantçılar vb. vurguncular zenginliği başka yerde arayacak, belediyelerin şehirleşmesinin önü açılacaktır. Siyaset Aristo'nun Devlet'inde belirttiği gibi erdem üzerine inşa edilmelidir.

4- Belediye meclis üyeleri yalnızca mimar, mühendis, sosyolog, şehir plancısı, şehir tarihçisi, eğitimci, iktisatçı, işletmeci ve ekonomistlerden seçilmelidir. Kesinlikle cahil ve eğitimsizler belediye başkanı ve meclis üyesi yapılmamalıdır.

5- belediye başkanları şehir yönetimi, tarihi, kültürü dersleri aldıktan sonra belediye başkanlığı yapmalıdır. Şehri tanımayan, hayatında şehir üzerine bir kitap dahi okumamış cahiller belediye reisi seçilmemelidir.

6- Belediye Başkanlığı süresi boyunca belediye başkanları başta olmak üzere tüm çalışanlar bir ev ve bir araba haricinde mülk edinmesi yasaklanmalıdır.

7- Belediyede çalışacak personeller hizmetçi eğitimlerle alanlarında eğitilmelidir. Personel alımı, idareci seçimi sınav ve liyakat gözetilerek yapılmalıdır.