"Silifke Vilayeti (1920-1936) adı altında o dönemin Silifke'sine ışık tutacağını düşündüğüm bir eser meydana getirdim

Silifke Kent Kültürüne kazandırdığımız beşinci eser....
Koray GİDİRİŞLİOĞLU hocamızın kaleminden ''SİYASİ, İDARİ, KÜLTÜREL VE EKONOMİK ALANDA SİLİFKE 1920-1936''
Kitapla ilgili yazar Koray GİDİRİŞLİOĞLU'nun açıklaması:
Arşivlere inerek ve dönemin gazeteleri taranarak yaptığım titiz bir çalışmanın neticesinde "Silifke Vilayeti (1920-1936) adı altında o dönemin Silifke'sine ışık tutacağını düşündüğüm bir eser meydana getirdim. Çalışmamızda 1920 -1936 tarihleri arasında Silifke Vilayetin de gün yüzüne çıkmamış yönlerle Silifke de bu tarihler arasında yaşanan önemli olaylar belgelere dayanarak anlatılmıştır. Özellikle 1924 tarihinden 1933 tarihine kadar Vilayet konumunda olan Silifke'nin il konumundan ilçe konumuna düşürülmesiyle ilgili özellikle Silifke halkı tarafından yanlış bilinen bilgiler bu kitapla düzeltilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke Vilayetine özel önem verdiğinin bir göstergesi olarak Silifke'ye dört defa gelmesi ve bu gezilerinde yaşanan gelişmelerin Silifke Vilayetinin geleceğini nasıl şekillendirdiği üzerinde özellikle durulmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke Vilayetini ilçe konumuna düşürerek cezalandırdığı yönündeki gerçeği yansıtmayan bütün bilgiler bu kitapta belgeleriyle çürütülmüştür. 1920-1936 yılları arasını kapsayan bu eserimde dönemin Silifke Vilayetinde Siyasi, İdari Kültürel ve Ekonomik alanlarında yaşanan ve gün yüzüne çıkmamış tüm gelişmelere ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bu kitabın Silifke'nin 1924'ten 1933'e kadar var olan il hakkının tekrar Silifke'ye verilmesinin önünü açmasını diliyorum.
SİLİFKE KENT KÜLTÜRÜ
RİFAT KARADUMAN KİTAPLIĞI