"Petrolü kontrol eden devletleri, gıdayı kontrol eden tüm insanlığı, parayı kontrol edenler hükümetleri kontrol ederler."

Soros: "Türkiye çok güzel bir ülke, yönetimi Türkler'e bırakılmayacak kadar" demişti. Hatta BOP projesini hayata geçirebilmek için siyasal islamcı ve milliyetçi güçleri bir araya getirmekten başka çaremiz yok demişti

ABD'nin Marshall, Truman, yardımları ve Yeşil Kuşak projeleri, İslam dinini kominizme karşı kullanması, Türkler'e biçilen roldür.

Türkiye'de din, tüm pisliklerin üzerini örten örtüdür.

Dini cemaat ve tarikatlar, yanlış adamların rahatça girip çıktığı yerlerdir. Arusi tarikatı Şeyhi Ömer Fevzi Mardin'in annesi bir Fransızdır.

Sabataist Yahudi Harun Kan, Arusi tarikatının şeyhliğine kadar yükselmiştir.

Henry Kissinger: "Petrolü kontrol eden devletleri, gıdayı kontrol eden tüm insanlığı, parayı kontrol edenler hükümetleri kontrol ederler."

Nilüfer Göle bir makalesinde: " Biz Beyaz Türkler, Kara Türkler'le ne iktidarı ne de refahı bölüştük" diyor.

Ilgaz Zorlu, Tempo Dergisinde yayınlanan mülakatında şunları söylüyor: " BOP tamamlandığında Türkiye'de adı demokrasi olan sabataycı, oligarşik yönetim hakim olacaktır...Türkiye sabataycıları ABD müsevi lobisinde önemli bir konumdadırlar.

Türkiye Yahudilerinden daha güçlüdür. Devlet içinde ki konumları ve örgütlenmeleri Yahudilerden daha kuvvetlidir. Sabataycıları bir arada tutan dini argüman değil, ortak çıkarlardır.

Cemaat mensupları birbirlerini tanıdıklarında birbirlerine yardım ederler.

Sabataycı olmayan birinin sabataycı bir cemaatine girmesi mümkün değildir."

Ama sabataycı biri istediği cemaate girer ve cemaat liderliğine kadar yükselir.

Köy Enstitülerini kapatan, uçak fabrikalarının kapısına kilit vuran, silah fabrikalarını havaya uçuranlar, Batılı devletlerle ikili üçlü anlaşmalar yapanlar, devrim otomobiline benzin koymayanlar, Türkiye'yi emperyalist sisteme dahil edenler kimlerse?.. ülkeyi bu hale getirenler de onların torunlarıdır.

Bu coğrafyada tesadüfe yer yoktur. Herşey bir plan ve projenin neticesidir. Bu arada Menzil'i yakından takip ediniz. Fetö'den sonra devletin ve milletin başına bela olacak en büyük dış güdümlü güç olduğunu söylememe gerek yok herhalde..

Oynanan oyun aynı, değişen oyuncular.

İyi uykular...!